НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Чому американці вважають операцію «Френтік» провальною

Нещодавно у приміщенні Центру «Вікно в Америку» Полтавської обласної наукової бібліотеки імені Івана Котляревського відбулася презентація монографії Марка Дж. Конверсіно «Спільна війна. Провал операції «Френтік» 1944–1945».

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
«Не дозвольмо подіям іти самопливом, поки не буде занадто пізно»

Викладено фрагменти промови В. Черчілля у Фултоні перед студентами Вестмінстерського коледжу, яка стала знаковою подією в міжнародному житті в повоєнні роки.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Чинник ядерного стримування у військово-політичних стратегіях НАТО та України*

Наголошується, що агресія Росії проти України актуалізувала проблему ядерного стримування РФ. Наводяться основні теоретичні засади стримування. Критично аналізуються базові концептуальні підходи НАТО до ролі ядерної зброї в політиці альянсу щодо колективної безпеки й оборони.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Потреба законодавчих змін у механізмі забезпечення ефективності розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

На підставі аналізу чинного законодавства, статистичних даних, слідчої та судової практики констатується потреба нормативного удосконалення та закріплення європейських стандартів у сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
До питання про формування європейської уніфікованої системи технічного регулювання та стандартизації

Розглянуто проблему формування єдиної європейської системи технічного регулювання та стандартизації. Наголошено, що в умовах інтеграції економіки і формування єдиного внутрішнього європейського ринку першочергового значення набуває усунення національних бар'єрів європейській інтеграції шляхом упровадження єдиної системи технічної стандартизації.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Колізійні питання співвідношення прав та обов'язків працівника і роботодавця за новим трудовим законодавством: досвід ЄС

Стаття присвячена актуальним питанням співвідношення прав та обов’язків працівника і роботодавця за умов кардинального оновлення чинного трудового законодавства України.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Трудове право як основа досягнення гендерної рівності в суспільно-економічних відносинах

Розглянуто основні функції трудового права в регулюванні суспільно-економічних відносин. Охарактеризовано основні правові традиції. Визначено, що в сучасних умовах трудове право є однією з головних умов досягнення гендерної рівності у сфері праці. Ключові слова: трудове право, правова традиція, гендерна рівність.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Суддівське самоврядування за новим законодавством України: виклики та перспективи

Дocлiдженo пoняття самоврядування, проаналізовано останні зміни законодавства у сфері суддівського самоврядування та процеси, які їм передували. Запропоновано зміни до законодавства, що сприятимуть покращенню реалізації функції суддівського самоврядування. Ключoвi cлoвa: суддя, cамоврядування, з’їзд, рада.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Крок до інтеграції з ЄС

Ним є запровадження європейського технічного контролю наземних автотранспортних засобів…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Сіль на освітянські рани

Яка система освіти нам потрібна, з'ясовували учасники парламентських слухань «Правове забезпечення реформи освіти в Україні».…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Яким «каменем» зневажили «будівничі» вітчизняної антикорупційної політики?

Україна сьогодні є однією з найбільш корумпованих країн світу. І це попри чи не найактивнішу в світі «боротьбу» з корупцією. Чому так виходить? Можливо, тому, що ця «боротьба» якась неправильна, несправжня чи антинаукова? Тобто псевдоборотьба.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Крок до інтеграції з ЄС

Ним є запровадження європейського технічного контролю наземних автотранспортних засобів. Викладено ідею формування в Україні європейського рівня системи технічного огляду з метою здійснення технічного контролю, технічної експертизи та технічної сертифікації наземних автотранспортних засобів.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Деякі питання родового об’єкта злочину «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення, вироку, ухвали або постанови»

Проаналізовано наукові підходи до категорії загального об’єкта злочину.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Право знати свої права та обов’язки в контексті співвідношення прав людини і їх юридичних гарантій

Досліджується дискусійне питання визначення передбаченого статтею 57 Конституції України права кожного знати свої права та обов’язки в системі юридичних понять. Наголошується на відсутності єдиного підходу до розуміння цього права в його співвідношенні з поняттям гарантій.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Новий Закон України «Про державну службу» – «дорожня карта» для формування європейської моделі державної служби

Проаналізовано стан законодавства, яким регламентувалася діяльність державних службовців у пострадянській моделі державного управління, вказано на деякі суперечності нормативних актів, а відтак – і причини низьких рейтингів глобальної конкурентоспроможності за складовими якості державних інституцій України.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Сепаратизм як геополітична зброя: виникнення нових квазідержав на карті світу. Пошук критеріїв міжнародного визнання невизнаних державних утворень

Аналізуються причини дестабілізації ситуації у країнах Близького Сходу та Африки, дефрагментації країн, поява нових державних утворень та можливі критерії їх визнання міжнародною спільнотою.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Україна в Раді Безпеки ООН: обрання за географічною ознакою та з огляду на міжнародний авторитет держави

На основі матеріалів засідань ІІ сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у вересні–листопаді 1947 року й публікацій у газеті «Правда» проаналізовано події, пов’язані з обранням на сесії одного з непостійних членів Ради Безпеки ООН.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Сіль на освітянські рани

Яка система освіти нам потрібна, з'ясовували учасники парламентських слухань «Правове забезпечення реформи освіти в Україні».…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Яким «каменем» зневажили «будівничі» вітчизняної антикорупційної політики?

Україна сьогодні є однією з найбільш корумпованих країн світу. І це попри чи не найактивнішу в світі «боротьбу» з корупцією. Чому так виходить? Можливо, тому, що ця «боротьба» якась неправильна, несправжня чи антинаукова? Тобто псевдоборотьба.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Не так уже й погано «сидіти на бобах»

Відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2016 рік оголошено міжнародним роком зернобобових культур. Це підкреслює неабияке значення для раціону людини однорічних культур родини бобових, до яких належать квасоля, горох, сочевиця, горошок посівний, нут, боби кормові, люпин тощо.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Нагальність оптимального міжнародно-правового врегулювання глобальних біоетичних проблем сучасності*

Обрана автором рецензованої монографії тема наукового дослідження не тільки залишається конче важливою для суспільства, а й набуває дедалі більшої актуальності, бо коло глобальних біоетичних викликів та загроз невпинно зростає і потребує від міжнародної спільноти високого ступеня пильності й постійних…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Правове регулювання благодійної діяльності у сфері надання соціальних послуг

Доведено, що благодійні послуги, які надаються благодійними та волонтерськими організаціями, є особливим видом соціальних послуг. З’ясовано, що благодійні та волонтерські організації є складовими соціального капіталу. Визначено поняття благодійної (волонтерської) послуги. Виявлено ознаки благодійних (волонтерських) послуг.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Політико-правові аспекти встановлення ефективної взаємодії держави

Проведено огляд сучасного стану й перспектив розвитку ефективного діалогу між двома головними політичними інститутами будь-якої країни: держави й громадянського суспільства.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
П’ять уроків Мазепи – Орлика для сучасної конституційної дискусії

Розглянуто п’ять основних уроків Конституції Пилипа Орлика, яка була розроблена під впливом ідей Івана Мазепи, для сьогоднішньої конституційної дискусії.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Міжнародно-правові аспекти делімітації континентального шельфу в Арктиці

У статті на основі використаних вітчизняних та зарубіжних наукових видань здійснено спробу розкрити міжнародно-правовий механізм та особливості делімітації арктичного шельфу. Ключові слова: міжнародно-правовий механізм‚ делімітація‚ арктичний шельф‚ секторальна концепція‚ інтернаціоналізація Арктики.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
До питання необхідності проведення конституційної реформи в Україні в контексті децентралізації влади

Акцентується увага на чинниках, які зумовлюють потребу конституційної реформи в Україні на сучасному етапі її розвитку в контексті децентралізації влади: інтеграція України в європейську спільноту, врахування вимог сучасного етапу суспільно-політичного розвитку України, зміна підходів до визначення змісту реформи (впровадження…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Фундаментальне дослідження в царині міжнародно-правової науки*

Суспільно важливі, резонансні події глобального виміру й значення, нерідко драматичні та суперечливі за своїми політико-правовими оцінками й геополітичними наслідками, які відбулися з початку XXI століття у світі й Україні, виразно засвідчують, що міжнародне право було та надалі залишається  ефективним,…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Інституційне утвердження електронних петицій в Україні в контексті зарубіжного досвіду

Розкривається інституційне утвердження електронних петицій в Україні в контексті досвіду Великої Британії, США, Фінляндії та Латвії. Вказується, що запровадження електронних петицій є важливим сучасним трендом, який охопив більшість демократичних країн.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Еколюдиноцентризм як фундаментальна основа консолідації нації

Розглянуто проблему формування ідеології еколюдиноцентризму, стрижнем якої є сприяння самореалізації особистості в рамках загальнолюдської моралі й національної свідомості.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Політичні перспективи досягнення Good Governance в Україні

Розглянуто зміст поняття Good Governance та застосовано методологію SWOT-аналізу для визначення політичних перспектив здійснення політичної й адміністративної реформ в Україні після Революції гідності.

Архів журналу Віче

Віче №4/2016 №4
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата
Останні новини

Білий дім визнав, що через затримку з допомогою Україна втратила Авдіївку Сьогодні, 25 квітня

Голова МЗС: Лише військової допомоги США недостатньо для перемоги над Росією Вчора, 24 квітня

Глава Пентагону поговорив з грецьким колегою на тлі публікацій про тиск щодо Patriot для Києва Вчора, 24 квітня

Держдеп США згадав телемарафон у звіті щодо порушень прав людини Вчора, 24 квітня

Рекордна партія зброї з Британії, новини щодо допомоги США, МЗС обмежує "ухилянтів": новини дня Вчора, 24 квітня

Зеленський і Сунак обговорили найбільший військовий пакет від Британії 23 квітня

Знайти в США зброю для України на всю суму допомоги ЗСУ може бути проблемою – посол 23 квітня

Туск: Польща не передасть Patriot Україні, але допоможе іншими засобами 23 квітня

Кулеба пояснив, чому консульства України зупинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку 23 квітня

Зеленський заявив про домовленість щодо ATACMS для України 23 квітня