Журнал Віче №24, грудень 2009

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Антиреклама на дострокових парламентських виборах як засіб маніпулювання суспільною свідомістю (частина ІІ)

Отже, аналізуючи антирекламу на виборчих перегонах-2007, зазначимо: головним акцентом Партії регіонів стало розчарування виборців у «помаранчевих» лідерах. Тому не дивно, що рекламну кампанію «регіонали» почали з критики своїх опонентів.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Розвиток інформаційного суспільства у Скандинавських країнах

Інформаційно-комунікаційні технології у другій половині ХХ – початку ХХІ століть стали фундаментальним чинником формування сучасного суспільства. Інформаційні технології є стимулом розвитку глобальної економіки, й уможливлюють ефективне розв’язання різних економічних і соціальних проблем, їхній вплив проявляється в різних сферах життя.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Україна–Франція: соціально-політичні, економічні та культурно-освітні відносини (частина ІІ)

Основними стримувальними чинниками розвитку двосторонніх торговельних відносин між Україною та Францією є внутрішньополітична нестабільність у нашій державі та, з урахуванням наслідків світової фінансової кризи, несприятлива для здійснення іноземних капіталовкладень економічна ситуація.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Співвиконавство як проста форма співучасті в злочині

Зростання злочинності в період становлення нових економічних відносин, активний прояв її організованих форм змушують українських науковців досліджувати проблеми співучасті в злочині. Так, у різні роки це питання досліджували такі радянські та вітчизняні вчені, як В. Алексєєв, Д. Альошин, П.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Технологія законотворчості у Федеративній Республіці Німеччина

Перебуваючи в Німеччині, звертаємо увагу, що в новинах практично не чути суперечок про зміст законів і набуття ними юридичної сили. У цій статті ми хочемо проаналізувати те, як у Німеччині забезпечується принцип верховенства права.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Міжнародний досвід у діяльності міліції України

  Початок співпраці Донецького юридичного інституту та поліції Баварії і Нюрнберзької школи поліції покладено в лютому 1994 року.2002 року в інституті створено Центр упровадження психотренінгових технологій.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Регламент Верховної Ради України: конституційний аспект

Питання юридичної сили регламентів та форми їх закріплення в законодавчій практиці різних країн, місце в системі джерел права не раз ставали об’єктом наукових досліджень, як правило, за розгляду процесуальної складової конституційного права.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Конституційно-правові проблеми установчої влади в Україні

Нині на порядок денний політичного і правового життя в Україні главою держави поставлено питання про нову Конституцію. Та чи потрібен новий Основний Закон? Чіткої й зрозумілої відповіді на це запитання немає.

Архів журналу Віче

Віче №4/2016 №4
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата