Журнал Віче №10, травень 2009

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Політична система та політичне лідерство – процеси взаємодії

Політична система покликана інтегрувати різні суспільні інтереси для забезпечення цілісності та єдності суспільства, мобілізуючи його на досягнення суспільно значущих цілей.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Особливості реалізації принципу гласності в конституційному судочинстві в Україні

Гласність означає встановлений законом порядок розгляду справ у судах, за яким судове засідання здійснюється відкрито із наданням реальної можливості громадянам бути присутніми в залі судового засідання, стежити за процесом судочинства, за бажання вести необхідні записи, а представникам засобів масової…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
«Східне Партнерство» – новий вимір євроінтеграції чи євроінтеграційний паліатив для України?

У відносинах Україна—ЄС окреслилися нові обрії, відкриті ініціативою Європейського Союзу «Східне Партнерство».

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Громадська оцінка значущості соціальних груп (за даними опитування соціологічного моніторингу 1994–2008 років)

Соціум унаслідок переходу від планової до ринкової економіки зазнав розшарування залежно від прав власності на засоби виробництва. Тож актуальним є з’ясування ставлення громадськості до новосформованих соціально-економічних груп.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Історичні передумови становлення німецько-російських відносин в енергетичній сфері

Промисловість ФРН, що почала стрімко розвиватись у 1950-х роках, потребувала відносно дешевого та надійного постачальника енергоресурсів. Ним міг стати Радянський Союз. Але в умовах холодної війни така співпраця набувала значного політичного підтексту.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Формування трипартійної системи в Україні: передумови й перспективи

Стабільне функціонування формально багатопартійних систем із тенденцією домінування двох основних партій (або щонайбільше з додатковою, «баластною», третьою – такі системи називають іще «2,5-партійними») досі подекуди розглядається як ознака загальної досконалості й ефективності політичної системи, її «зрілості».

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Проблеми розгляду індивідуальних трудових спорів у Європейському суді з прав людини

Україна як демократична держава має наблизитися до визнаних у світі міжнародних стандартів у сфері праці. Це спонукає її до ратифікації міжнародних нормативно-правових актів. Тобто взяти зобов’язання привести своє національне законодавство у відповідність до міжнародних стандартів праці.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Суб’єкти адміністративно-юрисдикційних повноважень органів внутрішніх справ (міліції)

У статті розглядаються підходи різних наукових шкіл до визначення суб’єктів реалізації юрисдикційних повноважень у цілому, а також суб’єктів адміністративно-юрисдикційних повноважень органів внутрішніх справ (міліції) в сучасних умовах і прогнози щодо їх розширення в разі ухвалення Закону «Про органи внутрішніх…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Приватна власність і демократія – головні умови розвитку суспільства

Якщо необхідність приватної власності на підприємствах (за винятком стратегічних і природних монополій) науково й історично обґрунтована, то демократія в Україні сприймається аж ніяк не однозначно.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Охорона громадського порядку – справа всієї громади

Процес державотворення в Україні на сучасному етапі здійснюється на засадах побудови правового, суверенного, демократичного суспільства, в якому домінують загальнолюдські цінності. Основний Закон держави визначив людину, її життя й здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю (ст.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Інституційний імідж політичної партії

Розглядаючи змістовні складники іміджу політичної партії, варто виокремити ті, котрі формують її політичний образ. Насамперед це особистість лідера, який виконує роль харизматичного провідника.…