передплата Українською | In English

Журнал Віче №18, вересень 2010

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Військова дисципліна, законність і правопорядок – необхідні умови забезпечення військової служби

Військова служба в Збройних Силах України (ЗСУ) й інших військових формуваннях, утворених згідно з законами нашої держави, є пов’язаною із захистом Вітчизни державною службою особливого характеру. Це – професійна діяльність громадян України, придатних до неї за станом здоров’я, віком.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Реформування юридичної риторики в Україні: євроінтеграція та адаптація національного законодавства і права України до законодавства та права ЄС

Інтенсивне розширення Європейського Союзу в межах континенту і безпосереднє сусідство його з Україною поглиблює і зміцнює їх співпрацю, що, у свою чергу, посилює процеси євроінтеграції України як чинника її соціально-економічного розвитку.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Соціальний діалог з позиції країн ЄС

У країнах Європейського Союзу соціальна політика та участь соціальних партнерів у її формуванні зазнали не тільки значної трансформації, а й виник принципово новий наднаціональний і наддержавний курс соціального захисту і добробуту громадян. Своєрідним лідером цього великомасштабного процесу стала Швеція.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Генезис доктринального визначення змісту категорії «адміністративний процес»

Демократичні перетворення в Україні видаються можливими, вони ґрунтуватимуться на обов’язку дотримуватися пріоритету прав і свобод людини, встановлення невідворотної відповідальності державних органів і посадових осіб за невиконання цього обов’язку [1, с. 3].

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Історичні передумови сучасної концепції прав людини і громадянина

Розвиток концепції, а в подальшому й теорії прав і свобод людини та громадянина відбувався протягом тривалого часу. Доктрина прав людини потребує постійного вдосконалення у зв’язку з динамічністю процесів у самому соціальному середовищі.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Формы урегулирования международных конфликтов (на примере урегулирования арабо-израильского конфликта)

На сегодняшний день немалую роль в интенсификации процессов глобализации и укреплении межгосударственных связей играет урегулирование международных конфликтов.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Проблеми побудови правової держави

Можливість досягнення ідеалів правової держави визначається низкою чинників суб’єктивного й об’єктивного характеру. Передусім така можливість залежить від правосвідомості населення. Правосвідомість є особливою формою свідомості, необхідною й істотною складовою світогляду людини.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Декларація про державний суверенітет України як основний чинник формування інституту глави держави

Важливою віхою у становленні України як демократичної, соціальної, правової держави стала Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року. Саме нею проголошено верховенство українських законів на території нашої держави.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Правова держава в Україні: питання теорії і практика реалізації

Поява цілої низки цікавих і змістовних наукових досліджень феномену правової держави не знімає з порядку денного актуальності та значимості проблеми наукового осмислення фундаментальних ідей і положень, які лежать в основі моделі правової держави та процесу її формування і розвитку.…

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Верховенство Конституції України як засадничий принцип правової держави

Одним з основних принципів розбудови правової держави, що закріплений частиною першою статті 8 Конституції України, є верховенство права. Цей принцип розкривається в спорідненому, хоча й не тотожному принципі верховенства конституції, який є характерним для більшості сучасних демократичних держав.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Ідея установчої влади народу в Декларації про державний суверенітет та Конституції України: проблеми співвідношення

Виповнилося 20 років від дня прийняття Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року «Декларації про державний суверенітет України» [1] (далі – Декларація) та 14 років від дня прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 року Конституції України.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Про співвідношення принципів правової, демократичної та соціальної державності

Однією зі складних проблем конституційного розвитку небезпідставно вважається конкуренція засад конституційного ладу, яка особливо дається взнаки в процесі правозастосування та офіційної інтерпретації норм Основного Закону.

Плакат - брат барикад