Журнал Віче №14, липень 2012

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Оригінальна праця з правозастосування і захисту прав людини

Юридична література поповнилася ще однією цікавою книжкою, в якій розглядаються актуальні питання правозастосування, державно-правового будівництва, взаємозв'язок народного суверенітету, права, правової культури з правами людини й громадянина*. Її автори — кандидат юридичних наук, заслужений юрист України В.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Природний феномен державної влади

Протягом багатовікової історії людства державна влада залишається доволі складним соціальним явищем. Вона має привабливу силу і є важливим феноменом соціального буття. Питання феномену державної влади будуть завжди актуальними, оскільки вони нерозривно пов'язанні з усією історією людства.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Міжнародні нормативно-правові акти про освіту та їхній вплив на формування державної політики в галузі освіти України

Тенденції до глобалізації суспільного розвитку формують нову еру взаємодії між націями, народами, державами. Глобалізаційні процеси впливають на управління, виробництво, торгівлю, ринок праці, політичні структури, інші суспільні інституції й процеси.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Міжнародний досвід реалізації прокуратурою функцій захисту прав і свобод громадян та шляхи його використання в Україні

Реалізація прокуратурою конституційно визначених функцій указує на необхідність виявлення напрямів подальшого підвищення ефективності її діяльності, що зумовлено розвитком суспільних відносин, змінами в політичній, соціально-економічній та інших сферах життєдіяльності суспільства, держави, спрямованих на виконання статті 1 Конституції України, якою встановлено:…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Конституційна скарга як інститут демократії

Дискусія щодо необхідності впровадження конституційної скарги як напряму розвитку конституційного судочинства активно триває з моменту створення в Україні органу конституційної юрисдикції.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Відкриті питання податкової реформи

Упродовж періоду українського державотворення питання податкової реформи завжди були предметом дискусії вчених — юристів, економістів, політиків і громадськості.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Моральна складова професіоналізму правоохоронців

Одним із ключових елементів підтримання правопорядку в суспільстві, що перебуває у стані перманентної соціально-економічної та політичної кризи, були й залишаються правоохоронні органи.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Окремі питання розгляду судами виборчих спорів

Одним із завдань оновлення виборчого законодавства було означено усунення недоречностей, які існували в попередніх редакціях закону про вибори народних депутатів України, особливо тих, що становили загрозу фальсифікації волевиявлення громадян, давали змогу майже дискреційно обмежувати пасивне виборче право, призводили до…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Сильна наукова школа, постійний розвиток, помножений на зважений консерватизм, відповідальність і моральність, наполеглива й напружена праця колективу — ось на чому тримаються успіх, авторитет і визнання нашого вишу

У тому, що за Харковом міцно закріпився статус юридичної столиці України, незаперечна заслуга Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Це також центр юридичної освіти України.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Журналу «Право України» — 90!

Небагато знайдеться вітчизняних періодичних видань, започаткованих ще у перші роки існування колишнього СРСР, які витримали б випробування часом, пережили складні й драматичні періоди зміни епох і суспільних трансформацій, утрималися на віражах історії і нині залишилися затребуваними, актуальними, дієвими.…