№14, липень 2012

Журналу «Право України» — 90!

Небагато знайдеться вітчизняних періодичних видань, започаткованих ще у перші роки існування колишнього СРСР, які витримали б випробування часом, пережили складні й драматичні періоди зміни епох і суспільних трансформацій, утрималися на віражах історії і нині залишилися затребуваними, актуальними, дієвими.

Саме такий шлях пройшов за 90 років від випуску першого номера найстаріший вітчизняний юридичний журнал «Право України». Вперше він вийшов у світ на початку 1922 року в Харкові під назвою «Вестник советской юстиции на Украине». Відтоді, відповідаючи на запити вимогливого загалу читачів, а саме юристів, законотворців, науковців, інших фахівців, яких цікавила царина юриспруденції, журнал висвітлював актуальні проблеми правового життя країни, реагував на зміни, що відбувалися в державі, законодавстві, інститутах влади, суспільних відносинах, водночас змінювався й сам. У тому ж 1922 році його перейменували на «Вестник советской юстиции», а з 1929-го почали видавати українською мовою під назвою «Вісник радянської юстиції». У 1931 році після об'єднання з журналом «Червоне право» видання дістало назву «Революційне право», а з 1957 року — «Радянське право».

Новий етап в історії журналу розпочався після здобуття Україною незалежності. У 1992 році часопис дістав нинішню назву «Право України» і за цей період зробив істотний внесок у розвиток юридичної науки і практики державно-правового будівництва, правозахисну діяльність.

З нагоди ювілею журналу в «Українському домі» відбулося урочисте спільне засідання засновників видання, членів наукової ради та редакційної колегії, юридичної громадськості країни. «Сьогоденне видання вражає поліфонією наукових вимірів, обширом дослідницьких тематик, строкатістю підбору авторів та їхнім високим фаховим рівнем, — зазначено у привітанні Голови Верховної Ради України Володимира Литвина. — У розмаїтій палітрі рубрик «Права України», втілюючись у дев'ятнадцяти додатках до нього, знаходять своє висвітлення і відображення як дошкільне життя, так і високочола наукова діяльність. Особливим же здобутком стало залучення до творчої праці не тільки вітчизняних, а й іноземних правників, перехід на дубльоване видання усіх номерів російською та англійською мовами».

Головний редактор журналу Олександр Святоцький, голова наукової ради, президент Національної академії правових наук академік Василь Тацій, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України академік Юрій Шемшученко та інші промовці згадали основні віхи в біографії часопису, підсумували набутий досвід і внесок видання у розвиток правової системи України, окреслили завдання, які постають перед журналом і юридичною спільнотою у зв'язку з активізацією політичних процесів у країні й новими викликами сьогодення.

Олександр МАЛІЄНКО.

Архів журналу Віче

Віче №7/2016 №7
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата