Журнал Віче №4, лютий 2011

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Співвідношення міжнародного та національного права України

У сучасному світі посилюються тенденції взаємозалежності й взаємовпливу держав. Міжнародні організації і співтовариства держав сприяють погодженому вирішенню загальних для світової співдружності проблем.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Людиномірність права та спроби його інтегрування на антропологічних засадах

Криза абсолютистської домінанти в упорядкуванні суспільно-державного устрою та поступове утвердження гуманістичних традицій в усіх сферах культури сприяли відповідному переспрямуванню правової науки від визнання первинності нормативної форми буття права до ідеї «фундаменталізації людини» як усезагальної онтологічної основи.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Вплив реалізації програми «Партнерство заради миру» на процес розширення НАТО

Ефективність функціонування будь-якої міжнародної організації значною мірою визначається її здатністю посилювати свій вплив на систему міждержавних відносин. Одним з основних інструментів реалізації такої політики є організаційне просторове розширення інституцій за рахунок набуття членства новими державами.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Азербайджанская пресса в Украине*

Украина, с которой Азербайджан поддерживал тесные многосторонние экономические и культурные связи в разные периоды истории, объявила о своей независимости после развала СССР, 24 августа 1991 года.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Проблема визначення оптимальної форми державного правління в Україні після скасування конституційної реформи

Як свідчить історичний досвід вітчизняного державотворення, на всіх етапах розвитку України завжди актуальною була проблема визначення оптимальної форми державного правління в контексті взаємовідносин між Верховною Радою, Кабінетом Міністрів і Президентом.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Соціальна правова держава як важливий етап у розширенні свободи особи

Співвідношення людина-держава-право є однією з одвічних проблем і в теорії прав людини, і в теорії держави й права загалом. Вона постає в усіх дисциплінах юриспруденції.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Криміналістична профілактика злочинів щодо порушення законодавства про захист рослин

Боротьба зі злочинністю в Україні на сучасному етапі розбудови правової держави – найважливіше державне завдання. Одним із напрямів цієї роботи є профілактика злочинності.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Форми й методи реалізації функції держави щодо забезпечення, захисту прав та свобод людини і громадянина

Розвиток сучасної нормативної бази потребує встановлення чітких критеріїв, які давали б змогу окреслити межі припустимості владного втручання держави у сферу прав та свобод людини й громадянина.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Правова характеристика благодійності, благодійництва та благодійної діяльності

Формування громадянського суспільства в Україні супроводжується підвищенням суспільної активності. Держава, намагаючись розв'язувати соціальні проблеми, нині постала перед необхідністю залучення до цього процесу недержавних організацій, зокрема благодійних.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Зміст правового статусу діаспори за національним законодавством

Діаспора є багатогранним явищем, а тому різні її аспекти одночасно цікавлять етнографічну, політологічну та правову науки.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Теоретична ідентифікація терміна «інформаційна політика» (на прикладі Російської Федерації)

Основну мету політичної комунікації можна визначити як досягнення в суспільстві гуманної рівноваги між свободою і контролем, зумовлене відповідальним ставленням до використання інформації на благо соціальної згоди.