Журнал Віче №12, червень 2011

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Європейський ринок бізнес-аналітики: посткризовий період

Бізнес-аналітика – сукупність технологій, що дають змогу організаціям перетворювати нагромаджувані дані на інформацію про бізнес, а останню – на знання про управління бізнесом. Вона призначена для аналізу певних видів бізнесу або процесів.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Правові засади автономності арбітражного застереження

Арбітражна угода є однією з найважливіших складових міжнародного комерційного контракту, не менш істотною, ніж умова, скажімо, про якість товару чи строки його постачання. Власне, в разі порушення будь-якого контракту умова про порядок вирішення спорів стає дуже важливим компонентом угоди.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Нагальні проблеми системи нотаріату в Україні

Розвиток цивільного обороту, розширення кола об'єктів та суб'єктів приватної власності зумовлюють зростання попиту населення на нотаріальні послуги.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Істотний науковий внесок відомого російського конституціоналіста

Теорія конституційного правосуддя поповнилася новою науковою працею професора М. Бондаря, який вирізняється оригінальним авторським осмисленням складних процесів, що характеризують конституційне правосуддя.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Верховна Рада Української РСР – безпосередня попередниця сучасного українського парламенту

Сучасний український парламентаризм розвивається в руслі загальносвітових процесів і тенденцій. Одночасно йому притаманні й певні національні особливості, зумовлені не лише специфікою сучасних соціально-економічних процесів і державного устрою України, а й історичними передумовами та традиціями становлення українського парламентаризму.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
PR-індустрія в Європі в посткризовий період

Зв'язки з громадськістю (англ. public relations, PR) – мистецтво досягнення взаєморозуміння та згоди між людьми, соціальними групами, класами, націями, державами на основі цілеспрямованого формування громадської думки та керування нею.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Експертно-аналітичне забезпечення державної політики в Україні: стан і перспективи розвитку

З початку 60-х років минулого століття як відповідь на виклики сучасності в країнах Заходу почала формуватися нова сфера професійної діяльності – аналіз державної політики, що сприяло розвиткові відповідних наук про державну політику, формуванню нормативно-правової бази, створенню відповідних спеціальностей в…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Досвід протидії економічній злочинності у промисловому комплексі Донбасу в період непу

Нинішні умови реформування правоохоронної системи в країні, до певної міри традиційно дражливий характер ресурсної, донецької проблеми, без перебільшення історичний досвід іще тієї, непівської спроби правового регулювання в боротьбі з новими на той час видами злочинності – усе це, безперечно,…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Сучасні процеси демократизації в країнах Арабського Сходу*

Останнім часом нові дослідження ідеального державного устрою привели до появи великої кількості різноманітних моделей демократії. У цьому контексті можемо відзначити роботи Я. Лейна, який, посилаючись на дослідження Хелда, нараховує до десятка «особливих моделей демократії» [3, с. 33]. Л. Даймонд…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Близькосхідний вектор зовнішньої політики Німеччини після завершення Жасминової революції

Революційні події у Північній Африці сколихнули світову спільноту, вплинувши не лише на внутрішньополітичний розвиток країн регіону, а й на їхні подальші взаємини з іншими суб’єктами міжнародних відносин.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Становлення інституту захисту прав біженців у системі міжнародного права: сучасний етап

Міграційні процеси стали невід'ємною ознакою розвитку людства від самого його зародження. Здебільшого люди залишали обжиті місця не з власної волі, а для того, щоб вижити, захистити життя.

Архів журналу Віче

Віче №7/2016 №7
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата