передплата Українською | In English

Журнал Віче №10, травень 2011

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
«Чайлд-фрі» – новітня загроза зниження народжуваності

Демографічна сфера завжди є об’єктом пильної уваги політиків та громадськості у будь-якій державі, адже населення та рівень його розвитку – це визначальна ознака суспільства, основа могутності країни. Сьогодні можна казати, що українська нація поступово втрачає своє майбутнє.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Розмежування понять правової презумпції та правової фікції. Погляди провідних учених

Дослідження сутності й змісту правової фікції зумовлює необхідність визначення її особливих рис, на підставі яких є можливим розмежування цієї категорії і суміжних, як-от: «правовий символ», «презумпція», «аксіома», «припущення», «аналогія»».…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Сутність державної політики та державних цільових програм

Сьогодні в українському суспільстві гостро відчувається необхідність у коректній, зваженій та науково обґрунтованій державній політиці. Складною проблемою, що потребує нагального розв’язання, є і питання реального механізму провадження державно-політичних рішень.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин у Європі

Однією з ознак сучасного світового соціального прогресу є зростання значущості інформації в суспільних відносинах, перехід від індустріального до інформаційного суспільства, від енергетичних технологій до інформаційних. Обіг інформації в суспільстві свідчить про появу нового виду суспільних відносин - інформаційних.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Правові засади функціонування простору свободи, безпеки та юстиції Європейського Союзу

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Європейського Союзу вважається поступове формування простору свободи, безпеки та юстиції (ПСБЮ).

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Вплив релігійного чинника на формування зовнішньої політики Саудівської Аравії

Саудівська Аравія є одним із найвпливовіших гравців на Близькому Сході. Держава посідає чільне місце серед країн-експортерів нафти, на третьому місці у світі за обсягом витрат на оборонний бюджет, а за співвідношенням військового бюджету та державного – на першому.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Співвідношення іпотечних цінних паперів та рухомих речей

Випуск перших іпотечних цінних паперів пов’язують з іменем короля Прусcії Фрідріха ІІ. Адже після 7-річної війни між Австрією та Прусcією саме він увів в обіг іпотечні цінні папери для покриття дефіциту коштів у королівстві (указ від 29.08.1769 року) [12].…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Реалізація зовнішньополітичного курсу Ізраїлю: нові виклики та загрози

У контексті революційних подій на Близькому Сході і в Північній Африці Держава Ізраїль, котра перебуває чи не в самому геополітичному епіцентрі цих зрушень, вимушена корегувати власну зовнішню політику згідно із загальною політичною кон’юнктурою, що складається в регіоні.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Культурна політика як один із зовнішньополітичних інструментів французької дипломатії

В історії людства Друга світова війна стала поворотним пунктом, який змінив долі не лише окремих народів та країн, а й цілих континентів.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Організаційно-правові форми та принципи сучасної благодійної діяльності в Україні

У квітневому числі журналу (№ 8) нами було досліджено правові форми та принципи благодійної діяльності до ухвалення Закону «Про благодійність і благодійні організації» з огляду на те, що кожне нове покоління, яке ступає на арену соціально-політичного життя, завжди звертається…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Окремі питання вдосконалення адміністративного законодавства України у напрямі гармонізації зі стандартами та вихідними засадами права Європейського Союзу

Адаптація чинного законодавства до норм Європейського Союзу (ЄС) є однією з найважливіших складових політики європейського вибору не лише України, а й будь-якої іншої держави, яка прагне прогресивного розвитку шляхом європейської інтеграції.

Плакат - брат барикад