№12, червень 2007

Плоди з наукового дерева

Дерево пізнається за його плодами. Скуштувавши плід, дерево поливають або зрубують, якщо ласунчик, звісно, не помирає від отруєння. Пропонуємо читачам плід із нашого наукового дерева. 22 травня, як повідомлялося в №11 «Віча», в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького відбулася Всеукраїнська теоретична й науково-практична конференція з правознавства, політології та соціології «Трансформація політичної системи: соціальні перетворення і законодавчий процес». Організатори цього заходу – редакція журналу Верховної Ради України «Віче», Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та Інститут політології, соціології, права, НПУ ім. М. П. Драгоманова. Подію приурочено до 15-річчя виходу в світ першого номера «Віча». У цьому і трьох наступних спецвипусках журналу друкуватимуться матеріали конференції. У червневому номері пропонуються переважно статті й тези доповідей з політології.

Що хвилює нині політологів? Мені чомусь пригадується епізод із роману Юліана Семенова «Експансія». Стурбований Фултонівською промовою Вінстона Черчілля, персонаж хоче за виразом обличчя працівника посольства США розгадати його ставлення до цієї проблеми, але бачить лише роздратування через зле забитий у черевик цвях. «Гвоздь у меня в башмаке кошмарнее, чем фантазия у Гофмана»(В. В. Маяковський).

Політологів, правників і соціологів, які брали участь у конференції, хвилюють, звісно, й суто людські проблеми. Але на конференції обговорювалися такі питання:

1. Чи припустимо розглядати процеси посткомуністичної трансформації в Україні в загальному теоретико-методологічному контексті поставторитарної демократизації кінця ХХ століття?

2. Які внутрішні чинники визначають долю демократизації: структурні, тобто переважно соціально-економічні, культурно-ціннісні передумови, чи процедурні, тобто послідовність конкретних рішень і дій, що їх здійснює обмежене коло ініціаторів та безпосередніх політичних учасників процесу демократизації?

3. Яку роль відіграють масові політичні цінності й орієнтації в процесі демократичних перетворень? Якою мірою демократизація потребує опори на масові демократичні цінності та чи є вони передумовою демократизації?

Учасники конференції зрештою дійшли згоди, що в умовах сучасної демократизації України відбувається поступове подолання звичних стереотипів щодо політики, влади, демократії, держави, місця й ролі людини в суспільно-політичному житті. Увесь світовий і вітчизняний досвід свідчить, що політику не можна трактувати виключно як сферу конфронтації та суперництва в боротьбі різних сил за владу. Натомість вона сприяє інтегруванню соціальних груп, досягненню громадської злагоди, консолідації, співробітництва та подолання політичних, національних, міжпартійних, міжособистих конфліктів, реалізації національної ідеї.

Надмірна концентрація політичної влади й ресурсів у руках правлячої еліти змушує контреліту та опозицію оформлятися й виступати як радикальні рухи, а не політичні опоненти. Гостре протистояння правлячої еліти та контреліти є наслідком культурно-політичної неоднорідності самої еліти, різні групи якої орієнтуються на взаємозаперечні цінності. Ідеологічне протистояння доповнюється процесом кристалізації інтересів на основі економічних чинників: приватної власності, конкуренції, ринку тощо. Прагнення правлячої еліти монопольно контролювати політичний процес породжує в опозиції бажання використовувати радикальні засоби боротьби для того, щоб змусити офіційну владу визнати опозицію й враховувати її думку під час вироблення політичного курсу. При цьому маргіналізація суспільства, що зберігається й помітно посилюється через руйнування звичних соціальних зв'язків і форм індивідуальної і групової ідентифікації, підвищує значення емоційних і символічних чинників політичної взаємодії. Їхнє переважання ставить на другий план прийняття та реалізацію конкретних рішень. Цим пояснюється невисока динаміка реформаторського процесу й слабка ефективність прийнятих політичних рішень.

Розвиток політичного плюралізму не зводиться тільки до багатопартійності, а виходить із розуміння правомірної розбіжності інтересів різних соціальних верств, націй, груп і потреб пошуку їх узгодження, соціальної злагоди в інтересах суспільства та особи.

У перспективі демократизації українського суспільства на плюралістичній основі можливе виникнення якісно нової, раціоналістичної, мобілізаційної свідомості та відповідних соціально-політичних позицій, здатних вплинути на структуру політичної участі.

Перехід до демократії не самоціль, а шлях створення цивілізованої сучасної системи, стабільної, здатної до саморозвитку, покликаної створити умови для нормального життя людини. Проблема демократії для нашої країни – це проблема формування такої соціальної та політичної системи, яка забезпечувала б керованість суспільством за участі народу, припускала б можливість заміни влади без насильства, гарантувала б дотримання й захист прав і свобод людини. Отже, успішне здійснення в країні демократичної модернізації пов'язано з формуванням сучасної політичної та правової систем, виборчої системи, забезпеченням поділу і взаємодії влади, реформуванням державного механізму (і насамперед судової влади), запровадженням сучасних механізмів і процедур пом'якшення конфліктів у державно-правовій сфері, забезпеченням прав і свобод людини та громадянина.

Читаймо, міркуймо, погоджуймось чи заперечуймо. Бо наука – це також і дискусія.