№19, жовтень 2015

Кроки до успіху

130-річна історія університету – свідчення його величезної значущості для розвитку світової освіти, науки й техніки та високого рівня підготовки фахівців.

З Харківською політехнікою пов’язані імена лауреата Нобелівської премії Л. Ландау, всесвітньо відомих учених – академіків М. Бекетова, П. Будникова, А. Вальтера, А. Ляпунова, відомого фахівця в галузі механіки й організації технічної освіти, першого ректора НТУ «ХПІ» й Київської політехніки професора В. Кирпичова та інших.

Саме здобутки харківських політехніків покладені в основу найкращого в Другій світової війні танка Т­34, магістральних тепловозів із показниками світового рівня, найпотужніших турбоагрегатів Дніпрогесу, атомних електростанцій України та країн закордону, тракторного парку нашої держави, систем управління ракетно­космічної техніки й таке інше.

Сучасність

Нині НТУ «ХПІ» – один із провідних науково­освітніх центрів України. За рейтингом ЮНЕСКО, з двох сотень українських університетів НТУ «ХПІ» посідає п’яте місце, серед технічних – друге. За показниками якості освіти виш має почесну «бронзу», а за показниками визнання його у світі університет на п’ятому місці.

Свій ювілей Харківський політехнічний інститут зустрічає як потужний центр освіти й науки, у складі якого 22 факультети, 96 кафедр, факультет військової підготовки імені Верховної Ради України, комп’ютерно­технологічний, війсь­ковий коледжі, Полтавський політехнічний коледж, науково­технічна бібліотека на два мільйони томів, Міжгалузевий інститут післядипломної освіти, науково­методичне управління, Центр дистанційної освіти, науково­дослідна частина, Інститут іоносфери та НДПКІ «Молнія», Центр нових інформаційних технологій.

У виші працює більш як 5 тисяч співробітників, навчається понад 20 тисяч студентів та 250 аспірантів. Серед 1700 науково­педагогічних працівників НТУ «ХПІ» –
212 докторів наук і професорів, понад 900 кандидатів наук і доцентів, 37 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників освіти України, 35 лауреатів державних премій України, три академіки й три члени­кореспонденти НАН та НАПН України, 26 академіків галузевих АН України.

НТУ «ХПІ» прийнято до Європейської спільноти університетів. У 2007 році виш став членом Асоціації університетів Європи з правом вирішального голосу.

Науковий потенціал

В університеті склалися й плідно працюють відомі в Україні й далеко за її межами 40 наукових шкіл. Унікальні експериментальні бази НДПКІ «Молнія» та Інституту іоносфери разом із науково­дослідним комплексом із вивчення газодинамічних та теплофізичних процесів у турбомашинах (при кафедрі турбінобудування НТУ «ХПІ») є національним надбанням держави. Це затверджено постановами Кабінету Міністрів України.

Авторитет наукових шкіл Харківського політехнічного інституту, здобутий протягом 130 років його діяльності, постійно підтримують сьогоднішні науковці. За останні 10 років видатні наукові розробки університету відзначені 11 державними преміями України в галузі науки й техніки.

Цього року до них додалися ще дві державні премії України, дві премії Президента України для молодих учених, премія Верховної Ради України для молодих учених. Отже, визнання вагомості наукових розробок політехніків триває.

Міжнародне співробітництво

В університеті навчається майже 2 тисячі іноземців із 37 держав світу. НТУ «ХПІ» провадить активну міжнародну діяльність в академічній, науковій, економічній та культурній сферах, зміцнює та поширює зв’язки із зарубіжними партнерами.

Сьогодні НТУ «ХПІ» співпрацює з 93 вищими навчальними закладами та фірмами з 31 країни світу, в тому числі з багатьма провідними вишами Німеччини, США, Великої Британії, Франції, Китаю, Індії тощо.

Вищий навчальний заклад активізує свою участь у міжнародних програмах: INTAS, TEMPUS/TACIS, INCO­COPERNICUS та ЮНЕСКО. Так, у минулому навчальному році університет працював над 35 міжнародними проектами на суму більш як 3 мільйони доларів.

Свої наукові досягнення НТУ «ХПІ» постійно демонструє на виставках в Україні, Німеччині, Італії, Китаї, де виш неодноразово отримував золоті медалі, дипломи та інші відзнаки.

НТУ «ХПІ» готує фахівців освітньо­кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра. Університет створив і впроваджує власну систему працевлаштування, яка протягом п’яти останніх років забезпечує роботою майже 95% випускників. Вдосконалюється система підготовки фахівців: проводяться заходи до впровадження загальноєвропейських рекомендацій із навчання, вивчення та оцінювання іноземної мови. Університет бере участь у реалізації плану пілотного проекту Британської ради, який спрямований на підвищення рівня володіння англійською мовою науково­педагогічних працівників та студентів. Згідно з вимогами нового часу, українська наука має відповідати міжнародному рівню, а англійська сьогодні є мовою академічного спілкування у світі.

Дозвілля

Широкі можливості для занять фізкультурою та спортом студентам надає сучасний спорткомплекс університету. Тут є два басейни, в тому числі 50­метровий плавальний басейн, легкоатлетичний манеж, 14 спортивних залів (для боротьби, гімнастики, настільного тенісу, аеробіки тощо), 4 баскетбольні майданчики й таке інше. Заняття ведуться більш ніж із 30 видів спорту. Така потужна база спортивної підготовки дає свої «плоди» у вигляді високих результатів у різних змаганнях. Так, за минулий навчальний рік студенти­політехніки завоювали три медалі на змаганнях світового рівня, вісім – європейського та 132 – національного. З них 53 медалі – золоті. Слід зазначити, що спорткомплекс НТУ «ХПІ» удостоєний Державної премії в галузі архітектури та має статус бази олімпійської підготовки збірних команд України.

Основний центр дозвілля НТУ «ХПІ» – Палац студентів. У ньому зай­мається близько тисячі студентів та аспірантів, функціонують 24 творчі колективи, п’ять із яких мають почесне звання народних. Палац веде масштабну творчу діяльність, щорічно проводить близько двохсот культурно­масових заходів, у яких задіяні тисячі студентів та співробітників НТУ «ХПІ». Найяскравіші з них – традиційні посвяти в студенти, новорічні та випускні бали, паради магістрів.

Свідченням вагомого внеску НТУ «ХПІ» у створення потужного наукового потенціалу країни є прийнята Верховною Радою України постанова про відзначення 130­річного ювілею університету на державному рівні. Завдяки міцному освітньому, науковому й соціальному фундаменту університет впевнено дивиться в майбутнє й прямує до нових досягнень.

Архів журналу Віче

Віче №7/2016 №7
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата