№20, жовтень 2014

Сучасне науково-теоретичне дослідження міжнародного економічного права і процесу*

Світова глобалізація та інтернаціоналізація нині спостерігаються майже в усіх сферах діяльності держав і міжнародних організацій. Успішне вирішення економічних завдань є однією з важливих засад політичного та соціального розвитку країн, засобом підтримання миру й безпеки у світі. Саме тому в умовах сьогодення зростають роль і значення міжнародного економічного співробітництва за участю держав та міжнародних організацій, тож монографічне дослідження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Віталія Опришка «Міжнародне економічне право і процес» є вельми актуальним. Один із багатьох чинників, що також роблять його актуальним, – це підписання й ратифікація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка є інструментом подальшої міжнародної економічної інтеграції нашої держави.

Автор обґрунтовано зазначає, що виникнення, розвиток і припинення широкого спектра міжнародних відносин економічного характеру потребує впорядкування та врегулювання. Це зумовлює необхідність використання системи принципів та норм міжнародного економічного права.

Структура й зміст рецензованої монографії відповідають поставленим у ній завданням наукового
дослідження. Так, у цій монографії вперше у вітчизняній юридичній науці комплексно розглядаються теоретичні та практичні проблеми міжнародного економічного права і процесу як складової міжнародного
публічного права. Автор з’ясовує теорію і сучасні концепції міжнародного економічного права, його місце та роль у системі міжнародного права, поняття та систему джерел міжнародного економічного права, досліджує поняття та систему принципів міжнародного економічного права, характеризує його загальні та спеціальні принципи.

Перед тим, як досліджувати джерела міжнародного економічного права, автор повно та аргументовано розкриває питання гармонізації законодавства країн з міжнародним економічним правом (зокрема, на прикладі гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом).

У монографії досліджуються система та правовий статус суб’єктів міжнародного економічного права. Й з­поміж таких суб’єктів держава є основним. Автор також дос­ліджує правосуб’єктність і функціонування системи міжнародних економічних організацій. Окрему увагу приділено дослідженню міжнародно­правового регулювання транснаціональних корпорацій як третьої групи суб’єктів міжнародного економічного права.

Оскільки міжнародний економічний договір є одним із основних джерел міжнародного економічного права, в монографії досліджуються поняття, значення міжнародних економічних договорів та міжнародно­правове регулювання їх укладення, види міжнародних економічних договорів, порядок їх укладення за законодавством України.

Повним, комплексним та актуальним, з теоретичного й науково­практичного поглядів, є дослідження автором поняття, принципів, джерел та змісту підгалузей міжнародного економічного права, а саме: міжнародного торговельного права, міжнародного валютно­фінансового права, міжнародного інвестиційного права, міжнародного транспортного права, правового регулювання міжнародного промислового та сільськогосподарського співробітництва.

Уперше у вітчизняній юридичній науці досліджується сутність міжнародного економічного процесуального права. Автор визначає місце цього права в системі міжнародного права, характеризує його систему та суб’єктів. Окремо розглядається процесуальна діяльність міжнародних організацій.

Досліджуючи публічно­правові міжнародні економічні спори, автор розкриває систему міжнародно­правових засобів їх врегулювання, характеризує роль, яку відіграють у цьому міжнародний суд і міжнародний арбітраж, висвітлює особливості розв’язання окремих міжнародно­економічних спорів галузевого та регіонального характеру.

В. Опришко вдало обрав науково­теоретичне підґрунтя наукового дослідження. Досліджуючи зазначені проблеми, вчений проаналізував й узагальнив
значну кількість вітчизняних науково­монографічних та інших літературних джерел, міжнародно­правових актів, а також національне законодавство окремих держав,
зокрема й України. При цьому, висвітлюючи різноманітні наукові підходи з цієї проблематики, він не оминає дискусійних питань, а викладає обґрунтовану власну дослідницьку позицію.

Об’єктом рецензованого монографічного дослідження є суспільні відносини у сфері міжнародного економічного права і процесу, а предметом – теоретичні та методологічні проблеми правового регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародні та національні норми права, що регулюють відносини у зазначеній сфері, практика їх застосування.

Виходячи з особливостей об’єкта та предмета дос­лідження, автор обрав відповідну систему філософсько­світоглядних підходів, принципів і методів їх науково­теоретичного пізнання, які враховують діалектику й динамізм процесів міжнародної економічної інтеграції на сучасному етапі розвитку міжнародного співробітництва. Застосована в монографії методологія дослідження міжнародного економічного права і процесу є множинною та комплексною.

Як уже частково зазначалося, наукова новизна цієї монографії полягає в тому, що вона є першим в українській юридичній науці комплексним, узагальненим дослідженням теоретичних і практичних проблем міжнародного економічного права і процесу. Її наукова новизна також в одержаних автором теоретичних і практичних результатах, у формулюванні положень та висновків, що мають достовірний і обґрунтований характер.

Практичне значення цього дослідження визначається його актуальністю, новизною та науково­теоретичними результатами. Основні положення й висновки можуть бути використані в науково­дослідній сфері, правотворчій та правозастосовній діяльності, а також у навчальному процесі.

Монографія В. Опришка «Міжнародне економічне право і процес» буде корисною для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, аспірантів, державних службовців, суб’єктів підприємницької діяльності, а також усіх тих, чиї інтереси й професійна діяльність пов’язані з міжнародним економічним та міжнародним економічним процесуальним правом.

Автор: Андрій ОМЕЛЬЧЕНКО

Останні новини

Глава Єврокомісії: Переговорна рамка для вступу України буде готова не швидше літа Вчора, 21 лютого

Обприскувачі для трактора: характеристики та переваги Вчора, 21 лютого

Як облаштувати туалет для іммобільних людей Вчора, 21 лютого

Поляки блокують залізницю з України, Швецію пустять в НАТО, бойові катери для ЗСУ: новини дня Вчора, 21 лютого

Як підібрати меблі для офісу у Києві 20 лютого

Президентка Єврокомісії повторно претендуватиме на цю посаду на виборах 2024 року 19 лютого

ЗМІ: в уряді України обговорюють обмеження на торгівлю з Польщею у відповідь на блокади 18 лютого

Зеленський розповів, чого чекає від Марка Рютте, коли той стане генсеком НАТО 17 лютого

Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну 17 лютого

Президент Чехії каже, що знайшов 800 тисяч снарядів для постачання в Україну 17 лютого