№11, червень 2013

Зв’язки з громадськістю та реклама – актуальне видання для молоді

Рецензія на кн.: Кочубей Л. О. PR у політичній сфері: Підручник. – К.: ІПіЕНД, 2013. – 472 с.

У підручнику доктора політичних наук, професора Л. Кочубей «PR у політичній сфері» вперше подано систематизований аналіз розвитку зв’язків з громадськістю у політичній сфері не лише в нашій державі, а й за її межами.

Праця рекомендована Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, її підтримала Вчена рада Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України.

Книга висвітлює ключові напрями розвитку та вивчення PR у політичній сфері, починаючи від основних засад PR, принципів та етичних норм PR­діяльності, закінчуючи практикою PR­діяльності у політичній сфері. У підручнику детально розглядається інструментарій PR, медіа­планування, політична реклама, використання Інтернету в політичній комунікації тощо.

Оволодіння теорією і практикою дослідження політичного ринку, підготовки та проведення політичних виборів, розробки іміджу політичних лідерів (партій), впровадженням ефективних (і водночас етичних) РR­технологій — важлива складова підготовки фахівця з реклами та зв’язків із громадськістю.

Підручник є результатом науково­дослідної та викладацької діяльності автора. Л. Кочубей понад десять років викладає у вузі такі дисципліни: «PR у політичній сфері», «Політичні технології виборчих кампаній», «Тео­рія та історія зв’язків з громадськістю», «Політологія», «Методологія політологічних досліджень».

Нове видання спрямоване на здобуття знань, навичок і вмінь, необхідних для розуміння місця та ролі зв’язків з громадськістю у політичній сфері, аналізу й самостійного виявлення основних тенденцій та перспектив їх розвитку. Книга покликана допомогти студентам опанувати українські й зарубіжні політичні технології, підготуватися до виконання практичних завдань з курсу, написання рефератів, а загалом – до своєї професійної діяльності. Праця містить чималий список рекомендованої літератури, що включає монографії, навчальні посібники, матеріали науково­практичних конференцій, пуб­лікації періодичних видань.

Автор проаналізувала розвиток сучасної системи політичних комунікацій, охарактеризувала сучасні тенденції розвитку ринку політичних PR, виявила ключові складові в політичному комунікаційному полі.

Політичні PR – відносно нова сфера практичної і теоретичної діяльності в Україні. У ХХІ столітті вони стають важливою й невід’ємною складовою політичного життя суспільства, дієвим інструментом вирішення завдань координації політичних, соціальних та економічних процесів, формування іміджу, завоювання довіри мас, перемоги на виборах тощо. Політичні PR є інструментом ефективного управління, значущою складовою політичної діяльності. Сьогодні саме завдяки інформаційно­комунікативній еволюції світ вступив у новий етап інтерактивної взаємодії між владними органами і громадянами.

Політичні PR передбачають організацію й управління масовими комунікаціями та інформаційними потоками. Це – важливий аспект державної і недержавної управлінської діяльності, покликаний забезпечити взаємодію між владою та громадянським суспільством. Л. Кочубей комплексно, на високому фаховому рівні, досліджує вказані проблеми, до речі, застосовуючи міждисциплінарний підхід.

Логічно вмотивована запропонована науковцем структура підручника. Детальний аналіз різних типів політичних технологій дав змогу проаналізувати їх особ­ливості з урахуванням історичних, культурних традицій, менталітету народу України. Видання знайомить із основ­ними засадами PR у політичній сфері, вимогами до фахівців, інструментарієм PR, його основними поняттями та категоріями, а також з правовими, етичними основами та практикою PR­діяльності в політичній сфері. На особливу увагу заслуговують підрозділи, присвячені недостатньо висвітленим у науковій і навчальній вітчизняній літературі проблемам: політичне лобіювання, медіа­планування, деструктивні політичні технології, новітні виборчі технології тощо. Відзначмо й науково­практичну значущість опублікованого дослідження.

Підручник Л. Кочубей, що висвітлює актуальні проб­леми розвитку зв’язків з громадськістю у політичній сфері, буде корисним для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, науковців, політтехнологів, а також може стати у нагоді всім, хто цікавиться вивченням PR­процесів, виборчих технологій, політичного консультування. Видання допоможе студентам при вивченні курсів «Технології виборчих кампаній», «PR у політичній сфері», «Політологія».

Автор: Леонід НОВОХАТЬКО

Останні новини

Глава Єврокомісії: Переговорна рамка для вступу України буде готова не швидше літа Сьогодні, 21 лютого

Обприскувачі для трактора: характеристики та переваги Сьогодні, 21 лютого

Як облаштувати туалет для іммобільних людей Сьогодні, 21 лютого

Поляки блокують залізницю з України, Швецію пустять в НАТО, бойові катери для ЗСУ: новини дня Сьогодні, 21 лютого

Як підібрати меблі для офісу у Києві Вчора, 20 лютого

Президентка Єврокомісії повторно претендуватиме на цю посаду на виборах 2024 року 19 лютого

ЗМІ: в уряді України обговорюють обмеження на торгівлю з Польщею у відповідь на блокади 18 лютого

Зеленський розповів, чого чекає від Марка Рютте, коли той стане генсеком НАТО 17 лютого

Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну 17 лютого

Президент Чехії каже, що знайшов 800 тисяч снарядів для постачання в Україну 17 лютого