№9, травень 2013

Університетська наука - вагомий чинник інноваційного розвитку державиУніверситетська наука - вагомий чинник інноваційного розвитку держави

Національний технічний університет «ХПІ», без перебільшення, – один із провідних науково-навчальних комплексів системи вищої освіти України. Поєднання освітньої та наукової діяльності забезпечили йому вагомі досягнення і в підготовці інженерних кадрів, і в наукових дослідженнях. Протягом 127-річної історії університет зберігає високий рейтинг та провідні позиції серед вищих навчальних закладів України, має широку популярність у світі. Плідно розвиваються відомі в Україні та далеко за її межами 40 наукових шкіл: з фізики тонких плівок, електричного приводу, азотного синтезу, тепломасообміну та енергозбереження, керамічних і композиційних матеріалів, промислової та медичної електроніки, інформаційних технологій, систем управління, технології жирів, з проблем органічних палив, турбінобудування, танкобудування, високоефективних технологій металообробки, технічної електрохімії, двигунів внутрішнього згоряння, механіки, фізики високих напруг, досліджень іоносфери Землі та інші. Досягнення кожної з перелічених наукових шкіл насамперед пов’язані з високими технологіями у відповідних галузях.

Наш університет сьогодні – це майже 22 тисячі студентів і співробітників, 95 кафедр, 22 факультети, 2 науково-дослідні інститути «Молнія» та «Іоносфера», Полтавський політехнічний коледж і Харківський комп’ютерно-технологічний коледж, військовий факультет, 1787 науково-педагогічних працівників, зокрема 222 доктори наук, 938 кандидатів наук, 25 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників освіти, 32 лауреати Державних премій України,
31 дійсний член НАН та галузевих академій наук України.

НТУ «Харківський політехнічний інститут» – це локальна комп’ютерна мережа на 5,7 тисячі користувачів, регіональний науково-освітній Internet-центр УРАН, видавничий центр, унікальна лабораторна база кафедр, 15 студентських гуртожитків, спортивний комплекс та 2 спортивно-оздоровчі бази. Університет тісно співпрацює з установами НАН України, промисловими підприємствами, має широкі міжнародні зв’язки.

Із Харківським політехом пов’язане зародження української технічної науки в галузях механіки, теорії міцності, прикладної хімії, авіації, ядерної фізики та кріотехніки, електро- та теплоенергетики, тракторо- та тепловозобудування тощо. Саме розробки харківських політехніків лежать в основі конструкцій магістральних тепловозів з показниками світового рівня, найпотужніших турбоагрегатів Дніпрогесу й атомних електростанцій України та інших республік колишнього Радянського Союзу, зарубіжних країн, тракторного парку нашої держави, систем управління ракетно-космічної техніки, важкого електромашинобудування, хімічного машинобудування, промислової електроніки, розв’язання важливих проблем обороноздатності країни тощо.

Сьогодні ми активно розвиваємо науково-технічну співпрацю з більш як 20 установами Національної академії наук України. Це, зокрема, Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона; Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»; Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна; Інститут монокристалів; Інститут електродинаміки; Інститут надтвердих матеріалів; Інститут проблем машинобудування; Інститут проблем матеріалознавства та інші, а також 10 галузевих інститутів.

Прикладом нашого ефективного співробітництва
з інститутами НАН України може слугувати наукова школа фізики тонких плівок, результати більш як піввікової діяльності якої набагато випередили час і лягли в основу сучасних фундаментальних уявлень про наностани речовини і прикладних розробок у галузі нанотехнології.

Іншою характерною особливістю нашого університету є зв’язок з промисловістю. Наукові дослідження та госпдоговірні розробки виконуємо на замовлення таких визначальних для економіки держави підприємств, як ВАТ «Харківський тракторний завод», ДП «ФЕД», ДП «Завод ім. Малишева», ВАТ «Турбоатом», Казенне підприємство ХКБМ імені Морозова, Казенне підприємство ХКБД, КБ ім. Антонова, ЗМКБ «Прогрес» ім. Івченка, Сумське НВО ім. Фрунзе, ЗАТ «Південкабель»; ВО «Завод імені Т. Г. Шевченка», ВАТ «Електроважмаш», Харківський авіаційний завод та ін. До цього переліку можна додати ще понад 100 вітчизняних фірм і підприємств, а також іноземні фірми
з Росії, Австрії, Швейцарії, Індії, Італії, Південної Кореї.

Переконливим свідченням успішної реалізації поставленої мети є державна оцінка досягнень учених НТУ «ХПІ». Наші наукові дослідження і розробки протягом останніх років відзначено 12 державними преміями України в галузі науки і техніки: 1999 рік – премія в галузі хімії та хімічних технологій; 2000-й – в галузі систем управління транспортних засобів, 2001-й – проблем матеріалознавства, 2008-й – премії в галузі двигунів внутрішнього згоряння, а також авіаційної техніки; 2009-й – три премії в галузі інформаційних технологій, енергетики (парові турбіни великої потужності), економіки. Крім того, за цей період отримано чотири премії в галузі оборонної техніки.

Наш університет має унікальні освітньо-наукові лабораторні комплекси. Для прикладу можна навести інститути «Молнія» та «Іоносфера», які сьогодні багато в чому визначають наукові успіхи університету. Треба зазначити, що постановами Кабінету Міністрів України унікальні експериментальні бази цих інститутів разом з науково-дослідною лабораторією кафедри турбінобудування віднесено до категорії таких, що становлять національне надбання держави.

Нині можна стверджувати, що ці інститути своєю діяльністю, науковим потенціалом у світовому науково-освітньому просторі створюють високий імідж і вітчизняним університетам, і державі загалом.

Про таке визнання може свідчити, наприклад, те, що Міжнародна електротехнічна комісія ООН внесла до реєстру унікального світового випробувального обладнання (ІЕС 61000-4-32) високовольтні установки, що працюють на експериментальній базі НДПКІ «Молнія». Тут провадять дослідження у сфері імпульсних електричних і магнітних полів, досліджують різні об’єкти на стійкість до електромагнітного випромінювання природного та штучного походження. За останній час найвагомішими здобутками НДПКІ «Молнія» є комплекс фундаментальних і прикладних наукових досліджень, виконаних на замовлення провідного в світі ракетно-космічного науково-виробничого комплексу «Південне» із Дніпропетровська, КБ імені Антонова, атомних електричних станцій України, зарубіжних замовників.

Учені Массачусетського технологічного інституту зарахували дослідний комплекс інституту «Іоносфера» до першої десятки подібних світових наукових об’єктів. Кафедра радіоелектроніки нашого університету є базовою кафедрою інституту «Іоносфера». Їхні вчені виконують комплекс фундаментальних досліджень іоносфери нашої планети, беруть активну участь у світовій дослідницькій програмі «Єдиний геофізичний день».

Наші наукові дослідження дуже активно використовують у навчальному процесі університету, впроваджують у виробництво. Ми відкриті для співпраці з вітчизняними університетами й університетами інших країн. Усі наші зусилля спрямовані на розвиток університетської науки та університетської освіти України – фундаментального чинника інноваційного шляху розвитку держави.

Автор: Леонід ТОВАЖНЯНСЬКИЙ

Архів журналу Віче

Віче №5/2016 №5
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата
Останні новини

Угорський єврокомісар зізнався, що "налякав" прем'єра Грузії замахом на Фіцо Сьогодні, 24 травня

Politico назвало країни, які хотіли б у новій ЄК важливу для України посаду з розширення Вчора, 23 травня

Польща посилює безпеку головного хабу військової допомоги Україні через дії РФ Вчора, 23 травня

Нападник на Фіцо пояснив свій вчинок: хотів змінити політику Словаччини щодо України Вчора, 23 травня

Саакашвілі програв у ЄСПЛ справу про порушення його прав Грузією Вчора, 23 травня

Кулеба на тлі ударів по Харківщині: Слова не перехоплюють ракети, потрібні Patriot Вчора, 23 травня

Politico: Посада єврокомісара з питань оборони у новій ЄК може дістатися Польщі Вчора, 23 травня

Politico: Зеленський планує відвідати заходи до річниці висадки в Нормандії та саміт G7 Вчора, 23 травня

Франція підтримала план США з використання активів РФ для фінансування України Вчора, 23 травня

Ексміністр оборони Британії розповів про системні проблеми МЗС, зокрема у допомозі Україні Вчора, 23 травня