№3, лютий 2013

Техогляд: архаїзм чи назріла необхідність?

Останнім часом в Україні істотно зросла кількість колісних транспортних засобів, а також людей, котрі постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод, зокрема через незадовільний стан автомобілів і мотоциклів.

Однією з основних складових державного технічного огляду колісних транспортних засобів, як відомо, була перевірка відповідності їхнього технічного стану встановленим нормам, правилам і стандартам України. Для приведення вітчизняного законодавства у відповідність з міжнародними стандартами владними інституціями було визначено низку заходів, зокрема, на урядовому рівні затверджено відповідну концепцію реформування системи технічного огляду колісних транспортних засобів (ТЗ). Результатом її реалізації стало поступове делегування державою функцій проведення технічного огляду господарюючим суб’єктам, а згодом узагалі його цілковитою ліквідацією. Зрештою, все звели до технічного обслуговування ТЗ. Більше того, нині на законодавчому рівні висловлюються різні думки про ототожнення понять «технічний огляд», «технічний контроль» та «технічне обслуговування  транспортних засобів».

Справді, технічний огляд і технічний контроль за своїм змістом дещо схожі й мають на меті здійснення комплексу заходів державного контролю за технічним станом транспортного засобу, правомірністю його експлуатації тощо. А ось технічне обслуговування передбачає комплекс заходів, спрямованих на підтримку експлуатаційних характеристик автомобілів, автобусів, колісних тракторів, що забезпечують їх використання як засобів пересування за призначенням: перевезення пасажирів, вантажу тощо. Але під час проведення технічного обслуговування питання відповідності того чи іншого транспортного засобу вимогам міжнародних та вітчизняних норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху не вирішується.

Тож на практиці маємо нині завищені деякі фізичні показники світлових та звукових сигналів автомобіля, використання без будь-якого дозволу спеціальних пристроїв аудіо й візуального супроводу, а також неналежний, і це дуже м’яко сказано, стан гальмівної та інших важливих систем транспортних засобів. Усе це сприяє істотному зниженню рівня безпеки дорожнього руху, підвищенню аварійності, створенню некомфортних умов для пересічних громадян, які стають жертвами таких законотворчих ініціатив.

Наведені факти та низка інших ініційованих некваліфікованих новацій потребують негайного перегляду на законодавчому рівні понять «технічний огляд», «технічний контроль», «технічне обслуговування», а також доопрацювання механізму державного контролю за відповідністю транспортного засобу загальноприйнятим у світі нормам та стандартам у сфері безпеки дорожнього руху.

Анатолій ОПИХАЙЛЕНКО,
голова Херсонської обласної організації ВСА.