№10, травень 2012

Осмислити складові соціального успіху*

*Рецензія на кн.: Соснін О., Воронкова В., Ажажа М.
Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації. — Л.: Магнолія—2006.


Вийшов друком навчальний посібник «Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації». Видання його, без сумніву, є важливою подією у вітчизняній соціогуманітарній науці, державному управлінні. Адже повсюдно концепції людського розвитку є основоположними складовими управлінських парадигм, одним із основних методів досягнення соціального успіху.
Авторам удалося глибоко проникнути в складні та суперечливі процеси інвестування в людський розвиток, який у посібнику трактується як безперервне розширення людських можливостей у контексті суспільного прогресу. Навчальний посібник спонукає осмислювати на рівні сучасного філософського знання актуальні проблеми організації освіти, потреби осягнення новим баченням завдань щодо умов підвищення людської конкурентоспроможності та соціально-економічної ефективності в Україні.

Слід зазначити, що необхідність формування та ефективного використання людського капіталу ще недостатньо усвідомлена й опрацьована теоретично, а тому автори навчального посібника Олександр Соснін, доктор політичних наук, професор кафедри управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при Президентові України, Валентина Воронкова, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Запорізької державної інженерної академії України, та Марина Ажажа, кандидат наук з державного управління, доцент тієї ж кафедри, використали баготорічний педагогічний досвід викладання суспільно-політичних наук, створили унікальне за змістом навчальне видання, яке демонструє високий рівень європейського розуміння понять «людський капітал», «інформаційний ресурс», «інноваційне мислення» тощо.

Роботою над навчальним посібником вдало поєднано досвід Національної академії державного управління при Президентові України і Запорізької державної інженерної академії України та продемонстровано викладачам, студентам і слухачам вищих навчальних закладів приклад системного підходу до дослідження проблем формування світогляду та сприйняття ключових понять «людський ресурс», «глобалістика» тощо. Посібник відповідає нинішнім потребам фахівців, які викладають та працюють над створенням моделей сталого розвитку суспільства й держави в поєднанні із завданнями вдосконалення антикризових механізмів державного управління.

Сьогодні це стає винятково важливою проблемою державного творення й управління. Адже світова спільнота, як ніколи, стає інтегрованою і водночас змінною та конкурентною, відтак закономірно спричиняє глобальний тиск на динамічні природні можливості такої надзвичайно складної системи сучасного світу, як національне суспільство. Нині добре відчувається, що лідери, керівники, менеджери, адміністратори, які не мали можливості системно фахово навчатися, стримують закономірні еволюційні процеси, знижують культуру й ефективність управління людським суспільством, змушуючи людей ставати або пасивними виконавцями, конформістами, які перекладають на лідерів усю відповідальність, або деструктивними протестувальниками, не здатними дійти суспільного консенсусу та до конструктивної співпраці. Все це, зокрема, підтверджують події, які відбуваються останнім часом у світі.

Отже, поява навчального посібника свідчить про те, що головним чинником розвитку України є розвиток людини як громадянина, якість і конкурентоспроможність її освіти, світогляду. Як напрям навчання й наукових досліджень відповідна робота лише розгортається. Цілком заслужено можна вважати авторську роботу новим кроком у науці про державне управління, у філософії управління та відповідній навчальній діяльності.

Автор: Володимир ЛУГОВИЙ

Архів журналу Віче

Віче №5/2016 №5
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата