№8, квітень 2011

Сучасні вимоги до підвищення ефективності підготовки наукових кадрів в ад’юнктурі

Головним питанням для МВС України нині є реформування, оптимізація роботи міністерства за всіма напрямами задля підвищення ефективності його роботи, перетворення міліції на правоохоронний орган, який відповідає рівню розвитку суспільства та потребам сьогодення. Особливу увагу керівництва МВС зосереджено на практичному спрямуванні підготовки правоохоронців та наукової діяльності. Наразі до викладацько-педагогічного складу висунуто вимоги, відповідно до яких посади викладачів мають обіймати особи, котрі мають досвід практичної роботи та науковий ступінь. Переважно це випускники ад'юнктур та здобувачі, які захистили дисертаційні дослідження.

Ад’юнктура Донецького юридичного інституту успішно працює з 1997 року. Підрозділ має доволі високі показники роботи. Так, з одинадцяти випусків ад’юнктури успішно завершили навчання та захистили кандидатські дисертації 72 ад’юнкти (71,3%). П’ять випусків ад’юнктів денної форми навчання стовідсотково захистили дисертаційні дослідження. Більшість молодих науковців, випускників ад’юнктури інституту, успішно продовжують роботу в Донецькому юридичному інституті на різних посадах.

У ситуації, коли міліцейські вищі навчальні заклади переважно були орієнтовані на загальноюридичну підготовку майбутніх офіцерів міліції, питання виконання ад’юнктами та здобувачами навчальних закладів МВС України дисертаційних досліджень за юридичними темами, не пов’язаними або «далекими» від міліцейської тематики, залишалися певною мірою поза увагою. Тому в рамках концепції реформування системи відомчої освіти чільне місце відведено саме практичній підготовці вже не міліціонерів-юристів, а міліціонерів-правоохоронців. Тож наукові кадри, які проходять підготовку в ад’юнктурах навчальних закладів системи МВС, повинні забезпечувати наукову потребу саме практичних органів відомства у виконанні основних завдань – профілактики правопорушень, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та підвищення ефективності роботи міліції. До того ж викладачі, які навчають майбутніх офіцерів міліції, зобов’язані не лише знати про практичний бік діяльності підрозділів ОВС, а й мати досвід роботи, відповідну практично зумовлену сферу наукових інтересів. І, безперечно, їхня наукова діяльність має бути спрямована на вирішення актуальних питань роботи міліції та надання майбутнім правоохоронцям теоретичних знань і практичних навичок. Отже, в умовах реформування вищих навчальних закладів системи МВС необхідним є  перехід від кількісних показників (кількості ад’юнктів, що захистили дисертації) до якісних показників роботи ад’юнктур (здійснення дисертаційних досліджень з актуальних, сьогоденних проблем діяльності міліції, за фаховим спрямуванням).

Попри те, що міністерство та практичні органи завжди проводили систематичну роботу з виконання замовлень на конкретні тематичні наукові розробки, дослідження, які наближали б теорію до практики та допомагали практичним працівникам у їхній роботі, на перших етапах існування ад’юнктури в Донецькому юридичному інституті не всі теми дисертаційних досліджень ад’юнктів відповідали практичній спрямованості. Натомість останніми роками керівництво інституту вимагає від ад’юнктів обирати теми дисертаційних досліджень практичної спрямованості. Така позиція керівництва інституту цілковито відповідає сучасній політиці МВС у цьому напрямі.

Не менш важливою в процесі підготовки наукових кадрів для системи МВС є вчасність підготовки дисертаційних досліджень, для чого ад’юнктам денної форми навчання надають три роки, а заочної – чотири роки. Для планомірного виконання роботи кожен із них складає індивідуальний план роботи з визначенням обсягів і термінів її виконання. Виконання цього плану є основним обов’язком та показником ефективності роботи ад’юнктів над дисертаціями. Ад’юнкти, котрі сумлінно та цілеспрямовано виконують наукове дослідження, вчасно і навіть достроково захищають дисертації. Прикладом цього є 13 випускників ад’юнктури інституту, які захистили дисертаційні дослідження достроково. На жаль, не всі ад’юнкти мають такі високі результати роботи.

У січні-лютому нинішнього року у вищих навчальних закладах за дорученням МВС України здійснено перевірку результатів роботи ад’юнктів та проведено їхню позачергову атестацію. Було виявлено порушення деякими ад’юнктами планів виконання наукових досліджень. Тому стосовно ад’юнктів, які мають низькі показники роботи з підготовки дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, розглядається питання про їх відрахування з ад’юнктури та повернення на роботу до комплектуючих органів, із яких їх було направлено. Таке рішення, на нашу думку, є справедливим, адже службовим обов’язком особи, що перебуває на посаді ад’юнкта денної форми навчання, є підготовка дисертаційного дослідження, а часу, відведеного для цього, достатньо. До того ж саме за виконання цієї роботи ад’юнкт отримує грошове забезпечення працівника ОВС, час навчання в ад’юнктурі зараховується і до загального стажу  вислуги. Тож в умовах оптимізації роботи МВС, економії бюджетних коштів саме відрахування з ад’юнктури осіб, які несумлінно ставляться до виконання службових обов’язків, систематично вчасно не виконують запланованих завдань із написання дисертаційних досліджень, є правильним кроком. Також розглянуто й інші шляхи оптимізації роботи ад’юнктури. Зокрема, уточнено теми деяких дисертацій з метою наближення їх до актуальних питань діяльності органів внутрішніх справ. Ад’юнктам, які не мають практичного досвіду роботи, запропоновано переведення на заочну форму навчання задля набуття практичного досвіду діяльності в підрозділах ОВС.

Сьогодні для якісної підготовки ад’юнктів у Донецькому юридичному інституті створено всі умови. Це і багата бібліотека, книжковий фонд якої становить майже 150 тисяч примірників, і матеріально-технічна база безпосередньо ад’юнктури та інституту загалом, і можливість проходити стажування у підрозділах та навчальних закладах поліції інших держав. Ми, як і керівництво МВС України, зацікавлені в поповненні наукових міліцейських кадрів. Головним же чинником ефективності роботи самих ад’юнктів є їхня власна зацікавленість у результатах науково-дослідної діяльності під час навчання, висока якість виконання службових обов’язків.

Автор: Віктор БЕСЧАСТНИЙ

Останні новини

Зеленський відкинув ультиматум Путіна: Він займається відродженням нацизму Сьогодні, 15 червня

Данія підписала меморандум про закупівлю зброї в українських виробників Вчора, 14 червня

Канада оголосила черговий пакет санкцій проти Росії Вчора, 14 червня

Україна та США підписали 10-річну безпекову угоду Вчора, 14 червня

Зеленський: Угода зі США містить положення щодо поставок Patriot та F-16 Вчора, 14 червня

Безпекову угоду України з США винесуть в Конгрес, вона буде юридично зобов’язуючою – Жовква Вчора, 14 червня

WP: У США визнають, що Трамп зможе скасувати безпекову угоду з Україною Вчора, 14 червня

На полях саміту G7 Україна підпише безпекову угоду також з Японією Вчора, 14 червня

Пісторіус: Німеччина передає Україні чверть своїх систем Patriot, більше - не може Вчора, 14 червня

Україна та Японія підписали безпекову угоду 13 червня