№22, листопад 2008

Теорія розходиться з практикою

Місцеве самоврядування Маловисківського району представлене 21 радою різних рівнів: районна, міська, селищна та 18 сільських. Район площею 1248 кв. км розташований у північно-західній частині Кіровоградської області. На його території налічується 56 населених пунктів: місто Мала Виска, смт Смоліне та 54 села із загальною кількістю населення 44100 осіб.

Сьогодні до складу депутатського корпусу районної ради п’ятого скликання за результатами голосування 26 березня 2006 року входять 60 осіб. Зокрема, Блок Юлії Тимошенко має 20 мандатів, Партія регіонів – 13, Соціалістична партія України – 9, Комуністична партія України – 7, Народний блок Литвина – 6, Блок «Наша Україна» – 5.

Звісно, це люди різних політичних переконань і поглядів. Тому головним завданням керівництва ради стало об’єднання їхнього потенціалу для вирішення головного завдання – соціально-економічного розвитку району та територіальних громад.

До райради нинішнього скликання прийшов високопрофесійний депутатський корпус: 53 депутати мають вищу освіту, 37 – посідають керівні посади в установах, на підприємствах, в організаціях нашого району, 17 – були депутатами четвертого скликання.  13 депутатів – жінки.

На другій сесії райради відповідно до пункту 27 частини 1 статті 43 та статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» чітко визначено її повноваження та делеговано повноваження райдержадміністрації, затверджено регламент роботи, положення про президію та постійні комісії. З метою ефективної професійної роботи депутатського корпусу утворено 7 постійних комісій.

Реальність місцевого самоврядування визначається насамперед матеріальними та фінансовими ресурсами, якими розпоряджається територіальна громада й які в сукупності становлять дієву основу місцевого самоврядування.

З 2000 року в Україні розпочалася бюджетна реформа. Новації в бюджетній сфері мали б сприяти прискоренню позитивних змін у соціально-економічному та культурному розвитку і всієї держави, і численних територіальних громад.

Розрахунки розміру трансферту вирівнювання для кожного місцевого бюджету – суб’єкта відносин із державним бюджетом здійснюються на основі формули розподілу міжбюджетних трансфертів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів № 1195 від 5 вересня 2001 року «Про затвердження формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами». Такий підхід мав би створити умови для посилення незалежності місцевих бюджетів у бюджетному процесі та істотно зменшити суб’єктивний вплив на процес формування місцевих бюджетів.

Проте, на жаль, теоретичні розрахунки формульного підходу не дали змоги розв’язати проблем територіальних громад. Не повною мірою враховано потребу коштів на утримання дошкільних навчальних закладів, сільських будинків культури та клубів, медичних установ і апаратів місцевих рад, які й покликані поліпшувати рівень соціального обслуговування населення.

Фінансування делегованих державою повноважень проводиться не сповна, тому власні надходження, призначені для розвитку територій, здебільшого перерозподіляються на утримання об’єктів соціальної сфери села.

Саме з огляду на таку ситуацію пріоритетним у роботі депутатського корпусу райради та райдержадміністрації стало наповнення й постійне виконання бюджетів усіх рівнів, прийняття та виконання дієвих програм соціально-економічного розвитку району, програм і заходів, спрямованих на розвиток як конкретних галузей, так і територіальних громад.

Рішенням райради затверджено «Стратегію економічного та соціального розвитку Маловисківського району на період до 2015 року». Її розроблено на основі Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» і Постанови Кабінету Міністрів № 1001 від 21 липня 2006 року «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року». Одним із пунктів рішення міській, селищній, сільським радам, керівникам підприємств, організацій та установ району рекомендовано забезпечити реалізацію напрямів стратегії, щороку під час розробки програм економічного та соціального розвитку територій передбачати заходи для забезпечення реалізації пріоритетних напрямів і завдань, визначених стратегією економічного та соціального розвитку району.

Як наслідок, вдалося розпочати планове освітлення населених пунктів району, продовжити роботу з відновлення дитячих дошкільних закладів, ремонту клубів, ФАПів, доріг, пологового відділення та баклабораторії центральної районної лікарні, придбати чотири шкільні автобуси, завершити ремонт шкільних котелень і комп’ютеризацію шкіл району, відновити опалення районного будинку культури.

Спільно з відділами та управліннями райдержадміністрації, постійними профільними комісіями райради та міським, селищним, сільськими головами проведена інвентаризація земель резерву, запасу, невитребуваних паїв, земель водного фонду, технологічних доріг та господарських дворів. Такий детальний аналіз земельних ресурсів району дав змогу переукласти або ж укласти нові договори оренди там, де вони були відсутні, що реально вплинуло на наповнюваність місцевих бюджетів. Ефективне використання значних запасів корисних копалин, надання дозволів на отримання ліцензій постійно в полі зору депутатського корпусу. Це також поліпшує наповнюваність бюджетів усіх рівнів.

Брак коштів для розвитку територій спонукає нас до пошуку додаткових джерел фінансування. Дбаючи про це, райрада спільно з керівниками місцевих громад практикує розробку проектів розвитку територій, беручи участь у конкурсах, інвестиційних проектах і програмах розвитку місцевого самоврядування. 2007 року вдалося виграти три гранти в обласному конкурсі на суму 90 тис. гривень, які були спрямовані на реконструкцію меморіальних комплексів загиблим воїнам у роки Великої Вітчизняної війни на території Оникіївської та Хмелівської сільрад, а також розпочати проект зі створення сільгосп-комунгоспу на території Злинської сільради. Розроблені цього року й надіслані на конкурс проекти поліпшення медичного обслуговування населення та відновлення освітлення населених пунктів також дали свої результати.

Завдяки співфінансуванню міської та районної рад, а також виграному гранту обласного конкурсу на суму 25 тис. гривень буде реконструйовано й відновлено освітлення головних вулиць райцентру, й у разі впровадження новітніх технологій економія бюджету міста становитиме близько 60 тис. гривень на рік.

Традиційним у районі став конкурс між радами на найкращий благоустрій території, запроваджений райрадою та райдержадміністрацією. Він проводиться у два етапи, що дає змогу реальніше оцінити роботу територіальних громад. Для заохочення та залучення громади до розв’язання проблем території в районі активно впроваджується метод самооподаткування громади, що дістав активну підтримку жителів району й сприяє поліпшенню благоустрою територій. Переможці конкурсу отримують фінансову винагороду, яка спрямовується на розвиток громади.

Автор: Леонід ЖОВТИЛО