№22, листопад 2008

Робота без ризиків для життя

Конституційне право громадян на працю нерозривно пов’язане з правом на її безпеку, й закономірно, що державна політика в галузі промислової безпеки та охорони праці будь-якої країни ґрунтується на принципі пріоритетності життя людини над результатами виробничої діяльності. На жаль, нині виробничий травматизм і професійну захворюваність, які стали зворотним досягненням цивілізації, можна порівняти з епідеміями. Згідно з даними управління Фонду соціального страхування, у Вінницькій області налічується близько 5,5 тисячі потерпілих від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань зі стійкою втратою працездатності та утриманців, а їх щорічний приріст становить понад 200 осіб.

Причини внесення на розгляд сесії облради питання «Про стан умов праці, рівень виробничого травматизму й професійної захворюваності в установах, організаціях і підприємствах області та завдання органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення здорових і безпечних умов  праці», — це, по-перше, стан виробничого травматизму в області та його соціально-економічні наслідки. По-друге, рівень працеохоронної роботи на підприємствах, в установах та організаціях, або, інакше кажучи, роль і місце органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в питаннях забезпечення належних умов праці всіма суб’єктами господарювання в межах чинного законодавства України, що набувають особливого значення в умовах ліберальної регуляторної політики підприємництва. По-третє, перспектива планування профілактичних заходів з охорони праці на всіх організаційних рівнях: обласному, районному, базовому, а також на рівні підприємств, установ та організацій як складових соціально-економічного розвитку.

Для ґрунтовнішого вивчення та поєднання зусиль усіх зацікавлених сторін розпорядженням голови облради створена робоча група, яка впродовж майже двох місяців, вивчаючи стан справ, узагальнювала пропозиції органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій і роботодавців щодо запобігання випадкам травматизму та професійним захворюванням.

Однак окремі аспекти профілактики виробничого травматизму й професійної захворюваності, забезпечення технологічної безпеки, організації працеохоронної роботи потребують особливої уваги.

Перший аспект — це створення умов для працюючих. Однак менталітет сучасного роботодавця такий, що він розглядає питання охорони праці як другорядні, що не сприяють прибутковості підприємства.

Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є використання механізму колдоговірного регулювання питань охорони праці та захисту прав і інтересів працівників. Наступний аспект. Надзвичайно актуальним є вироблення й впровадження економічного механізму особистої зацікавленості роботодавців у створенні здорових і безпечних умов праці.

Потребує також негайного поліпшення робота галузевих органів державного управління охороною праці на всіх рівнях, які не реалізують сповна повноваження, надані їм статтею 33 Закону України «Про охорону праці», посилаючись на втрату важелів впливу на підвідомчі підприємства за нових умов господарювання.

Згідно з Європейською соціальною хартією працівник має право на справедливі умови праці, а роботодавець зобов’язаний усунути ризики в разі небезпечних або шкідливих для здоров’я умов праці.

За наявності в області підприємств (компанія «Немирів», яка витрачає на охорону праці одного працівника 982 грн. щорік, ВАТ «Барський машинобудівний завод» (понад 350 грн.), ВАТ «Вінницький інструментальний завод» (676 грн.), Ладижинська ТЕС ВАТ «Західенерго» (453 грн.) і ще низка підприємств), де стан охорони праці — на рівні вимог законодавства, проблема є. Покращити стан можливо шляхом системної роботи в галузі охорони праці та промислової безпеки. Ми повинні виконувати цілий комплекс вимог законодавства України, основні з яких:

— моніторинг соціально-економічного стану окремих підприємств та адміністративно-територіальних одиниць і зокрема сфери охорони праці та промислової безпеки;

— запровадження аудиту охорони праці на рівні підприємств та окремих територіальних одиниць;

— обов’язковий комплекс заходів з охорони праці та промислової безпеки, що має бути передбачений під час планування соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Потрібно насамперед відійти від залишкового методу фінансування заходів з охорони праці. Необхідно створити вертикаль вимогливості щодо виконання норм і правил, які забезпечують безпеку виконання робіт на всіх рівнях державного управління. Такі функції передбачені законами України «Про охорону праці», «Про органи місцевого самоврядування», «Про адміністрації». Постановою Кабінету Міністрів № 750 від 15 липня 1997 року міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації зобов’язано забезпечити систематичний аналіз стану охорони праці на підприємствах, виявляти найуразливіші місця, розробляти та здійснювати комплекс відповідних організаційних і технічних заходів; організувати щотижневий розгляд стану справ з охорони праці на підприємствах і в організаціях за участю профспілкових організацій, працівників органів державного нагляду за охороною праці, служб охорони праці місцевих органів виконавчої влади; запровадити щоквартальний розгляд стану аварійності й травматизму на виробництві, звіти керівників підприємств, установ та організацій про стан виконання Закону України «Про охорону праці». Цією ж постановою керівникам підприємств доручено вжити заходів щодо створення в кожному структурному підрозділі й на кожному робочому місці умов праці, що відповідають вимогам нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. Під час укладання трудових договорів із працівниками підприємства керівник має керуватися трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевою угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.

Запровадивши це на рівні територіальних одиниць, підприємств, установ і організацій, зможемо наповнити вимоги законодавства реальним змістом, тобто підвищити соціальні стандарти працюючих, а також відповідальність за стан охорони праці. Останніми роками такі вимоги частково впроваджені на рівні обласної і районних державних адміністрацій. В області практично діють елементи регіонального управління охороною праці та промисловою безпекою.

Однак на рівні органів місцевого самоврядування така робота проводиться недостатньо.

Найважливішою ланкою в системі профілактичних заходів має стати запропонована цільова комплексна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, яка приймається згідно із Законом України «Про охорону праці» на державному та регіональному рівнях. Головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації розроблено програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища Вінниччини на 2007—2011 роки. Її було розглянуто на засіданні обласної координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, робочою групою з підготовки цього питання на сесію облради.

Майже всі районні державні адміністрації та міста обласного значення розробили та затвердили районні (міські) програми, але далеко не всі райради передбачили фінансування з місцевих бюджетів. На фінансування заходів обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007—2011 роки з обласного бюджету необхідно 1 млн. 75 тис. грн., з Фонду — 425 тис. грн. Це незначні кошти, але є сподівання, що проведена робота активізує працеохоронну діяльність і більше коштів надходитиме по галузевих програмах. Ми усвідомлюємо, що рамки рішення сесії не дають можливості розв’язати всі працеохоронні проблеми. Але його розгляд і прийняття дасть можливість підняти стан охорони праці і промислової безпеки на якісно вищий рівень.

Завдяки глибокому розумінню керівництвом підприємства ВАТ «Вінницький олієжировий комбінат» важливості питань охорони праці вжито низку заходів для забезпечення безаварійної роботи, покращення умов праці працівників, підвищення надійності та автоматизації технологічних процесів виробництва. З цією метою за останні три роки витрачено понад 1,5 млн. гривень. Серед підприємств можна також відзначити ефективну роботу заводу «Кристал», Барського птахокомбінату, СТОВ «Вернигородоцьке», що в Козятинському районі, та багато інших. Комплекс проблем охорони праці можна розв’язати лише тоді, коли належно функціонуватимуть усі сторони соціального партнерства та повноцінна служба охорони праці, чітко дотримуючись чинного законодавства. Наше завдання — зробити все можливе, аби кожний із партнерів у повному обсязі виконував покладені на нього функції, і в цьому запорука успіху.

Автор: Степан НЕШИК

Архів журналу Віче

Віче №12/2015 №12
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата
Останні новини

Глава Пентагону: США не допустять перемоги Путіна у війні проти України Сьогодні, 03 грудня

Посол України розповів, як переконав частину членів ОБСЄ бойкотувати Лаврова Вчора, 02 грудня

Кулеба: Я почув від союзників чітке "ні" на будь-які згадки про втому від України 01 грудня

ЗМІ: У ЄС зважують кілька варіантів, як подолати вето Угорщини щодо українських питань 01 грудня

Як вибрати правильний тактичний рюкзак для походів та виживання 01 грудня

Лавров прориває блокаду, Фінляндія закрила кордон з РФ, Словаччина зближується з РФ: новини дня 01 грудня

Всё, что Вы Хотели Знать о Хостинге Сайтов: Подробное Руководство 30 листопада

Польща проситиме відновити дозвільну систему для українських перевізників - Моравецький 30 листопада

Глава МЗС Австрії похвалив запрошення Лаврова на зустріч ОБСЄ: "Не треба боятися діалогу" 30 листопада

Уряд Польщі каже про домовленість із перевізниками щодо блокади кордону з Україною 30 листопада