Журнал Віче №8, квітень 2013

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Аналіз наукових поглядів щодо змісту судового захисту та адміністративно-правового регулювання його здійснення

Проблема формування в Україні ефективної судової системи гостро постала вже в перші роки незалежності України, що зумовлено потребою формування правової держави, розбудови громадянського суспільства і початком інтеграційних процесів молодої держави в європейське співтовариство.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Про необхідність запровадження до національних законодавств країн світу єдиного уніфікованого міжнародного стандарту щодо обов’язкового отримання інформованої згоди донора під час здійснення трансплантації органів та тканин людини

Перші спроби трансплантації відомі ще з ХІХ століття, проте лише на початку ХХ сторіччя було здійснено кілька трансплантаційних хірургічних операцій на тваринах, зокрема, з пересадження нирок та серця у собак.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Співвідношення понять «обіг» та «обробка» персональних даних: термінологічні аспекти

Реалії сучасної цифрової ери, активне використання нформаційно-телекомунікаційних систем і впровадження їх у державне управління потребують усебічного наукового дослідження цілої низки проблем теоретичного та практичного характеру у сфері інформаційних правовідносин [7].

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
До питання про особливості законодавчого регулювання статусу території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

Удосконалення державного управління в Україні неможливе без проведення реформ, в тому числі й адміністративно-територіальної. Для її реалізації необхідно розробляти нове й адаптувати наявне українське законодавство відповідно до міжнародних стандартів.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Вплив етнічних діаспор на прийняття правових актів у США

Істотне посилення ролі Сполучених Штатів Америки у ХХ столітті на міжнародній арені цілком закономірно викликало «ефект зворотного впливу» на центри визначення американської політики.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу є однією з найважливіших умов поглиблення співпраці нашої держави з міжнародними організаціями Європи та їхніми країнами-членами. Вона створює необхідні передумови для переходу до наступних стадій інтеграції, зокрема ймовірного членства України в Євросоюзі.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
До питання державної політики України у сфері охорони праці з огляду на інтеграцію до Європейського Союзу

Державна політика України в галузі охорони праці відповідно до Конституції України, національного законодавства та міжнародної практики базується на засадах пріоритетності захисту життя і здоров’я людини відносно результатів виробничої діяльності.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Роль благодійних надходжень у правовому механізмі фінансового забезпечення соціально-культурної сфери

Необхідною умовою ефективного функціонування будь-якої організаційно-правової форми установ соціально-культурної сфери є фінансове забезпечення, яке визначають як суму коштів для ведення відповідної діяльності задля досягнення поставлених цілей і завдань та надають різними способами, поєднання котрих залежить від мети діяльності, нормативно-правових…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Суспільнотворчий характер ЗМІ в конструюванні соціального простору

Зародження, формування й еволюція комунікативних відносин у сучасному політико-правовому дискурсі посідають важливе місце в процесі суспільного розвитку. Поняття «інформація», «комунікація», «засоби масової інформації» та «соціальний простір» набули поширення у повсякденному вжитку.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Законодавство має орієнтири

Навчально-методичний семінар на тему «Роль законодавця у зміцненні верховенства права на основі європейських та міжнародних стандартів» в Інституті законодавства Верховної Ради України (25–26 березня) організували в рамках українсько-голландського проекту МАТРА «Верховенство права» за сприяння Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди.…

Архів журналу Віче

Віче №5/2016 №5
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата