Журнал Віче №20, жовтень 2008

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Німецьке «суспільство мережі»

Американський соціолог Мануель Кастелс вважає, що у світі відбувається скорочення бюрократичного апарату й у державному секторі, і у недержавному.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Спільні соціальні смисли як основа ефективної комунікації української нації

Ефективне спілкування – не так обмін значеннями, як обмін смислами, пошук спільного смислу.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Політичний сайт як посередник між суб'єктами політики та суспільством

Сучасне суспільство традиційно називають «інформаційним». Політичні партії дедалі більше покладаються на нові організаційні інструменти, які надав їм Інтернет. Наприклад, у США і республіканці, і демократи зберігають файли з мільйонами імен виборців, які є їхніми вірними прихильниками.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Проблеми правового регулювання інформаційної політики в Україні

Інформація, як відомо, є засобом, що забезпечує можливість адаптації людини й суспільства до умов існування, засобом нагромадження знань про навколишній світ, на основі яких люди й суспільство обирають лінію поведінки, задовольняють власні потреби та реалізують інтереси.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Українське Приазов'я: багатокультурність, асиміляція чи гібридизація?

Субкультура Приазов'я має свої особливості. Звичайно, вона є інтегрованим сегментом титульної культури українського суспільства, але істотно відрізняється від культури спільнот інших областей. Упродовж історичного розвитку Приазов'я тут виникло своє автономне культурне утворення в межах домінуючої в даному регіоні культури.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Историко-политические и социально-экономические аспекты новой украинской национальной идентичности

Проблема исследования новой украинской национальной идентичности взаимосвязана с глубоким исследованием фундаментальных основ жизнедеятельности и проблемой объективного измерения характеристик этой жизнедеятельности, включая политическую, экономическую и социальную сферы.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Механізм ухвалення Конституції України: у площині пошуку оптимального варіанта

Марно сподіватися, що може бути написана така конституція, за якої будь-який народний обранець здобуде більшість голосів, а будь-який закон – одностайну підтримку.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
К вопросу о проблемах новой редакции Конституции Украины

Обострение политической борьбы за государственную власть между олигархическими кланами в Украине вызвало к жизни поиск средств и методов управляемости политических партий, обслуживающих интересы крупного капитала.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Слухання в комітетах Верховної Ради України в контексті культури парламентаризму

У процесі становлення й розвитку українського професійного парламенту стає дедалі очевиднішим, що забезпечувати якісне та ефективне виконання ним своїх конституційних повноважень – законодавчих, контрольних, установчих, можна лише істотно підвищивши роль парламентських комітетів, надавши депутатам більше часу для роботи саме…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Державні органи в системі суб'єктів протидії корупції

Серед головних причин низької ефективності протидії корупції в Україні, безперечно, слід назвати невизначеність системи органів, на які держава покладає обов'язки боротьби з цим явищем.

Архів журналу Віче

Віче №5/2016 №5
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата