Чт, 08 жовтня 2015

Парламентарії зробили перший крок до прозорих тарифів

Сьогодні депутати прийняли за основу цілу низку законопроектів серед яких пакет документів, спрямований на лібералізацію візового режиму з ЄС.

Парламентарії прийняли за основу проект закону «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». Проектом закону передбачається визначити основи організації та діяльності з примусового виконання судових рішень і рішень інших органів державними виконавцями органів державної виконавчої служби та приватними виконавцями.

У документі запропоновано запровадити інститут приватних виконавців, визначити їх правовий статус, врегулювати процедуру набуття та зупинення права на здійснення відповідної діяльності, визначити особливості їх фінансового забезпечення тощо.

Проектом також передбачається визнати таким, що втратив чинність, закон України «Про державну виконавчу службу» та внести зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, законів «Про страхування», «Про запобігання корупції», «Про судоустрій та статус суддів».

Також сьогодні Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про виконавче провадження», яким пропонується визначити умови та порядок виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), що згідно з законом підлягають примусовому виконанню у разі їх невиконання у добровільному порядку.

Окрім того сьогодні Верховна Рада зробила важливий крок до прозорості тарифів. У першому читанні був прийнятий законопроект №2505а, згідно з яким усі громадяни матимуть право на безперешкодне та безоплатне отримання інформації про дані, які стосуються цін і тарифів на ресурси.

Зокрема, законопроект відкриє доступ до:

– Цін та тарифів, їхніх складових для всіх категорій споживачів;

– Зіставлення цін і тарифів на товари (роботи, послуги) в різних регіонах України, а також в інших державах;

– Прогнозів зміни цін і тарифів та обгрунтування необхідності таких змін;

– Середньомісячного розміру плати для приватного домогосподарства за спожиті товари (роботи, послуги) та розмір заборгованості тощо.

Законопроект розроблено з метою імплементації Директиви 2006/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги, а також про скасування директиви Ради 93/76/ЄЕС.

Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні».

Проектом, зокрема, пропонується:

– надати можливість накладати арешт на майно будь-яких осіб, якщо воно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, або щодо нього може бути застосована спеціальна конфіскація;

– дозволити забезпечити відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також стягнення в дохід держави неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою;

– уніфікувати перелік об'єктів, на які може бути накладено арешт; встановити різний ступінь доведення відповідних обставин для накладення арешту на майно в залежності від його мети;

– надати можливість розмежовувати поняття «розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням» та «розмір цивільного позову»;

– дозволити зменшувати за пропозицією слідчого, прокурора чи цивільного позивача строк, необхідний для усунення недоліків клопотання про арешт майна;

– конкретизувати процесуальний статус майна, вилученого під час обшуку;

– передбачити можливість здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших, крім передбачених частиною другою статті 297-1 КПК злочинів, за умови, що вони розслідуються в одному кримінальному провадженні, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні».

Проектом пропонується передбачити можливість застосування спеціальної конфіскації як заходу кримінально-правового характеру за всі без винятку злочини.

Відповідні зміни пропонується внести до Кримінального кодексу України.

Проектом також пропонується внести зміни до санкцій низки статей Особливої частини Кримінального кодексу, згідно з якими конфіскація знарядь та предметів, здобутих злочинним шляхом, замінюється на спеціальну конфіскацію зазначених знарядь та предметів.

Також Верховна Рада прийняла за основу проект закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно уточнення підслідності органів досудового розслідування». 

Проектом пропонується обмежити Службу безпеки України повноваженнями щодо здійснення досудового розслідування злочинів у сфері національної безпеки й оборони та пов'язаних із тероризмом та конкретизувати підслідність злочинів органам Державного бюро розслідувань, наділивши їх слідчих повноваженнями щодо досудового розслідування відповідних злочинів.

Документом також передбачено, що до початку діяльності Державного бюро розслідувань України досудове розслідування злочинів, віднесених до підслідності цього органу, здійснюватимуть слідчі органів внутрішніх справ, органів прокуратури та органів безпеки.

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. У ньому пропонується закріпити на законодавчому рівні  інституційний механізм розшуку активів, які підлягають арешту, їх повернення та управління арештованими активами.

Проектом також передбачено визначення правових засад організації та діяльності окремого незалежного органу, відповідального за провадження такої діяльності – Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.