№11, червень 2008

Комунальна власність — джерело наповнення місцевих бюджетівКомунальна власність — джерело наповнення місцевих бюджетів

Вітчизняним законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування мають право володіти, розпоряджатися та користуватися комунальним майном, створювати й утримувати власні структури управління комунальною власністю. Проте на практиці ця законодавча норма має радше декларативний характер, бо не підтверджується ні структурою виконавчих апаратів рад, ні Бюджетним кодексом, ні іншими правовими документами, що визначають порядок фінансування та утримання органів місцевого самоврядування. В результаті місцеві ради вимушені делегувати власні повноваження управління комунальним майном територіальним органам виконавчої влади.

Розірвати це зачароване коло вдалося територіальній громаді Придесення. У який спосіб це зробили та яких результатів досягли, розповідає гість редакції – начальник управління комунального майна Чернігівської обласної ради Володимир Сидоренко:

— Із метою забезпечення повноважень територіальних громад у сфері володіння, користування та розпорядження майном спільної власності обласна рада вишукала відповідні фінансові можливості й три роки тому створила управління комунального майна.

Цей структурний підрозділ обласної ради є юридичною особою, що цілковито фінансується з обласного бюджету, має у своїй структурі п’ять відділів: обліку та управління майном; оцінки та відчуження майна; оренди та організації розрахунків; юридичний;  бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення.

Як показав досвід, бюджетні витрати на створення управління себе виправдали. Свідченням цьому —  конкретні результати роботи з підвищення ефективності управління комунальним майном.

Передусім було здійснено організаційні заходи з інвентаризації та впорядкування Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад області. Провели комісійне обстеження та інвентаризацію всіх 254 підприємств, установ, організацій і закладів комунальної власності, на балансі яких перебувало 1803 інвентарні об’єкти нерухомості.

Під час інвентаризації на кожен із цих об’єктів склали облік, який містить інформацію про рік уведення в експлуатацію, первісну балансову вартість та обрахований знос, технічний стан будівлі та елементів її конструкцій, проектно-технічну документацію, документи на право власності на майно і право землекористування тощо.

З метою створення для суб’єктів комунальної власності юридичних підстав для володіння, користування і розпорядження майном та встановлення ступеня відповідальності за його збереження було розроблено й схвалено обласною радою Положення про порядок закріплення комунального майна за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління, а також типові форми договорів про закріплення майна.

Загалом укладено 27 угод про закріплення майна на правах господарського відання і 118 – на правах оперативного управління з одночасним підписанням відповідних актів приймання—передачі наявного майна.

За підсумками проведеної інвентаризації та закріплення майна на кожному підприємстві, в установі й організації сформовано паспорт суб’єкта комунальної власності області, що містить: дані про обстеження кожного інвентарного об’єкта нерухомості; договір про закріплення майна на правах господарського відання або оперативного управління; акт приймання–передачі майна, встановленого в процесі інвентаризації; установчі документи суб’єкта комунальної власності.

Окрім цього, створили електронну базу даних з кожного інвентарного об’єкта нерухомості у розрізі суб’єктів комунальної власності.

Одночасно відповідним виконавчим комітетам та бюро технічної інвентаризації направили подання щодо оформлення свідоцтв про право власності на зазначене нерухоме майно.

На другому етапі інвентаризації було здійснено обстеження всіх транспортних засобів, а також об’єктів, не внесених до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації.

Отже, сьогодні маємо затверджений обласною радою повний уточнений «Перелік нерухомого комунального майна та транспортних засобів», зокрема й в електронному вигляді.

Облік решти основних фондів та матеріальних цінностей здійснюється безпосередньо комунальними підприємствами, установами й закладами, які погоджують рух такого майна з уповноваженим органом управління.

Слід зазначити, що зі створенням управління комунального майна обласна рада переглянула свої підходи до забезпечення контролю за ефективністю використання об’єктів комунальної власності. Тож вважаємо, що виконання цього завдання полягає не тільки у використанні комунального майна для нагальних потреб територіальних громад, а й у вживанні заходів, щоб це майно якомога ефективніше поповнювало місцеві бюджети.

Першим кроком у цьому напрямі було прийняття у червні 2006 року рішення обласної ради про передачу 18 комунальних підприємств, якими опікувалась обласна державна адміністрація, до сфери Управління комунального майна обласної ради.

Для юридичного закріплення повноважень обласної ради щодо питань комунальної власності передусім приведено у відповідність до чинного законодавства статути комунальних підприємств, підготовлено необхідні матеріали для здійснення державної реєстрації внесених змін до установчих документів.

З кожним із керівників провели відверту розмову про перспективи подальшого розвитку підприємств, визначили відповідність їх обійманим посадам та унормували згідно з чинним законодавством трудові відносини.

З метою запровадження системи фінансового планування та підвищення ефективності управління комунальними підприємствами й збільшення обсягів  надходжень до обласного бюджету було розглянуто й затверджено фінансові плани всіх комерційних підприємств, упорядковано їхні штатні розклади. Запроваджено також щоквартальний моніторинг їхньої фінансово-господарської  діяльності.

Як результат, вжиті організаційні заходи принесли позитивні здобутки. Зокрема, за підсумками 2007 року вироблено  продукції та надано комунальними підприємствами послуг на 188,5 млн. грн., що на 39 млн. грн. більше, ніж у попередньому році. Найкращі показники має комунальне підприємство «Ліки України»,  яке здійснює свою господарську діяльність у сфері забезпечення лікарськими засобами й виробами медичного призначення закладів охорони здоров’я та населення  й об’єднує у своїй структурі 72 аптеки, 82 аптечні пункти, 17 аптечних кіосків. За минулий рік  товарообіг підприємства становив 123,2 млн. грн., що на 25,9 відсотка більше, ніж за 2006-й. Загалом це становить 65,4 відсотка від обсягів діяльності всіх комунальних підприємств обласної ради. Підприємство отримало 623,7 тис. грн. чистого прибутку і перерахувало до обласного бюджету 527,5 тис. грн.

Комунальне підприємство «Чернігівоблагроліс», до складу якого входить 19 дочірніх підприємств, забезпечує охорону, відтворення та раціональне  використання лісів на площі 186,1 тис. га, які раніше були в користуванні сільськогосподарських  підприємств. Основними джерелами доходів підприємства  є виручка від реалізації товарної продукції  та  кошти з державного бюджету під реалізацію програми «Ліси України».

Минулорічні обсяги виробленої цим комунальним підприємством продукції на 41,5 млн. грн. дали можливість отримати прибуток у 1,2 млн. грн. і перерахувати до обласного бюджету 907,5 тис. грн.

Ще чотири комунальні підприємства обласної ради — бюро технічної інвентаризації, які обслуговують 15 районів та міста Чернігів, Ніжин і Прилуки, — надали замовникам послуг на загальну суму 10,8 млн. грн. Отримавши прибуток у 649,7 тис. грн.,  вони перерахували до обласного бюджету 429,2 тис.грн. І цей позитивний перелік можна продовжити.

Загалом завдяки зростанню прибутковості у 2007 році комунальні підприємства спрямували до обласного бюджету 1,9 млн. грн. податку на прибуток та 165,8 тис. грн. відрахувань частини прибутку відповідно до рішення обласної ради.

Нині під особливим контролем питання розподілу чистого прибутку. Відповідно до чинного законодавства в кожному комунальному підприємстві створюють цільові фонди, узгоджують положення про них, вивчають питання обґрунтованості нормативів спрямування чистого прибутку до цих фондів, а також нормативів відрахування частини прибутку обласній раді як засновнику комунальних підприємств.

Вважаємо також, що одним із важливих джерел наповнення місцевих бюджетів та фінансової можливості утримання в належному стані комунального майна є передача його у користування на умовах оренди. Управлінням розроблено, а рішенням обласної ради прийнято пакет нормативних актів, спрямованих на вдосконалення орендних відносин. Це насамперед «Положення про порядок передачі майна в оренду»; «Методика розрахунку та порядок використання орендної плати»: «Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди», а також типовий договір оренди майна.

Сьогодні орендодавцями комунального майна області є 42 підприємства, установи й заклади комунальної власності, які уклали 382 договори оренди.

Загальна площа оренди на всіх об’єктах становить 52,8 тис. квадратних метрів, із яких 51,2 відсотка використовують бюджетні установи й організації, 44,1 — суб’єкти підприємницької діяльності, а решту 4,7 відсотка — некомерційні структури.

Торік від оренди надійшло 2 млн. 987 тис. грн. платежів, що на 1,3 млн. грн. (42,1 відсотка) більше за надходження 2006 року. За встановленим нормативом розподілу орендної плати безпосередньо до обласного бюджету було перераховано 1,2 млн. грн., що на  72,1 відсотка більше за платежі до бюджету попереднього  року.

Решта орендних платежів у сумі 1 млн. 762 тис. грн. залишилась у розпорядженні комунальних підприємств, установ та закладів, які вони використовують для поліпшення орендованого майна. 

Не оминає увагою обласна рада й питання приватизації комунального майна. До того ж до переліку таких об’єктів ми намагаємося вносити лише ті, які тривалий час не використовуються у господарській діяльності і їх відновлення для потреб територіальних громад є економічно недоцільним або ті, що підлягають приватизації на правах викупу.

Усі привабливі об’єкти у нас задіяно. Окрім того, обласна рада на період свого скликання наклала мораторій на приватизацію комунальних підприємств як цілісних майнових комплексів. За таких умов обсяги надходжень від приватизації окремих об’єктів нерухомості  не є значними.

Зокрема, за 2007 рік від продажу майна до обласного бюджету надійшло 319,6 тис. грн. за планових бюджетних призначень у сумі 300 тис. грн.

І насамкінець про нормативні напрацювання обласної ради в галузі управління комунальним майном.

Загалом лише за минулий рік із питань управління та розпорядження об’єктами комунальної власності було ухвалено 49 рішень обласної ради та 90 рекомендацій профільної постійної комісії. Тільки  на  останній сесії 25 березня  цього року прийнято 13 рішень, які, сподіваюся, сприятимуть розвиткові нашої області. Ми впевнені, що комунальна власність має бути  не лише додатковим і ефективним джерелом наповнення місцевих бюджетів, а й  служити на користь соціальному розвитку територіальних громад і Чернігівщини, і всіх регіонів незалежної України.

 

Підготував Віктор КОРНІЮК.

Архів журналу Віче

Віче №5/2016 №5
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата