№5, березень 2008

Україно-шведські відносини в середині XVII століття у світлі нових документів

Національно-визвольна боротьба українського народу, яка досягла апогею в середині XVII століття, привела до утворення козацької держави.

Однак поява нового «гравця» на геополітичній арені Європи наштовхувалася на небажання сусідніх держав сприймати Україну як суб'єкт міжнародних відносин. Така ситуація спонукала до пошуку потужних військових союзників. Саме цим і була продиктована відома Переяславська угода Б. Хмельницького з московським царем. Проте майже відразу виникли численні суперечності й відверте небажання Москви дотримуватися підписаних угод.

Нові обставини змушували український уряд не припиняти пошуки найоптимальнішого та відповідальнішого партнера.

У цьому контексті заслуговує на увагу розвиток двосторонніх відносин, який відобразився в листуванні гетьмана зі шведською королевою Христиною та королем Карлом Густавом. Характерно, що попри значне зацікавлення вітчизняних дослідників цією проблемою нам вдалося знайти невідомі раніше листи Б. Хмельницького та І. Виговського до шведських монархів, які певною мірою проливають світло на історію україно-шведських відносин у 1654–1655 роках.

---------------------------------------------
(…)
біля Кракова
* (?)  д[ня] ** Жовт[ня]
 1655 [року]

Найсвітлішому й Наймогутнішому Карлу Ґуставу, Божою волею Королю Шведському, Ґотському та Сандальському*, Великому володареві Фінляндії, Князеві Естонії, Карелії, Бренни (?), Берди (?), Штетина, Померанії3, Кашубії (?)**** і Вандалії, Володареві Руґії (?), Власникові Інґрії (?) і Вісмарії (?), а також Ґрафу, воєводі*****  Рейнському, Баварському, Юлійському (?), Клінійському (?) і Монському6 (?)*******, Князеві з Найсвітлішої Царської влади (?) Величності П(а)нові нами найшановнішому/найгіднішому поваги вони б відкрилися********.

---------------------------------------

* Є сумнів.
** Досл. Шведів, Ґотів та Сандалів (?) Королю.
*** В оригіналі з малої літери.
**** = Помор’я?
***** NB!: comes palatii = двірський палатний ґраф, пфальцґраф.
****** Якщо в оригіналі: montium ? гір = гірський.
******* Досл. воєводі Рейну, Баварії, Юліяку (?), Клінії (?) і Монсу (?).
******** Можливий варіант: були б доступні або відкриті.

 

 

Повну версію читайте в друкованому номері "Віча"

Автор: Сергій ПОЛТАВЕЦЬ