№24, грудень 2007

Без парадигми вирощування євроабітурієнта неможливо виховати євростудентаБез парадигми вирощування євроабітурієнта неможливо виховати євростудента

За офіційними даними, Севастополь є одним із провідних міст України за результативністю навчання учнів. У цьому велика заслуга міського управління освіти та науки, інституту післядипломної освіти міського державного гуманітарного університету, які за 35 років виховали нове покоління методистів і викладачів вищої школи, здатних впливати на інноваційні процеси в системі міської освіти.

 

Тетяна Пінчук – відмінник освіти України

Її нагороджено грамотою Міністерства освіти та науки України, медаллю «За заслуги у вихованні», численними дипломами та призами. Вона є директором Севастопольського політехнічного ліцею, головою інноваційно-педагогічної асоціації «XXI століття: освіта, наука, екологія». Т. Пінчук обрано іноземним членом Російської академії природничих наук, радником відділення «Ноосферна освіта» Міжнародної академії наук про природу та суспільство. У 2005 році стала членом Міжнародного салону винаходів і нових технологій «Новий час».
За ініціативою Тетяни Пінчук і її наукового супроводу разом із Міністерством освіти й науки України 1997-го проведено першу Всеукраїнську конференцію старшокласників «Молодь у науці і творчості: крок у XXI століття», яка стала традиційною.
У травні 2007 року за активну роботу на Х Міжнародній виставці-ярмарку ліцей, очолюваний Т. Пінчук, у складі екологічних інноваційних проектів вчених і фахівців Севастополя, що виконуються під керівництвом і за участі Кримської академії наук і Міжнародної академії інформатизації, нагороджено дипломом НАН України.

У травні 2007 року в Лондоні відбулася V конференція міністрів освіти європейських країн–учасниць Болонського процесу. Аналізуючи її підсумки, міністр освіти України Станіслав Ніколаєнко відзначив основні принципи, що на них базується розвиток вищої освіти. Це передусім – створення на основі освітньої й наукової підтримки інноваційного простору, зорієнтованого на виховання особистості, котра відповідає стандартам співтовариства євростудентів. Адже Болонський процес передбачає уніфікування існуючої в Україні освітньої системи відповідно до вимог єдиного євростандарту, що дасть нам можливість посісти гідне місце в європейському освітньому просторі, здійснювати вільний обмін студентами, досягти взаємного визнання вузівських дипломів.

Єдиний освітній простір – не лише можливість навчатися в будь-якому університеті Європи. Це насамперед здатність витримати конкурс на таке навчання. Для вступу України до євросистеми освіти необхідно докорінно змінити власну, тобто безперервну, систему освіти: дитячий садок – школа – вуз.

Для колективу Севастопольського політехнічного ліцею питання інтеграції молоді до європейського освітнього простору актуалізувалися ще 1999 року. Педагогам потрібна була зовсім нова платформа виховання людини нового часу, абітурієнта ХХІ століття, котрий відповідає вимогам і запитам сучасного соціуму.

Які результати діяльності педколективу на цій ниві? Одним із важливих кроків на шляху виховання євроабітурієнта стало здобуття ліцеєм у березні 2005-го статусу асоційованого члена ЮНЕСКО.

З 2000-го по 2007 рік виконано 216 наукових досліджень. Із них 149 було представлено на севастопольських і всеукраїнських науково-практичних конференціях. 88 здобули призові місця. 33 учні брали участь у конференціях Малої академії наук. Призерами стали 18 ліцеїстів, котрі показали найкращі результати. 12 вихованців Севастопольського політехнічного удостоїлися звання переможців на всеукраїнських олімпіадах і конкурсах. Починаючи з 2004–2005 навчального року, ліцеїсти брали участь у конкурсах – «Кенгуру» (міжнародний математичний), «Колосок» (усеукраїнський), «Золотий ключик» (усеукраїнський математичний). Результат – 55 призових місць.

Однією з основних форм діяльності педколективу ліцею в 2006–2007 навчальному році стало створення й запровадження власної моделі психолого-педагогічних засад універсальної освіти. Також проводилися інтегровані предметні методичні засідання, спецсемінари.

Грунтовно вивчивши питання педагогічної теорії і практики, колектив упродовж двох років розробив універсальні матриці семи основних типів і структур уроків і подав їх у науково-методичному посібнику «Психолого-педагогічні засади типів і структур уроків в універсальній ліцейській освіті», а також на компакт-дисках.

Просування інноваційної педагогічної думки унеможливилося б, якби ліцей не мав підтримки з боку Севастопольського міського управління освіти і науки, інституту післядипломної освіти міського гуманітарного держуніверситету, Ленінського районного відділу освіти та, звісно, батьків і власної газети «Ліцеїст» (виходить, починаючи з 1993 року) – члена Асоціації молодіжної преси України.

Усі знання, досвід та інноваційні проекти педагогічного колективу Севастопольського політехнічного ліцею спрямовані на результативність. Для отримання необхідної інформації про стан освіти вельми важливий моніторинг досягнень учнів, який унаочнює показники навчального закладу, що переконливо демонструють його діяльність із забезпечення рівня знань євроабітурієнта, здатного витримати конкурс на навчання у вузах Болонського освітнього простору.

 

Автор: Тетяна ПІНЧУК

Архів журналу Віче

Віче №5/2016 №5
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата