№24, грудень 2007

Європейський тиждень  місцевої демократії в Україні: проблеми, здобутки, перспективиЄвропейський тиждень місцевої демократії в Україні: проблеми, здобутки, перспективи

Усеукраїнські збори представників муніципальної громадськості України «Стан та перспективи розвитку місцевої демократії в Україні» (Київ, 2 листопада 2007 року), а також засідання Клубу міських голів (Київ, 30 жовтня 2007 року) стали трибуною для відвертого обговорення наболілих проблем розвитку місцевої демократії, тернистого шляху, котрий долає Україна вже протягом десяти років, відколи ратифікувала Європейську хартію про місцеве самоврядування (ЄХМС).

Учасники заходів, присвячених Європейському тижню місцевої демократії, зазначили, що серед основних причин неефективності діяльності інститутів публічної влади на місцях (місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування) є такі:

1) інституціональний конфлікт між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями, закріплений нормами Конституції та законами України, і в стосунках між ними (наявність двох центрів публічної влади в області та районі – обласна (районна) місцева державна адміністрація та обласна (районна) рада), і в нераціональному та нечіткому розподілі повноважень між органами місцевого самоврядування й органами виконавчої влади (як і між рівнями місцевого самоврядування);

2) відсутність можливостей у районних та обласних рад самостійно реалізовувати місцеву політику через утворювані ними виконавчі органи;

3) політизація місцевих рад та порушення принципу представлення спільних інтересів територіальних громад під час формування обласних і районних рад;

4) недостатність механізмів дієвої участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування, відсутність дієвих механізмів підконтрольності органів місцевого самоврядування громадянам;

5) негативний вплив недосконалості адміністративно-територіального устрою на систему місцевого самоврядування та надання державних і громадських послуг;

6) недосконалість міжбюджетних відносин та брак стабільних джерел формування доходів місцевих бюджетів, ріст яких перебував би під переважним впливом органів місцевого самоврядування;

7) недостатня кадрова та організаційна спроможність органів місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення;

 8) неімплементованість ні в Конституції України, ні в законодавстві (що стосується місцевого самоврядування) основних принципів Європейської хартії місцевого самоврядування, зокрема: правова, матеріально-фінансова, організаційна самостійність органів місцевого самоврядування; повсюдність і поширення юрисдикції органів місцевого самоврядування базового рівня на всю територію адміністративно-територіальної одиниці; повнота і винятковість повноважень, якими наділяють органи місцевого самоврядування у вирішенні питань державного управління; відповідність обсягу фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування функціям, які покладають на них у порядку делегування.

Україна вже тривалий час публічно обговорює проблеми оптимізації всієї політичної системи у напрямі децентралізації влади, як це зазначено у рекомендаціях 102-го (2001) Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи щодо стану місцевої та регіональної демократії в Україні. Але українські політичні сили не виявляють активності щодо реформування, спрямованого на децентралізацію державної влади на основі принципу субсидіарності (стаття 4.3 ЄХМС). Є сподівання, що новообраний парламент матиме політичну волю для кардинальних інституціональних перетворень.

Зазначені проблеми було рекомендовано обговорити в рамках проведення Європейського тижня місцевої демократії на місцевому рівні за безпосередньої участі місцевих органів влади й громадян. Останні мали можливість на свій розсуд організовувати різноманітні заходи для різних груп населення і з будь-яких питань місцевого життя у формі книжкових виставок, презентацій, днів відкритих дверей, «круглих столів», дебатів або зустрічей громадян із місцевими керівниками чи офіційними особами тощо. За інформацією про події у рамках Європейського тижня місцевої демократії, у багатьох регіонах відбулися збори, громадські слухання, дні відкритих дверей, відкриті засідання рад, виконкомів, засідання громадських рад, інші форми виявлення місцевої демократії. Комунікативні заходи (конференції, «круглі столи») проводилися за темами: «Європейські програми – можливості для України»; «Стан та перспективи розвитку місцевої демократії в Україні»; «Концептуальні засади й актуальні проблеми місцевої демократії в Україні»; «Сучасне самоврядування в Україні» тощо. В окремих містах відбулися громадські обговорення стратегічних планів розвитку міста, статутів територіальних громад.

Деякі заходи були спрямовані на просвітництво молоді. З цією метою для школярів у рамках курсу «Основи державного управління» організовано відвідування виконкомів місцевих рад для ознайомлення з їхньою роботою, проведено класні години, відкриті уроки, лекції на теми: «Роль Європейського Союзу в сучасному світі», «Європейський тиждень місцевої демократії», «Структура органів місцевого самоврядування», «Місцева демократія – загальноєвропейська цінність», «Вивчаємо проблеми громади», «Навчаємося діяти», лекції, присвячені роз'ясненню положень ЄХМС тощо. Водночас відбувалися конкурси творів, плакатів, рефератів, виставки малюнків з відповідною тематикою, зустрічі учнів старших класів із керівниками органів місцевого самоврядування.

Отже, перший Європейський тиждень місцевої демократії в Україні, започаткований відповідним Указом Президента «Про Європейський тиждень місцевої демократії», виданий з нагоди 10-ї річниці ратифікації Україною Європейської хартії місцевого самоврядування та на підтримку ініціативи Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, відбувся.

Щорічне проведення такого тижня загострюватиме увагу всіх гілок, інститутів влади та політичних сил на необхідності реалізації довготривалої стратегії зміцнення місцевої демократії через ефективну взаємодію територіальних громад, інституцій громадянського суспільства, місцевої влади.

Автор: Микола ПУХТИНСЬКИЙ

Архів журналу Віче

Віче №5/2016 №5
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата