№11, червень 2005

Культура пристойності

Звільняти себе від дотримання правил пристойності означає вишукувати шляхи для необмеженого виявлення власних хиб. Цей афоризм належить відомому французькому філософу, есеїсту Шарлю Монтеск'є.

Ці рефлексії опановують читача вже з перших сторінок монографії і водночас своєрідного посібника, автором якого є Василь Шеломенцев, відомий сучасний фахівець у царині етикету1. З-під його пера вийшло більш як 20 книжок, серед яких "Диалектика традиций и новаторство в искусстве", "Этикет и культура общений", "Історія виникнення і сутність християнського етикету" та інші. У рецензованому творі В. Шеломенцева простежується виникнення й розвиток етикету в країнах Європи та Азії взагалі й християнської етики та відповідного християнського етикету зокрема. Велику увагу приділено етикету сімейних відносин, формуванню культури у дітей у сім'ї та школі, етикету ділових (службових) взаємин, нормам та правилам поведінки за різних етикетних ситуацій. Книжка складається з низки логічно скомпонованих і фахово опрацьованих розділів, у яких висвітлюється виникнення, розвиток і поширення етикету (етикет стародавнього світу: Греція, Рим, Єгипет, індійський етикет; давньокитайський етикет; етикет Японії). З огляду на зростаючий інтерес до порозуміння між людьми, розглянуто систему усталених формул спілкування, що їх у літературі позначають поняттями "етикет мовного спілкування" та "мовний етикет". Етикет тісно пов'язаний із життям суспільства та окремих його спільнот. Етикет службових взаємин – це сукупність найдоцільніших правил поведінки людей у трудових колективах, специфічних службових ситуаціях, зумовлених найважливішими принципами загальнолюдської моралі й моральності. Під цим кутом висвітлюються етикет керівника й підлеглого, взаємини між колегами на службі, мовний етикет ділового листування, етикет прийому відвідувачів і ведення службового засідання, діловий етикет у світовій рекламній діяльності. У рецензованій книжці значну увагу приділено етикету взаємовідносин у сфері бізнесу й ринкової економіки, етиці учасників підприємницької діяльності, особливостям ділового етикету в зарубіжних країнах. Аналізуючи етикет ділових взаємин бізнесменів, маркетологів, менеджерів, дилерів країн Європи, Азії та Америки, автор висвітлює національну специфіку ділового етикету, яку в разі ділової поїздки за кордон необхідно знати й обов'язково виконувати. Докладно розглядаються особливості ділового етикету в тих державах, з якими в Україні традиційно існують тісні торгові, економічні й виробничі зв'язки: США, Великій Британії, Франції, Італії, Німеччині, Фінляндії, Японії, Південній Кореї, Туреччині, арабських країнах. Уважний і обізнаний читач знайде в рецензованому виданні чимало цікавого й корисного. Володіючи широким дослідницьким діапазоном, автор реалізував щасливу нагоду висвітлити зміст і форми етикету різних культур і вірувань. Варто зазначити, що книжка відкривається змістовною, аргументованою, актуальною передмовою (с. 5–20) доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента УАПН В. Федорченка, де, на мій погляд, по-філософськи узагальнюються підвищений інтерес до етикету в епоху глобалізації та євроінтеграції, пояснюється переосмислення самого поняття етикету як найважливішого структурнотвірного існування людини в сучасному суспільстві. При цьому зазначається, що функціонування суспільства за доби переходу від тоталітаризму до демократичної правової держави передбачає відновлення цивілізованих норм поведінки за ситуацій, що потребують знання етикету, збагачення етнічного колориту всієї системи нашої життєдіяльності. Книжка В. Шеломенцева "Етикет і сучасна культура спілкування" адресована викладачам вузів, учителям, студентам, учням шкіл, ліцеїв, технікумів, слухачам курсів, що спеціалізуються у сфері бізнесу, всім, хто займається або планує займатися підприємницькою діяльністю. Вона буде корисна для українських політиків, парламентаріїв, дипломатів. Джерела: 1 Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування. – Київ, 2004. – 415 с.

Автори: Петро ЯРОЦЬКИЙ, доктор філософських наук

Архів журналу Віче

Віче №7/2016 №7
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата