№19, жовтень 2015

Компетенція публічної влади – служіння людям

Наприкінці вересня у видавництві «Логос» побачила світ монографія «Компетенція органів публічної влади: теорія і практика застосування».

Її автор кандидат юридичних наук Юрій Георгієвський — і як учений у галузі адміністративного права, і як досвідчений практик – адвокат, заступник голови Харківської ОДА, а нині начальник Головного управління юстиції у Харківській області, – виклав у своїй праці ґрунтовні теоретичні дослідження у співвідношенні з проблематикою створення і застосування відповідного законодавства.

Саме ця тема стала предметом обговорення в колі науковців відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

Представляючи монографію, Ю. Георгієвський зазначив, що докорінна модернізація центральних органів влади та реформа місцевого самоврядування мають успішну перспективу за умови розуміння компетенції публічної влади. Це є відправним пунктом для забезпечення гармонізації взаємовідносин між центральним і регіональним рівнями публічного управління та законодавчого гарантування демократичної основи місцевого самоврядування.

У згаданій праці Ю. Георгієвський виклав свою позицію щодо соціально­правового значення правової моделі формування компетенцій, притаманних органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. Це є першим кроком до усунення паралелізму та дублювання компетенцій в управлінні регіональним розвитком. А для цього, на думку автора, слід позбутися такого негативного явища, як ситуативний характер трансформацій, зміни функцій і повноважень державних органів та органів місцевого самоврядування.

Наявна конституційно закріплена вертикаль державної влади фактично відтворює моноцентризм публічного управління з домінуванням правлячої еліти, а проголошене Основним Законом народовладдя здебільшого залишається декларативним гаслом. У цьому контексті вирішення питання розмежування компетенції державних органів та органів місцевого самоврядування має на меті визначити основи належного публічного управління, орієнтованого на обслуговування інтересів територіальних громад та кожної людини зокрема.

На думку автора, децентралізація як спосіб організації публічної влади має обов’язково ґрунтуватися на оптимальному співвідношенні повноважень, які об’єктивно потребують розмежування, та тих, які є нероздільними. Розмежування компетенції державних органів та органів місцевого самоврядування має базуватися на засадах субсидіарності, що передбачає вирішення питань місцевого значення переважно органами місцевого самоврядування згідно з їхніми повноваженнями та з урахуванням належного ресурсного забезпечення.

Доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України А. Селіванов зазначив, що автор, працюючи над своїм дослідженням, цілком усвідомлював, що настав час проаналізувати сутнісні процеси в застосуванні компетенції уповноваженими суб’єктами публічної влади, а це означає подолати невизначеність і безвідповідальність, коли сервісна функція держави стосовно громадян не була реалізована.

– Слід підтримати авторські доктринальні підходи й концептуальні висновки та пропозиції, спрямовані на запровадження універсальних правових і управлінських механізмів, на основі яких відбуваються взаємодія та співучасть щодо застосування повноважень суб’єктами публічної влади стосовно людей, – наголосив академік.

Завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член­кореспондент НАПрН України Ольга Андрійко підкреслила, що автор дослідження створив вагомий аналітичний потенціал категорії «компетенція суб’єктів публічної влади». Під час її вивчення можна досить репрезентативно спрогнозувати стан управлінських відносин, виявити перспективи розвитку компетенції в межах юридичних координат виконання функцій держави.

– На основі проведеного аналізу в монографії Ю. Георгієвського дається оцінка реального стану застосування компетенції як запоруки успіху в інтересах держави, суспільства й громадянина, але при цьому автор намагається зіставити реальний стан управління з тим, яким він має бути, – зауважила пані Андрійко.

Присутні на презентації відзначили високий фаховий рівень монографії та звернули увагу на те, що вона доводить просту визначену автором істину: основним завданням публічної влади є служіння людям.

Автор: Тарас РОМАНЮК

Архів журналу Віче

Віче №7/2016 №7
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата