передплата Українською | In English

№2, січень 2007

Якщо не сподіватися на солідарність поколінь...

З проханням фахово оцінити переваги та недоліки нинішньої пенсійної системи ми звернулися до Тетяни KІр'Ян‚ директора Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення
Мінпраці і НАН України.

– Яке співвідношення працюючих і пенсіонерів спостерігалося в 2000‚ 2004‚ 2006 роках, як воно зміниться до 2011 року?
– Серед осіб, що зайняті економічною діяльністю‚ не всі є платниками страхових внесків. Наприклад‚ у 2000 році середня чисельність працівників становила 20419‚8 тисячі осіб‚ із них платників страхових внесків – усього 17016,3 тисячі.
Тому коректним для співвідношення‚ про яке ви запитуєте‚ буде співвідношення середньорічної чисельності платників страхових внесків і такої само чисельності пенсіонерів. У 2000 році воно становило 1‚22 разу‚ у 2004 р.– 1,15‚ у 2006 р. – 1,21. Що стосується прогнозу на період до 2011 року‚ то, за нашими розрахунками‚ співвідношення становитиме: у 2007 р. – 1,22 разу‚ у 2008 р. – 1,24‚ у 2009 р. – 1,25‚ у 2010 р. – 1,25 та у 2011 р. – 1,26 разу.

– У чому полягають переваги й недоліки  солідарного‚ обов'язкового накопичувального та добровільного пенсійного забезпечення?
– У солідарній системі пенсійні виплати здійснюються за принципом солідарності поколінь і солідарності пенсіонерів за категоріями.
Солідарність поколінь полягає в тому‚ що  покоління, котрі працюють, сплачують внески до Пенсійного фонду‚ який «розподіляє» їх і виплачує пенсіонерам.
Солідарність пенсіонерів полягає у тому‚ що пенсії виплачуються довічно і не успадковуються правонаступниками. Окрім того‚ із солідарного пенсійного фонду забезпечуються пенсії по втраті годувальника‚ по інвалідності та частково пільгові пенсії‚ за які‚ як відомо‚ не сплачувалися страхові внески.
Накопичувальна складова пенсійної системи передбачає зарахування відповідних обов'язкових страхових внесків на індивідуальний пенсійний рахунок застрахованої особи і подальше їх використання для інвестування економіки з метою отримання інвестиційного прибутку в інтересах застрахованої особи. Після досягнення пенсійного віку в обов'язковому порядку кошти з індивідуального рахунку буде використано для здійснення довічної пенсійної виплати другого рівня.
Пенсійні виплати третього (добровільного) рівня пенсійного страхування здійснюються за рахунок коштів, накопичених у недержавному пенсійному фонді за принципом добровільності. Кошти, накопичені в обов'язковій накопичувальній пенсійній системі, та кошти у добровільній пенсійній системі є власністю застрахованої особи і успадковуються.
Отже‚ перевага солідарної системи в тому‚ що вона надійна‚ а її слабка сторона – перерозподіл коштів. Окрім того‚ у зв'язку з погіршенням демографічної ситуації в майбутньому очікується зменшення чисельності платників внесків і збільшення кількості пенсіонерів. У результаті цього скорочуватимуться надходження до Пенсійного фонду і зростатиме потреба в них через збільшення кількості пенсіонерів.
У накопичувальних пенсійних системах позитивним є те‚ що сплачені внески – це власність застрахованої особи‚ вони можуть збільшуватися та з часом за певних умов успадковуватися.
Слабка сторона накопичувальних систем – ризик втрати коштів у разі банкрутства накопичувальних фондів страхових компаній. Тому в більшості країн світу існують названі вище трирівневі пенсійні системи.

– Чи здійснює Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Мінпраці дослідження‚ експерименти із запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення або інші проекти‚ пов'язані з реформуванням пенсійної системи?
– Так, протягом останніх 5 років ми здійснюємо дослідження щодо напрямів реформування пенсійної системи‚ перспектив запровадження її другого рівня та обов'язкової професійної пенсійної системи.
Наприклад‚ на запит голови Kомітету Верховної Ради  у справах пенсіонерів‚ ветеранів та інвалідів Петра Цибенка було надано результати актуальних розрахунків фінансового обгрунтування проекту закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Зазначені розрахунки використано комітетом для фінансового обгрунтування пенсійного закону‚ прийнятого 9 липня 2003 року.
У 2006 році інститут виконав дослідження за темами: «Дослідження впливу подальшого реформування пенсійної системи на її фінансову стабільність та рівень соціального захисту пенсіонерів» й «Відпрацювання параметрів та тарифів внесків обов'язкової професійної пенсійної системи».


 Розмову вів Олексій Сищук.

Плакат - брат барикад