№1, січень 2015

Оформити спадщину - 483 гривні

Саме стільки, а не тисячі чи десятки тисяч гривень має коштувати нині оформлення спадщини для близьких родичів у державного нотаріуса. Це дані Міністерства юстиції України, які передав «Вічу» народний депутат України Сергій Міщенко.

У жовтні 2014 року Верховна Рада нарешті прийняла ініційовані ним зміни до деяких законодавчих актів України, що спрощують процедуру оформлення спадщини і реєстрації прав громадян на успадковане ними нерухоме майно, насамперед у сільській місцевості.

Наприкінці листопада, коли закон підписав Президент, було скасовано обов’язкове проведення оцінки майна у разі його спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом і за правом представлення (до таких спадкоємців, зокрема, належать діти спадкодавця, онуки, рідні брати та сестри, один із членів подружжя, батьки та ін.), а також у разі одержання спадщини, яка оподатковується за нульовою ставкою податку.

Згідно зі статтею 174 Податкового кодексу України за нульовою ставкою оподатковується вартість власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема усиновлені), особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини­сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини­інваліда, а також грошові заощадження, державні цінні папери, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України.

Головна новела закону – надання посадовим особам органів місцевого самоврядування в сільських населених пунктах повноважень із оформлення спадщини (прийняття відповідних заяв, вжиття заходів щодо охорони спадкового майна, призначення виконавця заповіту, внесення необхідних записів до державних реєстрів тощо) – почне діяти лише з 1 січня 2016 року.

Наразі в сільській місцевості ці особи вчиняють такі нотаріальні дії:

1) вживають заходів щодо охорони спадкового майна;

2) посвідчують заповіти (крім таємних);

3) видають дублікати посвідчених ними документів;

4) засвідчують правильність копій (фотокопій) документів і виписок з них;

5) засвідчують справжність підпису на документах.

Аби отримати право видавати свідоцтва про право на спадщину чи про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з них, протягом 2015 року Міністерство юстиції має навчити їх роботі з єдиними та державними реєстрами, що функціонують у його системі.

Також відомство узагальнить практики й розробить рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із видачею свідоцтв про право на спадщину, реєстрацією прав спадкоємців першої та другої черги за законом.

У законі, автором якого є Сергій Міщенко, визначено, що оформлення спадщини можуть здійснювати посадові особи органу місцевого самоврядування, які мають вищу юридичну освіту, досвід роботи в галузі права не менш як три роки, пройшли протягом року стажування у державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, завершили навчання щодо роботи з єдиними та державними реєстрами та склали іспит зі спадкового права в порядку, встановленому Міністерством юстиції.

Критики такої норми, зокрема Головне юридичне управління апарату Верховної Ради, вважають, що оформлення спадщини цими посадовими особами органів місцевого самоврядування, кваліфікація яких об’єктивно буде нижчою, ніж нотаріусів, може призвести до порушень прав спадкоємців унаслідок помилок у процедурі оформлення спадщини, котра є досить складною.

Свідоцтво про право на спадщину на земельну частку (пай), на майно, що підлягає реєстрації, чи на грошовий вклад видається після закінчення шести місяців від дня відкриття спадщини (коли особа помирає або оголошена померлою). Якщо виникнення в особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, то, за Цивільним кодексом України, строк для прийняття нею спадщини встановлюється у три місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття.

Детальну інформацію про особливості оформлення спадщини дивіться на офіційному сайті Міністерства юстиції (http://www.minjust.gov.ua/11709).

Також читачі «Віча» можуть розповісти про проблеми з оформленням спадщини на сторінках видання, написавши у рубрику «Юридична консультація».

З метою оподаткування об’єкти спадщини платника податку поділяються на:

а) об’єкт нерухомості;

б) об’єкт рухомого майна, зокрема:

– предмет антикваріату або витвір мистецтва;

– природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал, прикраса з використанням дорогоцінних металів та/або природного дорогоцінного каміння;

– будь­який транспортний засіб та приладдя до нього;

– інші види рухомого майна;

в) об’єкт комерційної власності, а саме: цінні папери (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об’єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права;

г) сума страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, а також сума, що зберігається відповідно на пенсійному депозитному рахунку, накопичувальному пенсійному рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку спадкодавця–учасника накопичувальної системи пенсійного забезпечення;

ґ) готівка або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, зокрема, депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

 

Витрати громадян при оформленні спадщини

Державне мито за видачу свідоцтва про право на спадщину

34 грн.

(2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян відповідно до підпункту «ж» пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»
№ 7­93 від 21.01.1993 р.)

Бланк свідоцтва про право на спадщину

6 грн.

Проведення перевірки інформації про наявність або відсутність посвідченого заповіту і спадкового договору або заведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право на спадщину з видачею витягу або інформаційної довідки (при заведенні спадкової справи нотаріус за даними Спадкового реєстру перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту)

51 грн.

(підпункт 3.4 Наказу Міністерства юстиції України
№ 1810/05 від 07.07.2011 р.)

Формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину або його дубліката з видачею про це відповідного витягу

51 грн.

(підпункт 3.3 Наказу Міністерства юстиції України
№ 1810/05 від 07.07.2011 р.)

Плата за здійснення під час вчинення нотаріальної дії одного пошуку нотаріусами відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

68 грн.

(пункт 1 Наказу Міністерства юстиції України
№ 1994/5 від 29.12.2012 р.)

Державне мито за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (тобто плата за внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно)

119 грн.

(7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно до підпункту «х» пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»
№ 7­93 від 21.01.1993 р.)

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у формі витягу

120 грн.

(Постанова Кабінету Міністрів України № 1204 від 21.11.2012 р.)

Видача витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (видача свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації, проводиться нотаріусом після подання правовстановлюючих документів щодо належності цього майна спадкодавцеві та перевірки відсутності заборони або арешту цього майна; це передбачено підпунктом 4.15 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України)

34 грн.

(Додаток до Постанови Кабінету Міністрів України № 830 від 05.07.2004 р.)

Усього:

483 грн.

Підготував Ігор БЕККЕР.

Архів журналу Віче

Віче №7/2016 №7
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата