№14, липень 2014

Державний службовець – це «обличчя» держави

Особливості підготовки магістрів державної служби, аспірантів і докторантів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Яким сьогдні має бути державний службовець? Поза сумнівом, професіоналом. Державний службовець – це «обличчя» держави! Серед безлічі характеристик професійності державних службовців ми виокремили б такі: вміння успішно вирішувати завдання згідно зі службовими обов’язками, досягати бажаних для суспільства результатів під час виконання своїх функцій, бути відданим професії та відкритим для постійного навчання, накопичення досвіду, мати аналітичний розум і здатність інноваційно мислити. Навіщо? Адже побутує думка, що державний службовець – передусім вправний виконавець. Це не так. Точніше, цього вже давно замало. Ми живемо в епоху постійних криз та обмежених ресурсів. У нашій країні відбуваються інтенсивні демократичні, соціальні, державно­правові перетворення. Бачимо, як істотно змінюється роль самої держави, з’являються нові функції, зовсім інші державно­управлінські відносини. Отже, рівень професіоналізму державного службовця має бути досить високим. Зростає увага до добору керівників органів державної влади. Вимоги до управлінців: компетентність, поінформованість, відповідальність, здатність до інноваційної діяльності. Бо система державного управління – важлива складова конкурентоспроможності держави.

Підготовка державних службовців передбачає здобуття освіти відповідного освітньо­кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра за спеціальностями, необхідними для професійної діяльності на державній службі. Порядок прийому на навчання чітко визначає Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо­професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «державна служба» галузі знань «державне управління» та працевлаштування випускників» № 789 від 29.07.2009.

Підготовка та перепідготовка державних службовців здійснюються за державним замовленням. Його виконують навчальні заклади, внесені до переліку вищих навчальних закладів з підготовки й перепідготовки фахівців органів виконавчої влади та ринкової економіки.

Одним з таких навчальних закладів, з яким тісно співпрацює Національне агентство України з питань державної служби, є Київський національний університет імені Тараса Шевченка. КНУ вносить вагомий вклад у розвиток і професіоналізацію державної служби України. Враховуючи високу потребу вітчизняної системи державного управління у висококваліфікованих кадрах, 2011 року на філософському факультеті університету створено кафедру державного управління, розпочато підготовку магістрів за спеціальністю «державна служба» галузі знань «державне управління» на денній і заочній формах навчання. Також тут готують кандидатів і докторів наук з державного управління, для чого відкрито набір до аспірантури й докторантури за трьома науковими спеціальностями: 25.00.01 – теорія та історія державного управління, 25.00.02 – механізми державного управління, 25.00.03 – державна служба.

Кафедра державного управління плідно співпрацює з Національною академією державного управління при Президентові України, Національним агентством України з питань державної служби та Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

Сьогодні колектив кафедри – це доктори та кандидати наук з солідним досвідом викладацької роботи, фахівці своєї справи. Викладачі кафедри розробляють нові, сучасні курси, видають монографії, підручники й посібники. Серед останніх – «Соціально­політичне управління», «Політичні аспекти євроінтеграції», «Організаційно­правові засади державної служби в Україні», «Інформаційні системи в державному управлінні», «Системний аналіз в політології», «Політична аналітика та політичний прогноз», «Політичний аналіз та прогнозування», «Політичний маркетинг», «Політичні комунікації», «Політичний менеджмент». Також викладачі виступають експертами: беруть участь у підготовці пропозицій з формування державної політики у сфері державного управління; виконують наукове, експертне та методологічне забезпечення підготовки та реалізації програм і заходів у зазначеній сфері; надають консультаційно­методологічну підтримку органам державної влади й органам місцевого самоврядування щодо основних принципів і механізмів реформування державного управління в Україні.

Стандарт кафедри державного управління, яка вже два роки здійснює набір до магістратури, – це високий рівень вимог до викладання навчальних дисциплін, професіоналізм і загальнонаукова ерудиція професорсько­викладацького складу. Кафедра забезпечує професійну підготовку висококваліфікованих фахівців для державної служби, спроможних розробляти, аналізувати й реалізовувати державну політику, ефективно виконувати посадові обов’язки, сприяти інноваційним процесам.

У процесі навчання здобувачі мають змогу пройти практику в центральних органах державної влади, міських і районних державних адміністраціях.

Випускників, котрі здобули вищу освіту за спеціальностями галузі знань «державне управління», приймають на державну службу в державні органи, які направляли їх на навчання за державним замовленням, без конкурсного відбору або стажування.

З огляду на те, що значна кількість слухачів кафедри державного управління – державні службовці центральних органів виконавчої влади, навчальний процес спрямовується не лише на вдосконалення наявних компетентностей, а й на формування нових, із врахуванням перспективи кар’єрного зростання держслужбовця.

Сучасний державний службовець – це одночасно юрист, економіст, психолог, знавець основ соціології, носій правил етики та етикету. Тому, спираючись на світовий та європейський досвід, враховуючи профілі професійної компетентності посад державної служби, під час навчання магістрів за спеціальністю «державна служба» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у слухачів формують відповідні компетентності. Це – робота з інформацією, ефективна комунікація, співпраця і робота в команді, орієнтація на результат, а також управління інноваціями та змінами, лідерство й управлінські навички (стратегічне мислення, прийняття управлінських рішень, використання та управління ресурсами, моніторинг і аналіз надання послуг).

Організація та забезпечення цільової підготовки фахівців – одна з важливих складових професіоналізації державної служби.

Автори: Дмитро НЕЛІПА, Олег ЗУБЧИК

Архів журналу Віче

Віче №3/2016 №3
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата
Останні новини

Blackjack Switch: що це таке і чому в нього варто грати? Сьогодні, 23 березня

65% європейців – за те, щоб Україна приєдналась до ЄС у найближчі роки Вчора, 22 березня

ЄС надасть 56 млн євро фермерам Румунії, Болгарії та Польщі через зерно з України Вчора, 22 березня

НАТО долає вето Орбана, США дадуть танки і Patriot швидше, збіднений уран у снарядах: новини дня Вчора, 22 березня

Угорщина підтвердила блокування спільної заяви ЄС про ордер на арешт Путіна 21 березня

Кулеба про рішення ЄС щодо боєприпасів: стратегічний крок у напрямку до перемоги 21 березня

В ЄС назвали країни-учасниці спільної закупівлі боєприпасів для України 21 березня

Прем’єр Латвії: вступ України в НАТО потрібен не тільки Україні 20 березня

Естонія: Погоджений у ЄС план передбачає постачання Україні 1 млн снарядів  20 березня

Прем’єр Латвії: якщо якась країна може поставити рекорд у процесі вступу в ЄС, то це Україна 20 березня