передплата Українською | In English

№9, травень 2014

З першого кроку, або Англійська – мова науки

Сучасні глобалізаційні процеси диктують свої правила гри на різних рівнях взаємодії людей: від соціального до економічного та суспільно-політичного. Сьогодні в кожного є можливість розвиватися не тільки у своїй державі, а й за її межами. Світ тепер відкритий: використання мережі Інтернет, ЗМІ, міжнародні конференції та особисті знайомства, туристичні та ділові поїздки – всі ці чинники допомагають входити у світовий культурний простір. Нам залишається визнати, що цей простір перестав бути мультикультурним, він став плюрікультурним, що вже зазначено в програмі «The Common European Framework of Reference for Languages». Знання англійської мови, як міжнародної, в сучасному свiтовому інформаційному просторі стає вкрай необхідним. Адже англійська – це мова науки. Неможливо бути кваліфікованим лікарем, досвідченим інженером або компетентним викладачем, не читаючи іноземної періодики.

Але будь­який шлях починається з першого кроку, а вивчення мови – з викладача та навчального посібника. У ХХІ столітті створювати підручник означає зробити його не просто методично та інформаційно насиченим, а й привабливим для головного користувача – студента. З цим завданням успішно впоралася випускниця Київського Національного лінгвістичного університету, кандидат філологічних наук Любов Халезова. Її посібник «Grammar Through Speaking» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49600 від 07.06.2013 р. Державна служба інтелектуальної власності України) написаний не тільки для сучасних україно/російськомовних студентів. Він адаптований для роботи зі студентами з різним рівнем володіння мовою, що дуже важливо для нелінгвістичного ВНЗ.

«Grammar Through Speaking» виразно поєднує в собі опору на досвід і традиції викладання англійської мови як іноземної з новими аспектами в теорії і практиці вивчення мови, що не може не мати позитивного впливу на сам процес навчання мови. Структурно посібник представлений 34­ма розділами (кожен з яких відповідно містить такі основ­ні завдання: Warming Up, Phonetic Corner, Idiom of the Day, Grammar and Speaking Tasks, Writing), які відповідають основним питанням навчальної програми з практичного курсу англійської мови. Комунікативна спрямованість простежується протягом усього підручника. Так, нова лексика в кожному розділі подається не абстрактно, сама по собі, а в зв’язку з контекстом, що дає змогу ефективніше опрацювати і закріпити щойно пройдений матеріал.

Крім того, більшість вправ на поліпшення говоріння, читання і письма персоніфікована, тобто так чи інакше звернена до особистого досвіду самих студентів чи їхніх співрозмовників. На занятті робота з партнером – це важливий хід у вирішенні цього питання. Відомо, що зацікавленість студентів – необхідна складова у викладанні іноземних мов.

Украй важливі і нелінгвістичні особливості підручника Л. Халезової. Авторка пропонує своїм колегам і студентам такі вправи, які допоможуть на кожному занятті викладачеві навчити, а студентові – навчитися працювати на стику різних сфер діяльності, самовизначитися і виробити позитивне ставлення до себе самого відповідно до індивідуальних здібностей, як бути толерантним і не засуджувати інших.

Викладання англійської мови так само, як і викладання іншої іноземної мови, означає її пізнання та ознайомлення з культурою носіїв. На думку Л. Халезової, найкращий спосіб представити студентам традиції іншої країни, щоб порівняти і зіставити їх з традиціями власної країни, – це звернутися до мистецтва (художнього, музичного, фольклорного та ін.) Сучасні технології дають викладачам величезну кількість ідей, картин, відеоматеріалів. Щось із цієї художньої спадщини належить сучасним авторам, щось – класикам, навіть – невідомим художникам. У підручнику «Grammar Through Speaking» авторка скористалася картинами знаменитого американського художника Нормана Роквелла, щоб ознайомити студентів із дивовижними імпульсами і концептами, які цей митець вклав у свої роботи. Водночас це є нагодою перевірити, як нове покоління реагує на типові етичні питання, котрі постають щодня. Отже, у своїй викладацькій роботі (а тепер і зі сторінок свого підручника) Любов Халезова має кілька завдань: відпрацювати граматичний матеріал, ознайомити студентів з яскравими представниками іншої країни і культури, порівняти традиції україно/російськомовних студентів з американськими традиціями, проаналізувати їхню реакцію на ту чи іншу ситуацію і, по можливості, скорегувати цю реакцію, оскільки однією з основних цінностей сучасного полікультурного суспільства є толерантність і розуміння, так само як і знання «чужої правди».

Якщо вас зацікавив підручник, якщо ви хочете дізнатися більше про його зміст, якщо ви хочете переглянути деякі його сторінки, пишіть, і ми обов'язково дамо відповідь: grammarthroughspeaking@mail.ru

Автор: Лучія ПУЗИКОВА

Плакат - брат барикад