передплата Українською | In English

№9, травень 2014

«Правовий світогляд: людина і право»«Правовий світогляд: людина і право»

Під такою назвою в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 22 квітня відбулася науково-практична конференція

У ній взяли участь провідні вчені­юристи, наукова молодь і студенти. Толерантно полемізуючи, вони, обговорили фундаментальні проблеми, пов’язані із забезпеченням прав і свобод людини і громадянина, розвитком громадянського суспільства у складних та суперечливих умовах сучасної України, взаємозв’язком правового світогляду та правосвідомості, ціннісним виміром правоутворення в сучасному правовому світогляді тощо. Директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАН України Юрій Сергійович Шемшученко у вступному слові зосередив увагу на конституційній реформі в Україні, наголосив на певних недоліках її здійснення, проблемах, притаманних роботі Конституційної асамблеї, найважливіших завданнях, які постали перед державою, суспільством та наукою. Зазначалося, що проблематика конференції є однією із найактуальніших та найважливіших сфер сучасних наукових досліджень, оскільки право як об’єктивне явище соціальної дійсності базується на відповідних світоглядних засадах, за допомогою яких забезпечуються права і свободи людини, її честь та гідність, справедливість та рівність у відносинах між людьми, формуються нові демократичні стандарти у суспільстві тощо. Серед виступів на конференції варто, насамперед, виокремити доповіді таких провідних учених України, як В. Сіренко, О. Скрипнюк, А. Селіванов, Н. Оніщенко, Н. Кузнєцов,
О. Тихомиров, Р. Майданник, Н. Пархоменко, Н. Мяловицька,
О. Ющик, С. Бобровник, І. Кресіна.

Найбільш дискусійною доповіддю, яка викликала жваве обговорення та інтерес науковців, була доповідь доктора юридичних наук, професора, члена­кореспондента НАН України, академіка НАПрН України Василя Сіренка, присвячена проблематиці складових конституційних прав громадян. Доповідь доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Анатолія Селіванова, який у контексті проблем реалізації народовладдя звернув увагу на питання впровадження якісних державно­правових реформ в Україні, у тому числі у сфері правосуддя, також стала предметом полеміки, й не тільки в рамках конференції.

На таких само чинниках суспільного прогресу акцентувала свою увагу завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України Наталія Оніщенко, яка, серед іншого, наголосила на важливості не тільки наявності певного рівня правової свідомості суспільства (що вже не раз констатувала юридична наука), а й на важливості форм буття і розвитку правового світогляду, що сприятиме переходу уявлень про право із теоретичної площини у площину конкретних завдань та дій, спрямованих на організацію змін «на краще» у державі та громадянському суспільстві. Крім того, в доповіді Н. Оніщенко також було акцентовано увагу на тому, що «правовий світогляд – це правовий дух народу, та ідеальна матриця, яка визначає вчинки та поведінку людей. При деструктивному правовому світогляді виникає «хвора» правосвідомість, а отже, страждатиме правозастосовна практика і конституційна законність».

Процес легітимації норм права у правовідносинах дає можливість виявити правові колізії та прогалини у праві, що і відображає соціальний аспект внутрішніх правових конфліктів. У свою чергу, динаміка правовідносин має ант­рополого­комунікативний характер, що підтверджує перевагу застосування антрополого­комунікативного підходу до дослідження правових конфліктів і правових компромісів. Про це йшлося в доповіді професора С. Бобровник.

А доктор політичних наук, професор, член­кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України Ірина Кресіна у своїй доповіді «Толерантність як засаднича характеристика правового світогляду» висловила думку про те, що «проекція толерантності у політичну площину, проявляючись у терпимості, взаєморозумінні, колективній солідарності та злагоді, має сприяти формуванню захищеності як особистості, так і суспільства, що передбачає створення державою умов для забезпечення комфортного і безпечного співіснування, повагу до законів, традицій і звичаїв, а також нетерпимість до будь­яких проявів інтолерантності».

Жваву наукову дискусію викликала доповідь доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Романа Майданника на тему «Поняття та сутність громадянського суспільства: порівняльно­правовий аспект», доповідь доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Наталії Пархоменко на тему «Революційна правосвідомість і правопорядок», доповідь доктора юридичних наук, професора Олексія Ющика на тему «Правосвідомість та праворозуміння: співвідношення понять», доповідь доктора юридичних наук, професора Ніни Мяловіцької на тему «Сучасні проблеми регіоналізації в європейських країнах», доповідь доктора юридичних наук, професора Олександра Тихомирова на тему «Простір правового світогляду» тощо.

Молоді вчені, аспіранти, здобувачі та студентська молодь присвятили свої виступи актуальним питанням, як от: поняття та критерії класифікації функцій правової реальності; взаємозв’язок права і політики в контексті сучасних демократичних перетворень; світоглядні засади правової культури; людина як найвища соціальна цінність (через призму християнського світогляду та реальності); наукові підходи до сприйняття категорії «правовий світогляд»; проблеми судового захисту прав людини; моральні засади правовідносин; правосвідомість та її місце в механізмі правового впливу та ін.

Новелою цієї ювілейної конференції було вручення оргкомітетом не лише сертифікатів її учасникам, а й грамот тим науковцям і співробітникам, які протягом п’яти років брали активну участь в організації роботи і проведення цієї щорічної конференції. За результатами заходу, як і завжди, Оргкомітет також нагородив молодих учених та студентську молоду (7 осіб), які отримали дипломи відповідно за І, ІІ та ІІІ місця в конкурсі за найкращу наукову роботу (статтю).

Крім цього, Оргкомітет планує найближчим часом видати V (п’ятий) випуск Щорічного науково­практичного журналу «Альманах права», який міститиме наукові статті учасників конференції, зокрема провідних учених України.

Плакат - брат барикад

Архів журналу Віче

Віче №5/2016 №5
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата
Останні новини

План ЄС "Відбудувати Україну", 15 млрд євро від G7, конфіскація грошей РФ на Заході: новини дня Сьогодні, 18 травня

Італійський енергогігант відкриє рахунок в рублях для оплати за російський газ Вчора, 17 травня

У Єврокомісії пояснили, що вважатимуть порушенням санкцій у розрахунках з "Газпромом" Вчора, 17 травня

Лише одна країна продовжує блокувати нафтове ембарго - Кулеба Вчора, 17 травня

ЄС запропонує Україні нові кредити для вирішення нагальних потреб - ЗМІ 16 травня

Як зателефонувати в Запоріжжя. Телефонний код Запоріжжя 16 травня

Офіційно: Фінляндія оголосила, що подасть заявку на вступ до НАТО 15 травня

Німеччина має можливість очолити процес вступу України до ЄС – Кулеба 15 травня

Глава МЗС Британії: перемога України є стратегічним і моральним імперативом для Заходу 14 травня

Кулеба – G7: Україні потрібні ракетні системи залпового вогню і авіація 13 травня