передплата Українською | In English

№9, травень 2014

Козятинське залізничне училище на магістралях міжнародної співпраціКозятинське залізничне училище на магістралях міжнародної співпраці

Глобалізаційні процеси, що дедалі активніше впливають на економічне та політичне життя суспільства, стали викликом і для освітян, адже конкурентоспроможність будь-якої країни значною мірою залежить від кваліфікації кадрів, а отже, й від рівня розвитку сфери освіти. Саме вона формує обличчя нації, її науковий та інтелектуальний потенціал. Обраний нашою країною курс на євроінтеграцію передбачає адаптацію вітчизняної системи освіти до європейських освітніх стандартів. Тому Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту (МВПУЗТ) особливого значення надає міжнародним зв’язкам, активно налагоджуючи співпрацю із закордонними навчальними закладами.

У міжнародній асоціації «Освіта без кордонів», до якої входять навчальні заклади 15 країн – від сусідніх Словаччини й Польщі до Іспанії та Португалії, Україну представляє лише наше училище. Основні напрями діяльності цієї асоціації – аналіз міжнародного співробітництва, участь у міжнародних проектних програмах, конкурсах, виставках, семінарах, обмін культурними програмами, що передбачають вивчення мови, історії, традицій тощо. Навчальні заклади, які входять до асоціації, єднає спільний підхід до складових майбутньої професійної діяльності, зокрема мотиваційного аспекту, пов’язаного з урахуванням індивідуальних рис і розкриттям творчого потенціалу, а також до забезпечення високого рівня підготовки майбутніх робітників. Ми прагнемо, щоб завдяки своїй кваліфікації вони були конкурентоспроможними як на українському, так і міжнародному ринку праці. Саме професійна освіта закладає основу для набуття ними необхідної в сучасних умовах кваліфікації, що дає змогу опановувати складну новітню техніку, оперативно реагувати на швидкоплинні зміни в технологіях та на виробництві.

Від перших міжнародних контактів до нинішньої багатогранної міжнародної співпраці училище пройшло довгий шлях. Важливий крок у цьому напрямі ми зробили 2002 року, коли за нашою ініціативою було укладено угоду між Козятинським МВПУЗТ і Професійно­технічним залізничним училищем зі словацького міста Тренчин (нині – Доправна академія), завдяки чому наше училище стало учасником міжнародної програми «Освіта без кордонів», яку реалізує однойменна асоціація. Останніми роками Козятинське МВПУЗТ уклало цілу низку таких угод про співпрацю: у листопаді 2011 року – з коледжем «ПетроБудСервіс» (Санкт­Петербург, Росія) та Сілламяеським професійним училищем (Естонія), в лютому 2012 року – з Технікумом зв’язку ім. Іпполита Сегельського (Познань, Польща), а в квітні 2014 року – з Технічним коледжем залізничного транспорту (Бєльци, Молдова).

Крім двосторонніх контактів із зарубіжними навчальними закладами, ми активно розвиваємо й інші напрями міжнародної діяльності. Директор училища й викладач іноземної мови стали дійсними учасниками Європейського союзу освіти і науки ЕВВ/АЕДЕ та Асоціації педагогічних працівників Європи. Ми не пропускаємо нагоди заявити про себе на міжнародних форумах і під час проведення різних заходів, де є можливість обмінятися досвідом, методами навчання, передовими технологіями. Наприклад, у жовтні минулого року делегація нашого училища взяла участь в 14­му Європейському семінарі педагогів на теми «Інклюзивна освіта» та «Залучення шкіл країн Євросоюзу до співпраці та партнерства з навчальними закладами країн, які сьогодні ще не є членами ЄС». Актуальність для нас цього заходу випливає зі вказаної тематики, а про його масштабність свідчить сам перелік науковців із Німеччини, Франції, Румунії, Угорщини, Великої Британії, Словаччини, Чехії, Люксембургу, Італії, Австрії, Литви та Латвії.

А 28 листопада того ж року в Тренчині начальник відділу професійно­технічної освіти Департаменту освіти і науки Вінницької облдерж­адміністрації Анжела Доценко й директор Козятинського МВПУЗТ зустрілися з керівництвом і відповідальними працівниками Міністерства освіти Словацької Республіки, низки навчальних закладів – від початкової школи до Державного інституту професійної освіти Словаччини. На зустрічі, зокрема, йшлося про умови навчання випускників Козятинського МВПУЗТ у вищих навчальних закладах Словаччини для здобуття спеціальностей, яких немає в Україні (наприклад, «Логіст складський», «Транспортний логіст»). До речі, закордонне навчання на умовах взаємообміну учнями та випускниками було започатковано й успішно триває завдяки нашій спів­праці передовсім зі словацькими колегами: у Доправній академії навчаються сім випускників Козятинського МВПУЗТ, іще одна наша випускниця – в Університеті
ім. А. Дубчека, а ще одна після закінчення навчання працює за фахом у цій же країні. Ми також маємо запрошення на щорічні майстер­класи професій з транспортного обслуговування, що проводяться у Словаччині.

Міжнародні зв’яз­ки дають найбільший ефект тоді, коли спостерігається рух в обох напрямках. І ми робимо ставку саме на такий підхід. Закордонне навчання наших вихованців, як зазначалося, проводиться на умовах взаємообміну, адже, скажімо, словацькі й польські учні, у свою чергу, не менше зацікавлені можливостями навчатися в Україні, що свідчить про визнання високого рівня підготовки в нашій професійній школі. На стажування до Козятинського МВПУЗТ уже п’ять років приїздять учні з тієї­таки Доправної академії й два роки – з Технікуму зв’язку ім. Іпполита Сегельського. Під час уже згаданої зустрічі в Тренчині ми також обговорили програму й терміни проведення на базі Козятинського МВПУЗТ міжнародної он­лайн­олімпіади з інформаційних технологій між навчальними закладами асоціації «Освіта без кордонів» і міжнародного семінару директорів навчальних закладів.

Ми прагнемо, щоб наші учні не тільки стали кваліфікованими фахівцями, а й були конкурентоспроможні на міжнародному ринку праці. Тому в серпні 2008 року Козятинське МВПУЗТ пройшло процедуру сертифікації з 12 професій компанією Education Society (Лондон) у Міжнародному центрі сертифікації. Це забезпечило місце нашого навчального закладу на міжнародному ринку праці за дванадцятибальною IES­шкалою.

У липні 2012 року Козятинське МВПУЗТ подало анкету актуалізації щодо перевірки рейтингу навчального закладу до Міжнародної співдружності з освіти (International Education Society Ltd.), що розташована у Брно (Чехія). Після аналізу інформації та досліджень аналітична комісія провела переоцінку рейтингу нашого навчального закладу. Тож із 14 вересня 2012 року наш рейтинг SS підвищено до SSS – доб­ре встановлений навчальний заклад із фіксованим (чітким) становищем на ринку освіти.

Під час святкування 135­річчя Козятинського залізничного училища
4 жовтня 2013 року відбулося спільне засідання членів міжнародної асоціації «Освіта без кордонів» та Асоціації залізничних училищ України на тему «Розвиток співпраці з навчальними закладами країн СНД та Європи». Мета заходу – створення єдиного навчального простору для якісної організації професійно­теоретичної та професійно­практичної підготовки робітничих кадрів для залізниці. Було визначено такі пріоритетні завдання, що об’єднують наші навчальні заклади:

– оновлення змісту освіти на основі нових виробничих технологій;

– формування в молоді базових навичок, які сприятимуть її успішній професійній самореалізації і соціальній мобільності в ринковому середовищі;

– постійне підвищення якості підготовки фахівців;

– широка технізація навчального процесу, зокрема ознайомлення із сучасними інформаційними технологіями, а також застосування їх у практиці навчання;

– співпраця з європейськими колегами в галузі освіти у форматі міжнародної асоціації «Освіта без кордонів»;

– взаємообмін учнями та педагогічними працівниками для проход­ження стажування;

– розширення й поглиблення знань з історії та культури народів;

– організація спільних позаурочних заходів і спортивних змагань;

– взаємообмін поглядами та досвідом з дидактики, психології та виховної роботи.

Наші напрацювання й спільні проекти гідно представлені на міжнародних і всеукраїнських виставках. Ось новий приклад. Цьогоріч 18–20 березня у виставковому центрі «Київекспоплаза» відбулася V Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти­2014», організована Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, компанією «Виставковий світ». Ми представили на розгляд журі в номінації «Міжнародна співпраця в галузі освіти» спільний дослідницький проект на тему «Участь у міжнародних проектах, програмах, конкурсах на отримання грантів, конференціях, семінарах, фестивалях, виставках». Основне завдання цього проекту – підготовка нового покоління робітників, здатних творчо мислити, досконало володіти новітніми технологіями і технікою. За активну роботу з модернізації системи освіти Козятинське МВПУЗТ і навчальні заклади, з якими ми уклали угоди про співпрацю, нагороджено золотими медалями та дипломами організаторів виставки.

Це не єдина наша відзнака на цій виставці. Її організатори проводили рейтинговий конкурс «Лідер міжнародної діяльності» серед вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. І Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту перше з­поміж професійно­технічних закладів України отримало нагороди цього виставкового конкурсу.

Плакат - брат барикад

Архів журналу Віче

Віче №5/2016 №5
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата
Останні новини

Лише одна країна продовжує блокувати нафтове ембарго - Кулеба Сьогодні, 17 травня

ЄС запропонує Україні нові кредити для вирішення нагальних потреб - ЗМІ Вчора, 16 травня

Як зателефонувати в Запоріжжя. Телефонний код Запоріжжя Вчора, 16 травня

Офіційно: Фінляндія оголосила, що подасть заявку на вступ до НАТО 15 травня

Німеччина має можливість очолити процес вступу України до ЄС – Кулеба 15 травня

Глава МЗС Британії: перемога України є стратегічним і моральним імперативом для Заходу 14 травня

Кулеба – G7: Україні потрібні ракетні системи залпового вогню і авіація 13 травня

Україна може бути в ЄС швидше, ніж за 10 років - Клімкін 13 травня

Німецький міністр назвав крадіжку українського зерна Росією "огидною формою війни"  13 травня

Зеленський: я готовий говорити з Путіним, але без посередників і ультиматумів 13 травня