№23, грудень 2013

Полігон для відпрацювання євростандартівПолігон для відпрацювання євростандартів

Сьогодні Європа дедалі гостинніше розчиняє двері перед представниками влади, бізнесменами, пересічними громадянами України. Відвідавши ту чи іншу державу, наші співвітчизники звертають увагу насамперед на гостинність європейців, їхню готовність прийти на допомогу. Особливо добрих слів заслуговують представники поліції, до котрих можна звернутися з будь-яким запитанням, звісно, знаючи мову держави, в якій перебуваєш, чи володіючи англійською, та одержати практичну допомогу чи навіть попити каву у відділку. В Європі це сприймають як буденний обов’язок правоохоронця, бо поліція – це насамперед служба з надання послуг громадянам. Саме такою повинна з часом стати й міліція України – службою, яка надає людині послуги з її захисту в соціумі. Досить серйозні кроки на шляху до таких стандартів роблять нині у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Про це розмова нашого кореспондента з ректором вишу генерал-лейтенантом міліції, доктором юридичних наук, професором Михайлом ЦИМБАЛЮКОМ:

– Львівський держуніверситет внут­рішніх справ – це, без перебільшення, своєрідний практичний полігон, де відбуваються активне обговорення й апробація на відповідність європейським правовим нормам нових законів України. Зокрема, працівниками нашого навчального закладу проведено ґрунтовну роботу з підготовки науково­практичних роз’яснень та відеокоментарів положень Кримінального процесуального кодексу, організовано перепідготовку особового складу територіальних органів внутрішніх справ з метою забезпечення високої ефективності діяльності органів досудового розслідування з перших днів набрання кодексом чинності. За сприяння координатора проектів ОБСЄ в Україні на базі нашого вузу відбулася міжнародна науково­практична конференція «Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 рік: кримінально­правові і процесуальні аспекти». Вона була якраз на часі, бо впродовж цього року сталися ґрунтовні зміни в системі кримінального судочинства. Незважаючи на критичні висловлювання та песимістичні прог­нози, законодавчу ініціативу втілено в життя, й сьогодні з упевненістю можна говорити про існування міцного фундаменту докорінної зміни стандартів діяльності правоохоронної системи, гуманізації кримінального процесу. Це засвідчують і схвальні відгуки міжнародної спільноти щодо перспектив реформування кримінального судочинства в Україні. Водночас важливо підкреслити, що започатковані трансформаційні процеси потребують поглиб­леного аналізу. Перехід від обвинувальної до змагальної системи кримінального судочинства супроводжується певними об’єктивними труднощами. Апробація функціонування деяких норм засвідчила необхідність посилення уваги нау­ковців та практиків до проблемних аспектів досудового розслідування й судового провадження.

Метою конференції в запропонованому форматі стало обговорення актуальних теоретико­прикладних проблем нового українського законодавства у сфері правового регулювання кримінальної процесуальної діяльності та його узгодження з міжнародними стандартами. Учасниками наукового форуму були колеги з Республіки Польща – з Вищої школи поліції в м. Щитно, Університету імені Марії Склодовської­Кюрі, Люблінського католицького університету імені Івана Павла ІІ, Вищої економічної школи в Перемишлі, а також представники віт­чизняних правоохоронних і судових органів, зокрема Конституційного Суду України, Головного слідчого управління МВС України, органів прокуратури, державної влади та місцевого самоврядування Львівської області, а також вищих навчальних закладів МВС та МОН України. За традицією тези доповідей і повідомлень учасників міжнародного наукового форуму надруковано в окремому збірнику.

– Михайле Михайловичу, достеменно знаю, що курсанти поглиблено вивчають іноземні мови…

– Так, цьому питанню ми приділяємо велику увагу. Зокрема, проведення у Львові Євро­2012 дало можливість нашим курсантам визначитися, наскільки якісно вони володіють іноземною мовою. Було сформовано спеціальні групи, що чергували на гарячій лінії 102. І це для майбутніх офіцерів української міліції було хорошим стимулом, щоб і надалі поглиблювати вивчення англійської, німецької мов.

Проходження мовного стажування допомагає повністю «зануритися» в мовне середовище й зробити серйозний стрибок у вивченні та вдосконаленні тієї чи іншої іноземної мови. Наведу тільки один найсвіжіший приклад. Старший викладач кафедри іноземних мов Богдана Кравець на запрошення Фонду Ганса Зайделя та Державного міністерства внутрішніх справ Баварії пройшла мовне стажування у V відділенні поліції готовності міста Кенігсбрунн. Важливо, що в цьому мовному стажуванні взяли участь також представники Болгарії, Сербії та Угорщини, які мали можливість спілкуватись, обмінюватися досвідом, разом відвідувати лекції з кримінального права, криміналістики, англійської мови професійного спрямування. Досвід, здобутий нашою колегою, вже використовується під час викладання дисциплін «Іноземна мова професійного спрямування», «Іноземна мова» та «Ділова іноземна мова», а також під час розробки навчальної та методичної літератури з цієї тематики.

Кожний приїзд наших іноземних колег до вузу дає позитивні результати. Зокрема, у вересні з робочим візитом у нас побував полковник жандармерії, аташе з правоохоронних питань Посольства Франції в Україні Жерар Нубель. Він детально ознайомився з навчальним процесом, який справив на нього позитивне враження. Виступаючи перед курсантами, полковник зауважив, що володіє німецькою, англійською та російською мовами, й відзначив важливість вивчення курсантами іноземних мов. Особливо це актуально нині, в період активної євроінтеграції України. За результатами цього візиту ми домовилися про початок співпраці вже з 2014 року, а саме запланували візит волонтера з Франції до Львівського університету внутрішніх справ для проведення занять з французької мови.

– Наведені приклади й факти свідчать про налагодження міжнародного співробітництва, чи не так?

– Так. Саме знання іноземних мов відкриває шлях до міжнародного співробітництва. І це є одним із провідних напрямів діяльності Львівського державного університету внутрішніх справ. Завдяки цьому ми збагачуємо свій навчально­науковий потенціал, запозичуємо та використовуємо найкращий світовий досвід. Партнерами університету є десять іноземних навчальних закладів із Польщі, Молдови, Сербії, Угорщини, Білорусі, Росії, Азербайджану, а також низка міжнародних представництв – Фонд Ганса Зайделя в Україні, місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні, Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Приємно відзначити, що найбільшим представництвом навчальних закладів­партнерів, які успішно з нами співпрацюють уже протягом кількох років, є польське представництво. Зокрема, це Вища школа поліції в місті Щитно, перемишлянські Вища школа права і адміністрації та Вища економічна школа, Люблінський католицький університет, Університет імені Марії Склодовської­Кюрі, що також розташований у Любліні. За часи партнерства проведено чимало зустрічей, стажувань, семінарів. Приміром, цьогоріч нашим курсантам читали лекції викладачі вже згаданої Вищої школи поліції міста Щитно, приїздили колеги з інших навчальних закладів. Наші викладачі знайомилися з європейською системою навчання поліції. Обмінюючись досвідом, сторони зробили висновок, що наш університет за критеріями підготовки не поступається ані полякам, ані сербам, ані німцям.

Міжнародні зв’язки нашого вузу з іноземними навчальними закладами широко висвітлюються на сайті університету, в наших друкованих носіях інформації – газеті «Юрист», «Науковому віснику».

Цього літа українська делегація в складі курсантів Львівського державного університету внутрішніх справ, Донецького юридичного інституту та представників Головного управління МВС України в Донецькій області перебувала з робочим візитом у четвертому управлінні поліції готовності землі Баварія (ФРН). Відтак у курсантів була чудова можливість ознайомитися з правоохоронною системою Німеччини, розширити світобачення, здобути новий досвід. Це неодмінно матиме позитивний вплив на їхнє подальше навчання для здобуття фаху правозахисника українського народу. 

Вела розмову Лариса МАРЧУК.

Архів журналу Віче

Віче №12/2015 №12
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата