№19, жовтень 2013

Культ освіти і науки, усталених демократичних традицій

95 років тому, а саме 17 серпня 1918 року, указом гетьмана України Павла Скоропадського заснований Кам'янець-Подільський державний український університет, урочисте відкриття якого відбулося 22 жовтня 1918 року. Першим його ректором став відомий учений-мовознавець, професор, активний учасник українського державотворення Іван Огієнко. Усталені демократичні традиції та справу розбудови класичного університету сьогодні на посаді ректора продовжує доктор історичних наук професор Сергій Копилов (на знімку). Під його керівництвом колектив наполегливо працює над перетворенням університету на сучасний європейський навчальний заклад, який зберігає найкращі свої здобутки й національні академічні традиції.

За роки існування вищий навчальний заклад зазнав чимало реорганізацій: від академії теоретичних знань, інституту теоретичних наук, інституту народної освіти та сільськогосподарського інституту, інституту соціального виховання, педагогічного інституту, учительського інституту, знову педінституту, педагогічного університету до Кам’янець­Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Його славна історія віддзеркалює шлях становлення й розвитку української освіти і науки загалом.

Статус національного Кам’янець­Подільському державному університету надано указом Президента України 22 січня 2008 року, а 20 серпня цього ж року присвоєно ім'я Івана Огієнка.

Навчальний заклад успішно запроваджує європейські підходи до підготовки нової генерації духовної та інтелектуальної еліти нації. Тисячі талановитих людей отримали путівку в життя та з гідністю і честю несуть добре ім’я випускника університету, продовжуючи славні традиції, закладені попередніми поколіннями. За 95 років університет підготував майже 60 тисяч фахівців для освітньої та інших галузей національного господарства, більш як 350 фахівців вищої кваліфікації – докторів і кандидатів наук. Тисячі його вихованців стали визнаними педагогами, вченими, відомими своїми науковими здобутками. Чимало з них працюють на професорських посадах у багатьох вишах країни, є державними управлінцями, громадськими діячами. Серед випускників – письменники Л. Дмитерко, М. Годованець, лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки – директор Інституту історії України НАН України В. Смолій, директор Інституту ядерних досліджень НАН України І. Вишневський, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Д. Мартинюк, професори Кам’янець­Подільського національного університету імені Івана Огієнка В. Степанков і Ю. Теплінський, видатні спортсмени та тренери Н. Ткаченко, І. Турчин, А. Бондарчук, І. Мерлені, Г. Зантарія, понад 300 докторів і кандидатів наук.

Сьогодні університет – потужний навчальний заклад ІV, найвищого, рівня акредитації, який на 9 факультетах (історичний, економічний, фізико­математичний, педагогічний, фізичної культури, української філології та журналістики, іноземної філології, природничий, корекційної та соціальної педагогіки і психології) надає освітні послуги з 30 ліцензованих напрямів підготовки та спеціальностей освітньо­кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Навчальний процес забезпечують 685 науково­педагогічних працівників, із них 66 докторів наук, професорів, 305 кандидатів наук, доцентів.

Праця університету гідно пошанована на міжнародному та національному рівнях: упродовж останнього десятиріччя він нагороджений почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Служби безпеки України, відзнаками міжнародних рейтингів «Європейська якість», «Лаври слави», «Нагорода тисячоліття» (Європейська ділова асамблея (м. Оксфорд, Велика Британія), всеукраїнськими відзнаками «Софія Київська», «Золота фортуна», «Кращі підприємства України», золотими та срібними медалями щорічних виставок «Сучасна освіта в Україні», «Сучасні заклади освіти», «Інноватика в сучасній освіті», «Освіта та кар’єра» тощо.

В університеті панують культ освіти і науки, усталені демократичні традиції. Проводяться наукові, науково­методичні конференції, симпозіуми різних рівнів, семінари, діють громадські організації, клуби.

Дев’ять з половиною десятиліть відданої праці викладачів університету, їхні глибокі знання й фаховий досвід, наполеглива праця талановитих вихованців і випускників стали фундаментом його авторитету як одного з відомих навчальних закладів країни.

Василь КОБИЛЬНИК,
проректор з науково­педагогічної роботи
Кам’янець­Подільського національного
університету імені Івана Огієнка.

Архів журналу Віче

Віче №7/2016 №7
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата