№17, вересень 2013

Ставка на якісну фундаментальну освітуСтавка на якісну фундаментальну освіту

Міліція згідно з чинним в Україні законодавством покликана захищати життя, здоров’я, права та інтереси як окремих громадян, так і суспільства й держави загалом. Успіх роботи правоохоронців неабияк залежить від рівня їхньої професійної підготовки, умінь та навичок, набутих під час навчання, здатності вчасно припиняти діяльність злочинних угруповань, розслідувати й розкривати тяжкі злочини.

Саме цього навчають у Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (ЛДУВС). Цьогоріч міліцейський виш відзначив своє 20­річчя. За цей час у стінах університету підготовлено тисячі фахівців, за ним закріпилася репутація одного з найперспективніших навчальних закладів юридичного профілю Сходу України.

Про історію вишу, традиції виховання молодого покоління право­охоронців розповідає ректор ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка, доктор юридичних наук, професор, заслужений будівельник України, академік Міжнародної академії науки та практики організації виробництва полковник міліції Віталій КОМАРНИЦЬКИЙ:

– Засновником і першим ректором навчального закладу став генерал­полковник міліції Едуард Олексійович ДІДОРЕНКО, ім’я якого відоме не лише в країнах пострадянського простору, а й далеко за їх межами. Дідоренко ще на зорі незалежності нашої держави чітко визначив перспективні напрями діяльності училища, яке згодом трансформувалося в інститут, академію, університет. Як грамотний фахівець, він знав, розумів і спрямовував у необхідне русло діяльність міліцейського вишу й своїх підлеглих. За короткий термін ректор зумів створити потужний навчально­науковий центр, який належить до найбільш успішних і динамічних наукових та освітніх установ Східної України. Про це свідчить розвинена матеріально­технічна база університету: за час існування навчального закладу збудовано понад 50 тис. кв. м навчально­лабораторних та допоміжних приміщень, гуртожитків і спорткомплексів, тири, 25­метровий басейн, стадіон, відкриті спортивні майданчики, смуги перешкод, 2 актові зали на 300 і 500 місць, медичну частину з фізіотерапевтичним, ЛОР­ і стоматологічним кабінетами, ізолятором, обладнаними необхідною технікою й устаткуванням. Студенти й курсанти університету мають можливість необмеженого безкоштовного використання Інтернету, до якого під’єднано всі кафедри, відділи, житлові кімнати гуртожитків.

У липні 2008 року в університеті відкрито музей Е. О. Дідоренка, де для курсантів і студентів закладу 1 вересня навчальний рік розпочинається з так званого уроку мужності, під час якого їх докладно знайомлять з історією вишу та його заснов­ником.

– Віталію Мар’яновичу, вже понад шість років навчальний заклад очолюєте ви. Чим живе нині університет?

– Насамперед продовжуємо усталені традиції, започатковані першим ректором. Виш готує професійну еліту, виховує лідерів, котрі вміють ставити запитання, аналізувати, розуміти й спілкуватися. За роки існування навчальний заклад підготував тисячі кваліфікованих фахівців, серед яких сьогодні є народні депутати України, керівники державних установ, відомі вчені, держслужбовці, бізнесмени. Здобувши в університеті комплекс знань, випускники ЛДУВС стають конкурентоспроможними, успішними, а головне затребуваними на ринку праці, вони будують свою кар’єру не тільки в системі МВС, а й в органах судової влади та юстиції, податкової адміністрації та міліції, місцевого самоврядування, нотаріату, розпочинають власні справи. У ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка навчаються представники всіх регіонів України.

Високу якість освітньої підготовки у ЛДУВС підтверджують його відзнаки: тричі лауреат Рейтингу вищих навчальних закладів України «Софія Київська» (2004–
2005 рр.), орден Міжнародної кад­рової академії «За розвиток науки та освіти» (2004 р.) та «Орден пошани» (2005 р.). ЛДУВС – лауреат усеукраїнських проектів «Національні лідери України» в номінації «Освіта» (2008 р.), «Флагман освіти й науки України» (2010 р.), Усеукраїнського видавничого проекту «Науково­освітній потенціал України»
(2011 р.), проекту «Золоті руки країни» (2013 р).­ Три роки поспіль (2010–
2012 рр.) за результатами Всеукраїнського рейтингу «Компас» університет входить до десятки найкращих вищих навчальних закладів, а також посідає четверте місце в цьому рейтингу в номінації «За версією випускників». У 2012 й 2013 роках ЛДУВС увійшов до десятки найкращих вищих навчальних закладів групи ВНЗ «Права, правоохоронної діяльності, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності» всеукраїнського рейтингу Міністерства освіти й науки.

Високопрофесійний науково­педагогічний склад вишу здійснює наукові дослідження. Результативність роботи науковців університету тільки за останнє десятиліття засвідчують сотні пропозицій і експертних висновків до проектів положень законодавчих актів України, понад 115 монографічних досліджень, майже 305 підготовлених підручників і навчально­методичних посібників, більш як 165 кандидатських і докторських ди­сертацій з різних галузей науки, налагоджені міжнародні й наукові зв’язки.

Ученими ЛДУВС розробляється 7 цільових комплексних програм за трьома науковими напрямами, створено авторитетні наукові школи. Проведено майже 90 наукових міжнародних конференцій з актуальних проблем законотворчої та правоохоронної діяльності. Яскравою сторінкою в науковому житті університету є постійно діючі міжнародні конференції та семінари з проблем кримінології, криміналістики, кримінального права й теорії та практики ОРД. Для участі в цих заходах до університету приїжджають провідні вчені Європи та США, вони обов’язково читають лекції для наших курсантів, студентів та викладачів. Окрім того, курсантам і студентам навчального закладу читають лекції з основ медіації американські спеціалісти. Після завершення курсу слухачі отримують сертифікат міжнародного зразка.

Сучасні методики навчання й новітні інформаційні технології, що використовуються в освітньому процесі ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, сприяють розкриттю всіх можливостей професійно­особистісного розвитку спеціаліста: готовність до самостійної роботи, прийняття вчасних рішень, його мораль, культура та інтелігентність. Це, незаперечно, забезпечить майбутній успіх молодих офіцерів.

– Виховання майбутнього правоохоронця має базуватися на формуванні професійних якостей з використанням новітніх освітніх технологій, чи не так?

– Не тільки. Формування особистості майбутнього міліціонера має базуватися ще й на традиціях – і це не менш важливо, ніж сучасні методики освіти. Звичайно, розуміючи важливість підготовки молодого покоління, ми робимо ставку на якісну фундаментальну освіту. Але моральність і культуру вважаємо найважливішими професійними якостями співробітника МВС. Для їх виховання при університеті, як і при інших навчальних закладах системи МВС, працює рада ветеранів. Фахівці, котрі присвятили своє життя службі в міліції, мають величезний досвід практичної та наукової роботи, який охоче передають курсантам, студентам та слухачам університету.

Екскурсії до кабінету­музею Едуарда Олексійовича Дідоренка, розповідь про його життя та службову діяльність, відеоінтерв’ю з ним також неабияк впливають на молодь, навчають життєвої мудрості.

Ми розвиваємо й університетські традиції. Скажімо, під час урочистого ритуалу випуску молодих офіцерів кожен із них отримує срібний перстень із абревіатурою університету та роком випуску. Цей символ братства, за яким вони й через багато років упізнають один одного, стає гарантом взаємодопомоги в подальшій співпраці.

А взагалі я вважаю, що в майбутніх співробітників міліції щонайперше слід виховувати людяність. Людина може бути стовідсотково професіоналом, але підлою особою – тут уже професіоналізм відходить на другий план і нічого путнього чекати не варто. Тому намагаємося прищеплювати нашим курсантам взаємоповагу, відчуття рівності й партнерства, враховувати їхні думки й прагнення.

Утім, атмосфера взаємоповаги має бути не тільки в міліцейському середовищі – це норма людського життя, якої сьогодні, на жаль, дотримуються аж ніяк не всі.

– Віталію Мар’яновичу, завершуючи нашу розмову, хочеться вірити, що ваші випускники ставатимуть справжніми професіоналами, готовими стверджувати верховенство права та будь­якої миті прийти на допомогу людям.

– Дякую за таку похвалу. В нашому університеті, вважаю, створено всі умови для виховання не тільки професіоналів, а й особистостей, уважних та чуйних до чужої біди, готових допомогти людям та суворо дотримуватися букви Закону.