№13, липень 2013

Українська Асоціація районних та обласних рад пропонує

Українська Асоціація районних та обласних рад направила до профільного комітету Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Свої зауваження та пропозиції стосовно проекту закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» щодо обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками, що не враховуються під час визначення обсягів міжбюд­жетних трансфертів, та доходами й видатками спеціального фонду асоціація надіслала листом Голові Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Євгенію Гєллєру.

Згідно з положеннями чинного Бюджетного кодексу повноваження органів Державної казначейської служби в частині обслуговування операцій місцевих бюджетів за видатками зосереджуються на посиленні контролю за рухом кош­тів місцевих бюджетів, своєчасному запобіганні їх нецільовому використанню.

Зокрема, нині органи державної казначейської служби, здійснюючи реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів, здійснюють перевірку наявності документів про проведення конкурсних торгів, укладених договорів, актів виконаних робіт, накладних про отримання товарів та відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню. У свою чергу, при обслуговуванні місцевих бюджетів за доходами й видатками, що не враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, та доходами й видатками спеціального фонду в державних банках така перевірка не проводитиметься.

Варто зазначити, що у зв’язку з обмеженими розрахунковими показниками, які доводить Міністерство фінансів України на утримання бюджетних установ, більшість органів місцевого самоврядування для забезпечення їх належного функціонування спрямовують доходи, що не враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, на видатки, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, зокрема на виплату заробітної плати й на розрахунки за спожиті енергоносії. За змішаної форми обслуговування місцевих бюджетів такий перерозподіл буде неможливий, що може призвести до виникнення незабезпеченості асигнуваннями й заборгованості за захищеними статтями видатків.

До того ж місцеві фінансові органи не забезпечені відповідною матеріально­технічною базою та програмним забезпеченням для ведення обліку доходів і видатків, що не враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, та доходів і видатків спеціального фонду місцевого бюджету. Тому виникне потреба у збільшенні штатної чисельності працівників для ведення бухгалтерського обліку операцій щодо виконання місцевих бюджетів за доходами й видатками.

Окрім цього, Національний конгрес місцевого самоврядування України в лютому 2013 року ухвалив і надав Кабінету Міністрів України такі пропозиції щодо врахування місцевих і регіональних інтересів під час підготовки Декларації цілей та завдань бюджету на наступний бюджетний період, зокрема в частині удосконалення казначейського обслуговування органів місцевого самоврядування та порядку реєстрації фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби України:

– запровадити використання коштів казначейського рахунку, на якому обліковуються доходи та видатки місцевих бюджетів, для покриття дефіциту фінансових ресурсів Державного бюджету тільки на договірній основі між Міністерством фінансів України та відповідними органами місцевого самоврядування;

– установити чіткі терміни для виконання платіжних доручень місцевих бюджетів – не більше 2 операційних днів за захищеними статтями видатків та не більше 3 робочих днів за незахищеними статтями видатків.

«Враховуючи викладене, прохання врахувати пропозиції На­ціо­нального конгресу місцевого самоврядування України», – йдеться в листі Української Асоціації районних та обласних рад, направленому Голові Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Євгенію Гєллєру.

 

 

Віталій БУЛАТ.

Архів журналу Віче

Віче №7/2016 №7
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата