№13, липень 2013

Концепцію приймуть восениКонцепцію приймуть восени

На пленарному засіданні Конституційної асамблеї 21 червня прийнято за основу проект Концепції внесення змін до Конституції України для подальшого доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень, рекомендацій, застережень.
Проголосували за умови, що до середини вересня уважно й ретельно опрацюють основні положення проекту та внесуть пропозиції з метою підготовки концепції до схвалення, орієнтовно до кінця жовтня нинішнього року.

На засіданні точилися гострі та відверті дискусії. Окрему увагу було приділено положенням, які встановлюють систему основних функцій прокуратури. Під час розроблення пропозицій до концепції враховано рекомендації Венеціанської комісії про необхідність виключення з Основного Закону положення щодо висловлення Верховною Радою недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади, бо це, по суті, є формою політичної відповідальності, що не сумісне зі статусом Генерального прокурора; а також рекомендації щодо збільшення терміну повноважень Генерального прокурора до 7 років, що має на меті зменшити політизацію відомства та гарантувати неупередженість Генерального прокурора.

Кінцева мета реформування в цій сфері полягає у визначенні конституційно­правового статусу прокуратури, який відповідатиме європейським стандартам і створить належне правове підґрунтя діяльності прокуратури, що забезпечить її ефективну роль у механізмі державного захисту прав, свобод і законних інтересів людини, а також суспільства й держави від протиправних посягань.

Чи не найскладнішим питанням концепції, як наголосила секретар Конституційної асамблеї Марина Став­нійчук, є організація державної влади. Конституційна асамблея розглянула декілька альтернативних пропозицій, які є прий­нятними з точки зору власного національного досвіду та європейського конституціоналізму.

Комісією Конституційної асамблеї з питань організації державної влади запропоновано еволюційний підхід. У його основі – створення нової системи балансу повноважень, що посилює ефективність і відповідальність кожної інституції, контроль Верховної Ради за діяльністю Кабінету Міністрів, надає Президенту більше можливостей впливу на парламент через нові підстави розпуску: несформування уряду у визначений час, право формування «робочого уряду» на період дочасної виборчої кампанії, формування нового уряду тощо.

На засіданні Голова комісії Конституційної асамблеї з питань організації державної влади Андрій Єрмолаєв наголосив, що сьогодні важливо уникнути інформаційних пліток, пов’язаних із тим чи іншим підходом до змін Конституції, адже підхід Конституційної асамблеї буде єдиним і пов'язаним із остаточним прийняттям документа.

Нагадаємо, що 14 червня Венеціанська комісія схвалила Вис­новок щодо пропозицій про внесення змін до Конституції України у сфері правосуддя.

Наприкінці минулого року до Конституційної асамблеї надійшов проект закону України про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суду, напрацьований робочою групою адміністрації Президента. У Конституційній асамблеї також напрацьовувалися пропозиції щодо напрямів та підходів до реформування Основного Закону.

За словами Голови Конституційної асамблеї Лео­ніда Кравчука, пропозиції, надіслані в робочому порядку до Венеціанської комісії, загалом оцінені позитивно, тому Конституційна асамблея може брати їх за основу у своїй подальшій роботі над змінами в цій сфері. Ймовірно, вже найближчим часом Конституанта запропонує доопрацьований (із урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії) законопроект, який буде надіслано Президентові.

Окрім того, Венеціанська комісія опрацювала Закон України «Про всеукраїнський референдум» і проект закону про проведення перевиборів у п’яти проблемних округах, які загалом отримали негативні оцінки та визнані такими, що потребують змін і доопрацювання.

Автор: Тарас РОМАНЮК

Архів журналу Віче

Віче №7/2016 №7
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата