№13, липень 2013

Немє кращої практики, ніж добра теорія

У Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України науковій спільноті був презентований доробок 11 провідних учених-правників – монографія «Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення». Її вихід приурочений до двадцятиліття Національної академії правових наук України, яке відзначатиметься наприкінці липня.

Відкрив презентацію Юрій Баулін, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАПрН України. Він виступив із вітальним словом як відповідальний редактор монографії.

Це видання – одна з перших праць, присвячених тематиці виключення та звільнення від юридичної відповідальності на теренах СНД. Юрій Баулін за­уважив, що колектив авторів намагався наголосити на вузлових проблемних питаннях, які висвітлювалися у вітчизняній науці вперше або були досліджені в окремому вигляді. Він також підкреслив, що видання є насамперед матеріальним дослідженням, що містить теоретичні узагальнення у відповідних галузях права. Автори намагалися не тільки висвітлити загальнотеоретичний підхід, а й у кожній галузі знайти свої особливості, що стосуються того чи іншого аспекту звільнення від відповідальності.

Книжка має неабияке теоретичне та практичне значення, відповідає на багато питань теорії права щодо визначення юридичної відповідальності в різних його галузях і загалом. Окрім того, ґрунтовно досліджує проблеми виключення та звільнення від юридичної відповідальності. А також порушує багато питань стосовно недосконалості українського законодавства у сфері виключення та звільнення від юридичної відповідальності, які необхідно вирішити, зокрема, в галузі конституційного права.

За словами Михайла Теплюка, заступника керівника апарату Верховної Ради України – керівника Головного юридичного управління, кандидата юридичних наук, важливість досліджень у цьому напрямі важко переоцінити, адже поняття й зміст юридичної відповідальності постійно модернізуються, а 15–20% законопроектів, що їх реєструють у парламенті, стосуються саме питання юридичної відповідальності. Він підкреслив, що наприкінці травня парламент ухвалив за суттю новий для України закон, який передбачає кримінальну відповідальність для юридичних осіб, що ще раз підтверджує постійний розвиток цієї сфери.

Безперечно, праця містить низку дискусійних положень, утім, толерантні наукові дискусії, «нові» правові питання та ракурси, представлені широкому юридичному загалові та всім зацікавленим особам, сприятимуть подальшому розвитку й удосконаленню правової системи, зокрема надійному захисту прав, свобод і законних інтересів людини. Цю тезу підтвердили й дискусії правників, які ще довго не вщухали в кулуарах після презентації.

Автор: Роман ТАРАСЮК

Архів журналу Віче

Віче №5/2016 №5
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата