№11, червень 2013

Дослідження та освоєння інформаційного простору

У сучасному світі інформація стала одним із найважливіших стратегічних ресурсів, виробництво, поширення і споживання котрого створює необхідні умови для розвитку різних сфер суспільного життя. У результаті процесів глобалізації кожна людина отримує доступ до джерел інформації у будь-якій частині планети, а водночас й продукована нею нова інформація стає надбанням усього людства. Право на інформацію і можливості доступу до неї мають життєво важливе значення для всіх членів суспільства. Науковці теоретично обґрунтували місце та роль інформації в нашому житті, розробивши теорію інформаційного суспільства. Черговим кроком на шляху подальшого наукового осмислення значення інформації для суспільного розвитку стала щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю «Дні інформаційного суспільства–2013», що відбулася в Національній академії державного управління при Президентові України (НАДУ).

Організатори масштабного заходу, а це, крім НАДУ, – Голов­не управління прес­служби та комунікації адміністрації Президента України, Міжнародне громадське об’єднання «Платформа «Діалог Євразії» й неурядова організація «Україна в Європі» (Франція), – за підтримки Проекту Ради Європи «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі» на високому технічному рівні забезпечили умови для широкого обговорення політиками, посадовцями, представниками наукових установ, журналістами, експертами неурядових організацій та іншими фахівцями тенденцій, проблем і перспектив розвитку інформаційного суспільства, впровадження елект­ронного урядування, побудови економіки знань і суспільства знань як чинників забезпечення конкурентоспроможності України у світовому інформаційному просторі.

Звертаючись зі вступним словом до гостей та учасників конференції, котрих зібралося понад три­ста, президент НАДУ Юрій
КОВБАСЮК,
зазначив: побудова в країні інформаційного суспільс­тва на основі довіри людей до державних інституцій неможлива нині без упровадження дієвого електрон­ного врядування, що дає змогу перейти на принципово новий вимір ефективності влади. За його словами, а це підтвердили й інші промовці, академія стала потужним науково­аналітичним центром, навколо якого гуртуються всі зацікавлені сторони, утілюється в життя передовий досвід і найкращі практики впровад­ження електронного урядування та розвитку «електронної демократії». Ю. Ковбасюк повідомив, що в
НАДУ впродовж уже п’яти років готують фахівців державного управління за магістерською програмою із спеціальності «електронне урядування».

У своєму виступі голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Володимир МАНЖОСОВ надав детальну інформацію про розвиток цифрового мовлення в Україні. За його словами, поступовий перехід на цифрове мовлення триватиме до 2015 року. За даними технічних служб Українського державного центру розрахунків частот, майже 95 відсотків населення України зможуть приймати сигнал цифрової телемережі. «Успішне завершення загальнонаціональної програми з переходу на цифрові стандарти мовлення можливе лише за умови консолідації зусиль усіх гравців телерадіоінформаційного ринку і держави в цілому», – резюмував
В. Манжосов.

Надзвичайний та Повноважний Посол Туреччини в Україні Мехмет САМСАР поділився досвідом розбудови інформаційного суспільства у своїй країні, охарактеризував пріоритетні напрями державної політики електронного урядування, інформаційні технології в системі надання пуб­лічних послуг населенню, основні переваги яких полягають у швидкості, прозорості та скоординованості.

Проблему нормативно­правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні висвітлив народний депутат України, голова міжфракційного депутатського об’єднання «За розвиток місцевого самоврядування» Євген КАРТАШОВ. Він, зокрема, наголосив на необхідності широкого громадського й експертного обговорення проектів законодавчих актів та внесення змін до чинних правових норм. Адже, як зауважив депутат, такі зміни нерідко погіршують ситуацію у царині правового регулювання інформаційної сфери.

На думку голови Національної комісії, що здійс­нює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Петра ЯЦУКА, створення єдиної інформаційно­комунікаційної платформи органів державної влади та подальший розвиток інформатизації, розбудова інформаційного суспільства в країні неможливі без ефективної міжвідомчої взаємодії на рівні інформаційних систем. Така взаємодія має ґрунтуватися на єдиних стандартах, які регламентують формування реєстрів і обмін даними між державними органами влади, бізнесом та громадянами.

Обговорення проблем і перспектив розвитку інформаційного суспільства, впровадження електрон­ного урядування проходило у форматі дискусійних панелей «Публічні комунікації і реформи: влада – медіа – суспільство», «Держава on­line – перспектива і реальність електронного урядування» та «круглих столів»: «Забезпечення прав представників ЗМІ», «Електронне урядування на центральному, регіональному та місцевому рівнях – доступність послуг для громадянина», «Суспільство знань і економіка знань як фактори успіху країни в інформаційному світі».

Учасники конференції запропонували механізми для утвердження свободи слова та інформації в Україні, забезпечення прав представників засобів масової інформації, розробили низку пропозицій з модернізації пуб­лічного управління в контексті становлення інформаційного суспільства.

Автор: Олександр МАЛІЄНКО

Архів журналу Віче

Віче №4/2016 №4
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата