№11, червень 2013

Стандарти - зразок, але не істина

Науковці Інституту законодавства Верховної Ради України разом із нідерландськими колегами з Інституту ім. Т. М. С. Ассера обговорили за «круглим столом» перспективу реалізації в українському законодавстві європейських правових стандартів.

Відкрив засідання Олександр Копиленко, доктор юридичних наук, директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член­кореспондент НАНУ. Він представив гостей «круглого столу»: пані Геррі Віллемс – виконувача обов’язків керівника Посольства Королівства Нідерландів в Україні, пані Енн О’брайен – виконавчого директора Інституту Т. М. С. Ассера, а також доктора Вібе Доума – провідного наукового співробітника відділу досліджень цього інституту. О. Копиленко передав їм вітання від Голови Верховної Ради України та проанонсував видану напередодні книжку «Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство».

У свою чергу, Геррі Віллемс та Енн О’брайен проаналізували дворічну співпрацю Інституту Т. М. С. Ассера з Інститутом законодавства та підкреслили мету проекту, який нині реалізується: об’єднання зусиль для імплементації стандартів ЄС в Україні в різноманітних сферах. Науковці наголосили на важливості реалізації принципу верховенства права й впровадження світових та європейських стандартів у законодавство України в контексті євроінтеграції.

Про досвід Нідерландів щодо транспозиції acquis (спільний правовий доробок європейської спільноти. – Ред.) Європейського Союзу в національне законодавство розповів доктор Вібе Доум. Він підкреслив: упровадження в законодавство Нідерландів норм ЄС стосовно вилучення коштів, набутих злочинним шляхом, потребувало додаткового фінансування. Зате вже через рік обсяги конфіскацій збільшилися й перевищили затрачені ресурси. Нині вони становлять майже 50 мільйонів євро на рік і продовжують зростати. Пан Доум переконаний, що розумна та поступова імплементація європейських стандартів уже найближчим часом дасть результати й в Україні.

Олена Канівець, доктор юридичних наук, завідувач відділу європейського права і міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України, презентувала результати науково­практичного дослідження «Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство». Доповідач наголосила, що в різних державах різні потреби в стандартах залежно від рівня їх економічного та суспільного розвитку. І зауважила, що в європейських актах відсутнє чітке трактування поняття «стандарт». Звідси напрошується висновок: світові стандарти – зразок, але не істина й перед тим, як їх упроваджувати, треба завжди зважувати доцільність та наслідки такої імплементації, і не тільки політико­правові, а й економічні.

Продовжив засідання «круглого столу» Ярослав Лазур, доктор юридичних наук, заступник декана юридичного факультету Ужгородського національного університету. Він акцентував увагу на актуальності впровадження європейських стандартів саме для Закарпатського регіону, який межує з чотирма країнами–членами ЄС, та механізмі їх правильної реалізації, особливо у сферах прав людини, місцевого самоврядування та боротьби з корупцією, дуже актуальних для українських правових реалій.

На питаннях імплементації в українське законодавство європейських правових стандартів у сферах охорони довкілля та сільського господарства зупинився Тарас Ан­­друсяк, кандидат юридичних наук, директор Правничого коледжу Львівського національного університету ім.
І. Франка. Він наголосив на важливості впровадження європейських стандартів саме в цих галузях, бо ситуація в них має безпосередній вплив на здоров’я та добробут нації.

Після завершення обговорення з підсумковою доповіддю виступив Олег Зайчук, доктор юридичних наук, перший заступник директора Інституту законодавства Верховної Ради України, дійсний член НАпНУ. Він ознайомив із результатами реалізації спільного проекту «Роль законодавця у зміцненні верховенства права на основі європейських та міжнародних стандартів» і перспективами подальшого співробітництва. Пан Зайчук зазначив, що підсумком співпраці стануть три книжки, одну з яких презентували присутнім, а дві інші готують до друку.

Автор: Тарас РОМАНЮК

Архів журналу Віче

Віче №12/2015 №12
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата