№23, грудень 2012

«Успіх - сила тих, хто вірить у себе, і мужність тих, хто не боїться відповідальності» – переконаний директор Рівненського державного аграрного коледжу Ярослав КОРСУН«Успіх - сила тих, хто вірить у себе, і мужність тих, хто не боїться відповідальності» – переконаний директор Рівненського державного аграрного коледжу Ярослав КОРСУН

Інноваційні процеси, раціонально обґрунтовані зміни в сільському господарстві потребують висококваліфікованих фахівців, які могли б у нових соціально-економічних умовах нашої держави самостійно діяти, приймати правильні рішення в нестандартних ситуаціях. Як директор аграрного коледжу, я твердо переконаний: землевласники повинні мати аграрну освіту, адже вона є важливою складовою земельної реформи в Україні.

Директор Рівненського державного аграрного коледжу Ярослав КОРСУН – заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, відмінник аграрної освіти України, член методичної ради Міністерства аграрної політики і продовольства України з питань роботи вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, викладач-методист. Має вчене звання «ад'юнкт-професор менеджменту» та «член-кореспондент Міжна­родної кадрової академії». Дійсний член (академік) Інженерної академії України. 2004 року отримав трудову відзнаку «Знак пошани». Лауреат всеукраїнських рейтингів професійних досягнень «Лідер України» (2006 р.), «Лідер сучасної освіти» (2008 р.). Нагороджений орденом Преподобного Нестора Літописця (2009 р.) Української православної церкви. За розвиток вищої освіти 2009 року отримав відзнаку Мініс­терства освіти і науки «Петро Могила». Всеукраїнський захід Міжнародного академічного рейтингу «Золота Фортуна» (м. Київ) 2010 року нагородив Я. Корсуна медаллю «Трудова слава».

У 2012 році коледж відзначає 60-літній ювілей. Високий інноваційний потенціал навчального закладу забезпечує нову якість навчально-виховного процесу. За рейтингом Міністерства аграрної політики та продовольства України коледж входить до п’ятірки найкращих вузів серед 118 аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. За 60 років підготовлено понад 35 тисяч фахівців, це відомі постаті не лише в Рівненській області, а й у сусідніх – Волинській, Тернопільській, Хмельницькій.

Високий конкурс – 5–6 абітурієнтів на місце – свідчить про престижність навчального закладу в регіоні. Сучасні інноваційні освітні технології дають змогу проводити підготовку фахівців європейського рівня за спеціальностями, які стовідсотково забезпечені робочими місцями на ринку праці: «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Комерційна діяльність», «Правознавство», «Землевпорядкування», «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Розробка програмного забезпечення», «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн». За програмою ступеневої освіти випускники продовжують навчання у вузах ІІІ-IV рівнів акредитації: Львівському національному університеті імені Івана Франка, Львівському державному університеті внутрішніх справ, Національному університеті «Львівська політехніка» та Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (м. Харків). Працює регіональне представництво Тернопільського національного економічного університету. Налагоджується співпраця з Національним університетом водного господарства
та природокористування.

Рівненський державний аграрний коледж є колективним членом Інженерної академії України. Сьогодні в коледжі працюють 105 викладачів, із них 45 мають вищу категорію, 24 є викладачами-методистами, 15 – відмінниками освіти України,
9 – відмінниками аграрної освіти,
2 професори, 2 доктори наук, 7 кандидатів наук, один заслужений працівник освіти України, 6 викладачів-аспірантів, 38 магістрів.

Освітня діяльність забезпечується високим рівнем навчально-методичної бази: 78 сучасних аудиторій; є внутрішня локальна мережа, Інтернет. Комп'ютерний центр має 13 кабінетів та лабораторій із 255 ПЕОМ. У коледжі є кабінет поглибленого вивчення іноземної мови, видавничий центр, інтернет-клуб, кабінети організації правового діловодства, навчальної бухгалтерії, комп’ютеризації будівельного виробництва, бібліотечно-інформаційний центр і навіть навчальний геодезичний полігон, 2 спортзали, їдальня, 2 гуртожитки, медпункт. Для посилення контролю за навчально-виховним процесом у навчальному корпусі та гуртожитках встановлено відеоспостереження. 10 років успішно працює навчально-практичний центр із землевпорядкування, оснащений найновішими електронно-вимірювальними приладами та комп’ютерами.

Наш педагогічно-студентський колектив щорічно бере участь у міжнародних виставках. П’ять золотих, одну бронзову та одну срібну медалі здобув коледж тільки за останні три роки за активне впровадження в навчальний процес освітніх інновацій. На виставці «Сучасні навчальні заклади-2012» він отримав найвищу нагороду – золоту медаль за діяльність вищого навчального закладу з підвищення якості підготовки фахівців. IV Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті» принесла коледжу золоту медаль за впровадження здоров’язбережних інноваційних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти (2012 р.). За вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти коледж нагороджено дипломом і медаллю проекту «Науково-освітній потенціал України» (2011 р.). Високе визнання та звання лауреата він отримав на регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу якості продукції (робіт, товарів, послуг) «100 найкращих товарів України».

Сьогодні ми живемо, працюємо, примножуємо традиції, ставимо перед собою нові завдання й впевнено дивимося в майбутнє.