№17, вересень 2012

Світовий престиж інтелекту державиСвітовий престиж інтелекту держави

Одеська державна академія холоду підготувала понад 37 тисяч висококваліфікованих фахівців

90 років тому в Одесі заснували Вищий технікум хімії. Сьогодні це один з провідних вузів країни – Одеська державна академія холоду (ОДАХ) – взірець ефективного поєднання науки, новітніх технологій освітянської діяльності та цілеспрямованості можливостей інтелектуальної сфери у відповідь на актуальні потреби сучасного виробництва. За визначні наукові досягнення, підготовку науково-педагогічних та інженерних кадрів ОДАХ отримала Почесну грамоту Кабінету Міністрів України, понад 25 її співробітників мають урядові нагороди. Своїм вагомим внеском у розвиток інженерії академія ще раз підтвердила загальновідому думку: високоякісна освіта без науки неможлива.

Нова генерація вчених

21–26 серпня 2011 року в Празі відбувся XXIII Міжнародний конгрес з холоду, 932 представники з 56 країн були присутні на цій ключовій події у світі холодильної техніки (автори з 45 держав представили 587 робіт). У роботі конгресу брали участь та зробили 17 доповідей учені Одеської державної академії холоду В. Чепурненко, М. Хмельнюк, В. Мілованов, В. Желєзний, Ю. Си­мо­­­­ненко, Ю. Байдак, Б. Косой, а також молоді науковці М. Мар­тинюк, А. Остапенко, С. Ясинський, Е. Корба, Д. Івченко.

Академія холоду – єдиний в Україні ВНЗ IV рівня акредитації, що забезпечує повний цикл здобуття вищої освіти бакалаврами, спеціалістами та магістрами від довузівської підготовки абітурієнтів до перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у галузі фізики і техніки низьких температур. 90-річний досвід академії переконливо свідчить: найвища якість підготовки фахівців забезпечується лише за умови поєднання навчального процесу та науково-дослідної роботи провідних учених вищого навчального закладу.

Сьогодні метою діяльності ОДАХ є формування нової генерації спеціалістів, які, здобувши фундаментальні спеціальні знання, здатні до творчої самостійної роботи. Навчальний процес спрямовано на те, щоб кожен випускник міг сприймати, пропонувати й реалізовувати технічні ідеї, легко адаптуватися до мінливих умов на виробництві. Завдяки цьому вдалося підготувати понад 37 тисяч інженерів, із яких 25 тисяч – у галузі низькотемпературної техніки. Понад 4 тисячі громадян інших держав, котрі опанували спеціальність в ОДАХ, працюють у 73 країнах світу.

Серед її випускників – видатні державні діячі, лауреати державних премій, працівники міністерств і відомств, керівники провідних промислових підприємств, заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники освіти України, академіки Міжнародної академії холоду та Міжнародного інституту холоду. Своїми науковими розробками, впровадженими в багатьох галузях науки й техніки, від мікрохірургії до космічного обладнання, вони здобули визнання світової наукової спільноти. Загалом вийшло друком понад 6 тисяч наукових праць і монографій, отримано понад 2 тисячі патентів на винаходи. З 1954 року в ОДАХ ефективно працює спеціалізована вчена рада. За ці роки підготовлено близько 900 фахівців вищої кваліфікації – кандидатів та докторів технічних наук.

Стратегічним напрямом розвитку академії є впровадження низькотемпературних інноваційних технологій. Тут діють сім наукових шкіл у галузях низькотемпературної техніки, теплофізики, екології, інформаційних технологій. У рамках науково-дослідного комплексу (що об’єднує проблемні та галузеві науково-дослідні лабораторії) вчені академії проводять дослідження разом із науковцями університетів США, Німеччини, Франції, Нідерландів, Данії, Росії. Йдеться про такі напрями, як «Продовольча безпека», «Кріогенне забезпечення технологічних процесів у металургії, нафтохімії, газовій промисловості», «Кріомедицина, кріобіологія, мікрокріогенна техніка», «Холодильна техніка і технологія», «Кондиціонування і життєзабезпечення» тощо.

З метою підготовки висококваліфікованих фахівців і поширення наукових досягнень в ОДАХ готують і видають підручники та навчально-методичні посібники, науково-технічні журнали «Холодильна техніка і технологія», «Технічні гази», «Надзвичайні ситуації і громадянський захист».

Дієвий механізм прогресу

Свою взаємодію з різними підприємствами академія розглядає як удосконалення форм поєднання науки, освіти та виробництва, розвиток об’єктів інноваційної інфраструктури в системі науки й освіти, створення нових структур для формування єдиного наукового й навчально-методичного механізму підготовки кадрів для виробничої сфери.

Після створення в 1994 році навчально-науково-виробничого комплексу «Академія холоду» (до нього увійшли науково-дослідні інститути, промислові підприємства та навчальні заклади) розширилось і коло головних завдань: підготовка фахівців різних кваліфікаційних рівнів для народного господарства й системи освіти України, комплексна підготовка громадян зарубіжних країн із урахуванням національних і світових досягнень (за єдиними планами та методикою), створення умов для інтелектуального й загальнокультурного розвитку особистості та підвищення ефективності використання наукового потенціалу, поліпшення умов у навчальних закладах для реалізації національної освіти, науки, культури і духовності, перетворення освіти на важливий інструмент розвитку й гармонізації міжнаціональних відносин, розвиток об’єктів інноваційної інфраструктури в системі академія–виробництво, впровадження модернізованих та нових розробок на підприємствах.

Колектив академії плідно й тісно співпрацює з провідними підприємствами України: Одеським припортовим заводом, Південноукраїнською АЕС, ВАТ «Єнакіївський металургійний завод», ФК «Сталь» (м. Алчевськ), ВАТ «Азовсталь» (м. Маріуполь), Нікопольським ЗАТ «НікоТьюб», ВАТ «Холодмаш» (м. Одеса), ВО «Рефма» (м. Мелітополь), АТ «Норд» (м. Донецьк), ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Галактон» (м. Київ), ВАТ «Миронівський хлібопродукт» (Київська область), ВАТ «Арселор-Мітал» (м. Кривий Ріг) тощо.

Характерною рисою стратегії розвитку науки й наукових досліджень є раціональне співвідношення фундаментальних та прикладних компонентів науки. Саме на таких засадах працюють наукові співробітники ОДАХ. Більшість прикладних розробок спрямовано на створення обладнання, пристроїв, технологій для технічного переоснащення промислових установок. Співпрацюючи з Нікопольським ЗАТ «НікоТьюб», науковці академії запропонували систему охолодження повітря перетворювачів частоти (у перспективі планується впровадження дослідної партії таких систем). А на Одеському припортовому заводі вже впроваджено систему охолодження газотурбінної установки стиснення природного газу.

Учені академії є ініціаторами багатьох інноваційних та інвестиційних проектів в Одеському регіоні.
У рамках пріоритетних напрямів запропоновано проекти з розробки технології зберігання та транспортування фруктів і овочів в умовах помірного й тропічного клімату, розробки й виробництва комплексних холодильних систем, теплообмінних апаратів, розробки квот на викиди парникових газів, дослідного зразка виморожувача-опріснювача морської води для острова Зміїний тощо.

Під час виконання таких проектів створюються умови для забезпечення в регіоні продовольчої безпеки та екологічної досконалості підприємств, розвитку машинобудування та енергоефективних холодильних систем, розв’язання проблем постачання питної води до засушливих районів.

Автор: Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ