№7, квітень 2012

Перший в Україні підручник з вітчизняного парламентаризму*

* Рецензія на кн.: Основи вітчизняного парламентаризму: Підручник:
У 2-х т. / За заг. ред. В. Гошовської. — К.: НАДУ, 2011, 2012.
------------

У Національній академії державного управління при Президентові України вийшов підручник для студентів вищих навчальних закладів «Основи вітчизняного парламентаризму» за загальною редакцією Валентини Гошовської. Це перше в Україні двотомне навчальне видання, в якому відображено усталений погляд на парламентаризм як суспільне явище, витоки парламентаризму на теренах України, його вплив на формування й розвиток вітчизняної державності, роль і місце Верховної Ради України як законодавчого органу в структурі держави.

Саме потреба в підготовці висококваліфікованих фахівців з державно-управлінської та парламентської діяльності визначає актуальність і своєчасність нового підручника, в якому представлено теоретичні та методичні доробки науковців першої в Україні кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України.

Пропоноване видання відображає значну роботу авторського колективу з опрацювання різноманітних наукових і навчально-методичних джерел. Зокрема, фундаментальних праць вітчизняних і зарубіжних авторів В. Бебика, Н. Васецького, А. Георгіци, М. Головатого, В. Желтова, П. Кислого, А. Колодій, В. Литвина, А. Лук’янова, В. Нерсесянца, В. Смолія, Н. Сьєдіна, В. Шаповала, Ю. Шемшученка, П. Шляхтуна, Н. Яковенко та інших, українських і російських навчальних посібників, літератури з політичної документалістики, історичних, нормативно-правових документів і матеріалів, досліджень політологічних, соціологічних та інших наукових центрів, статистичних даних апарату Верховної Ради України, періодичних видань й інформаційних ресурсів Інтернету.

Керівник проекту доктор політичних наук, професор, народний депутат ІІ і ІІІ скликань, автор близько 70 законодавчих актів Валентина Гошовська зазначає, що створенню підручника передувала копітка робота професорсько-викладацького складу кафедри з розробки авторських навчальних програм 19 нормативних і 15 варіативних дисциплін магістерської підготовки за спеціальністю 8.15010012 «Парламентаризм та парламентська діяльність» напряму підготовки 1501 «Державне управління», методичних рекомендацій до них, словника-довідника «Парламентаризм та парламентська діяльність», серії навчальних посібників.

Представлене видання є також результатом співпраці кафедри з комітетами та апаратом Верховної Ради, Програмою сприяння парламенту України Університету Індіани (ПСП ІІ) за підтримки організації USAID.

У першому томі підручника розглядаються питання теорії парламентаризму, історії виникнення парламенту, класифікації, структури та організації сучасних парламентів, моделей парламентської опозиції. Також подаються визначення головних понять, висвітлюються концептуальні положення основних теорій, течій, напрямів розвитку парламентаризму; становлення та функціонування парламенту в Україні як системи організації державної влади; сутності парламентської діяльності.

Окрім того, проаналізовано етапи формування та специфіку діяльності представницьких органів у польсько-литовський періоди, українського представництва в австрійському парламенті та Державній думі Російської імперії, роль Центральної Ради у становленні українського парламенту, функцій та повноважень Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Підручник містить матеріали з питань інституту виборів, виборчого права, виборчих систем, нормативно-правової бази системи виборчого законодавства України, конституційно-правового статусу законодавчого органу, парламентських функцій, Регламенту Верховної Ради, народних депутатів як особливої категорії державних службовців, політичної культури та парламентської етики.

У другому томі підручника висвітлюються питання української еліти, взаємозумовленості процесів її становлення, політичних процесів і суспільного розвитку держави. Розкриваються сутність і зміст політико-правової діяльності та політичних технологій; комунікативного забезпечення парламентської діяльності, політичної аналітики, політичної конфліктології в парламентській діяльності, електоральної кратології, правових механізмів регулювання лобістської діяльності, прикладної психології.

Розробники врахували основні принципи подачі документальних джерел у навчальних текстах підручника, що забезпечує можливість проведення порівняльного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду парламентської практики, визначення тенденцій розвитку вітчизняного парламентаризму та шляхів удосконалення діяльності Верховної Ради України.

Практична й теоретична цінність матеріалів підручника визначається застосуванням системного та міждисциплінарного підходів, за якими становлення й розвиток парламентаризму в Україні розглядаються у процесі функціонування й взаємодії держави та суспільства, адміністративних структур і соціальних верств, політичних партій та суспільних рухів.

Підручник призначений для студентів, магістрів, а також усіх, хто цікавиться політико-управлінськими та парламентськими проблемами на сучасному етапі державотворення. Авторський колектив відкритий до дискусії та критичних зауважень до розглянутих питань. Сподіваємося, що праця допоможе дослідникам-початківцям, усім, хто зацікавлений у більш ґрунтовному й об’єктивному вивченні окремих важливих проблем вітчизняного парламентаризму та парламентської діяльності.

Автор: Галина СЄРОВА

Останні новини

Прем’єрка Данії прибула до України Сьогодні, 23 лютого

ГУР прокоментувало можливе звернення Придністров’я про "приєднання до РФ" Сьогодні, 23 лютого

Голова МЗС Угорщини в Ірані домовлявся про торгівлю і "забув", як Тегеран постачає РФ зброю Сьогодні, 23 лютого

Бундестаг проголосував за пропозицію з далекобійною зброєю для України без згадки про Taurus Сьогодні, 23 лютого

Британія надасть Україні ще 200 ракет Brimstone Сьогодні, 23 лютого

Латвія першою в ЄС забороняє імпорт агротоварів з Росії та Білорусі Сьогодні, 23 лютого

Politico: Байден підтримує кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО Вчора, 22 лютого

Посли ЄС попередньо погодили продовження торговельних пільг для України ще на рік Вчора, 22 лютого

ЗМІ: Канада готова профінансувати масові поставки боєприпасів в Україну Вчора, 22 лютого

Глава Єврокомісії: Переговорна рамка для вступу України буде готова не швидше літа 21 лютого