№3, лютий 2012

Донецька арена для справжнього спортсмена

Шістнадцятиліття – знаменна подія в житті кожної людини. А в житті вузу, багатого на свої досягнення і визначних особистостей? 16 – чудова пора цвітіння й нових перспектив для Донецького державного інституту здоров'я, фізичного виховання і спорту (ДДІЗФВіС). Він був створений при Національному університеті фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 240 від 22 лютого 1996 року. У світі спорту інститут відомий не лише олімпійськими переможцями та чемпіонами світу, а й чудовими умовами для підвищення спортивної майстерності юнаків і дівчат. Увесь тренувальний процес ґрунтується нa новітніx науковиx доcлідженнях і сучаcних методичниx розробкаx.

Наука перемагати

Сьогодні в структурі ДДІЗФВіС два факультети: факультет здоров’я та фізичного виховання й факультет спорту.

Студенти-спортсмени навчаються за десятьма спортивними спеціалізаціями: легка атлетика, важка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, карате, боротьба, бокс, плавання, гімнастика. У процесі навчання опановують цикл гуманітарних, соціально-економічних, медико-біологічних, спеціально-теоретичних дисциплін, а також програми з професійно-практичної підготовки та професійно орієнтованих дисциплін. Здобуті знання закріплюють на практичних заняттях – педагогічних, реабілітаційних, організаційних, тренерських
і управлінських.

Професорсько-викладацький склад – 10 докторів наук і професорів, 33 кандидати наук і доценти, 15 старших викладачів і 35 викладачів. Викладачі інституту активно підвищують свій науковий рівень. Нині 12 із них працюють над докторськими й кандидатськими дисертаційними дослідженнями. За останні п'ять років викладачі видали 55 навчальних посібників і 70 методичних рекомендацій, які застосовуються в навчальному процесі інституту.

Лекційні та практичні заняття проводять заслужені тренери України, майстри спорту міжнародного класу, майстри спорту СРСР, заслужені працівники народної освіти, заслужені лікарі України. За роки існування інституту підготовлено 3833 фахівці: 1469 тренерів, 347 спеціалістів спортивного менеджменту, 1261 викладач фізичного виховання, 756 спеціалістів фізичної реабілітації.

Науково-дослідна робота спрямована переважно на вивчення проблем здоров'я молоді Донецької області й можливості використання спортивних заходів і засобів фізичного виховання для профілактики, оздоровлення
та реабілітації осіб із порушенням здоров'я.

З 2006 по 2010 рік викладачі інституту проводили науково-дослідну роботу за темами, затвердженими Зведеним планом у сфері фізичного виховання і спорту:

– «Моніторинг здоров’я дітей дошкільного і шкільного віку» (науковий керівник – доктор медичних наук, професор О. К. Зенін);

– «Корекція фізичного і психологічного стану дітей із фізичними порушеннями здоров’я» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л. О. Демінська);

– «Відновлення рухових функцій дітей із затримкою психічного розвитку» (науковий керівник – кандидат біологічних наук М. В. Борисюк).

Результати досліджень знайшли відображення в навчально-методичних посібниках і впроваджені в практику загальноосвітніх шкіл і спеціалізованого інтернату Донецька та Донецької області.

Торік в інституті розпочалася робота за напрямами, затвердженими Зведеним планом на 2011–2016 роки: «Формування системи професійного самовизначення дітей та молоді в галузі фізичного виховання та спорту» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О. Ц. Демінський); «Науково-методичні основи
індивідуалізації навчально-тренувального процесу в ігрових видах спорту» (науковий керівник – кандидат фізичного виховання, доцент П. Є. Перепелиця).

Щорічно інститут організовує проведення таких науково-практичних конференцій: міжнародна науково-практична конференція «Спорт, духовність і гуманізм у сучасному світі»; міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання вищої професійної освіти»; всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Здоров’я нації – майбутнє України»; всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Історія олімпійського спорту України».

За підсумками конференцій в інституті видають збірники статей, присвячених дослідженням учених України, Росії, Білорусі та Грузії, а також викладачів, тренерів, лікарів і вчителів. Велика увага приділяється студентській науковій роботі. Кваліфікаційні, дипломні й магістерські роботи виконуються на високому науковому рівні, а результати досліджень застосовуються в навчально-виховному, тренувальному та реабілітаційному процесах загальноосвітніх і спортивних шкіл, інтернатах, профілакторіях і реабілітаційних центрах.

 

Студентська рада

Основним напрямом роботи Студентської ради є захист соціально-економічних, творчих, духовних та інших інтересів студентів інституту.

Обраний студентами орган самоврядування представляє їхні інтереси незалежно від спеціальності чи курсу, сприяє навчальній і науковій діяльності, інформаційній, спортивній і культурно-масовій роботі.

Рада разом із адміністрацією та профкомом організовує змагання, розважальні програми, ігри, свята, фестивалі тощо, активно залучає студентів до волонтерської роботи, участі в суддівстві спортивних змагань різного рівня. Більшість наших студентів є призерами та чемпіонами всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань.

В інституті активно працюють сама рада, а також театр «Олімп», команда КВК «2+2», вокальний
і хореографічний гуртки. Підтримуються зв’язки з громадськими об’єднаннями міста та регіону: Союзом молоді регіонів України, Студентською республікою, благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», Управлінням у справах сім’ї та молоді Донецької облдержадміністрації, Управлінням з питань фізичної культури і спорту Донецької облдержадміністрації тощо.

Формуванню активної громадської позиції сприяють низка традиційних та інноваційних заходів, зокрема акція «Відкрий очі», спрямована на застереження від наркоманії та алкоголізму, акція «Добро через серця» – допомога дітям, хворим на рак, збирання коштів для закупівлі апарата штучної вентиляції легенів.

Проводяться бесіди, лекції та «круглі столи» з питань запобігання правопорушенням на тему: «Моральні цінності сучасної молоді», «Молодь проти расизму», «Молодь і закон».

Студенти ДДІЗФВіС – активні члени волонтерських команд з підготовки футбольного чемпіонату Євро-2012 та щорічного фестивалю кінного спорту «Донбас-тур», учасники святкових подій до 75-ліття футбольного клубу «Шахтар». Серед студентів також є члени Національної спілки журналістів, які беруть участь у вшануванні пам’яті загиблих у часи Великої Вітчизняної війни журналістів.

У нас ефективно працює інститут кураторства. Науково-педагогічний склад веде активну громадську, наукову та освітню діяльність, спрямовану на формування справжніх професіоналів у галузі фізичного виховання і спорту.

Перемоги студентів і випускників інституту на міжнародній арені створюють позитивний імідж не тільки нашому регіону, а й усій державі.

Ми розуміємо всю відповідальність перед суспільством за підготовку фахівців у галузі фізичного виховання й спорту та прагнемо до саморозвитку й самовдосконалення професорсько-викладацького складу нашого інституту.

Автор: Олексій ДЕМІНСЬКИЙ

Архів журналу Віче

Віче №5/2016 №5
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата