№1, січень 2012

Новорічне звернення Голови Верховної Ради УкраїниНоворічне звернення Голови Верховної Ради України

Дорогі співвітчизники!

 

Прийміть мої щирі вітання з Новим роком. Святом неповторним, розмаїтим і багатобарвним, у якому оживають найдорожчі, найзаповітніші спогади і світлі почуття, веселково зливаються земні й небесні сузір'я, пролягають мости від минулого і сьогодення до при-йдешнього. Таким воно входить у наше життя, стаючи незмінною та незамінною його прикрасою, вивищуючи над плином буднів і навертаючи до нетлінних люд-ських цінностей - родинного щастя, затишку своєї осе-лі, тепла дружнього спілкування.

 

В історії своїзакони, і незавжди білячерговогочасо-вого рубежу мова лише про поступ, здобутки та радощі Пройдене, прожите і пережите, за всієї його неодноз-начності, - це і привід для відповідальних висновків та~ уроків, підґрунтя налаштованості на кращу, сумліннішу й ефективнішу працю. I, що найголовніше, стимул згуртування, зміцнення віри у свій народ, свою держа ву, їхні перспективи.

До цього нас закликають підсумки 2011-го - року 20-ліття незалежності України.

До цього нас зобов'язують ситуація у краї ні, загальна атмосфера і розвиток подій у су часному неспокійному світі.

Нехай новорічні урочистості пройдуть на отчій землі під знаком одвічних пре-красних традицій, залишених нам у спа-док славними предками.

Нехай від серця до серця простя-гаються промені злагоди, приязні та порозуміння, прагнення до єдності в усьому, справах великих і малих.

I нехай Новий рік, як справді все-загальне свято, нагадає кожному з нас про обов'язок бути на рівні всіх тих вимог, вимірів та умов, відповідність яким дає право людській спіль-ноті називатися нацією, народом.

Щастя, миру й добра кож-ній родині, достатку та благо-получчя в кожну оселю!

Володимир ЛИТВИН