№23, грудень 2011

Руйнація БТІ призведе до втрати кваліфікованих фахівцівРуйнація БТІ призведе до втрати кваліфікованих фахівців

Бюро технічної інвентаризації нашої країни є підприємствами з великою історією та досвідом. Їхня поява ще в довоєнні роки була зумовлена необхідністю обліку та оцінки земельних ділянок, житлових будинків, котрі вилучалися для державних і суспільних потреб.

У повоєнні роки з активною розбудовою країни також постала проблема обліку та інвентаризації наявного житлового фонду та новобудов. Саме тоді закладено основний фундамент діяльності бюро технічної інвентаризації, котрі спершу були секторами технічної інвентаризації відділів комунального господарства, а через певний час стали самостійними підприємствами. З огляду на потреби того часу Бюро технічної інвентаризації здійснювало переважно технічну інвентаризацію житлового фонду. Реєстрації прав власності на нерухоме майно в нашому теперішньому розумінні в ті роки не існувало.
Із проголошенням незалежності України та набранням чинності Законом «Про приватизацію державного житлового фонду» в соціально-політичному житті нашої держави відбулися зміни, що надало значущості реєстрації прав власності на нерухоме майно. Саме бюро технічної інвентаризації взяли на себе весь тягар з підготовки документів для оформлення прав власності на нерухоме майно та здійснення відповідної реєстрації в умовах неврегульованості відповідних правовідносин, відсутності зрозумілих правил і законів.

Із прийняттям законів України «Про приватизацію державних підприємств» і «Про малу приватизацію» перед БТІ постало завдання технічної інвентаризації виробничих комплексів, об’єктів нежитлового фонду з наступною реєстрацією прав власності на них.

Чинна Конституція України, новели українського законодавства та реалії державного будівництва зумовили необхідність змін наявного порядку технічної інвентаризації нерухомого майна та реєстрації прав власності на нього. 2002 року створено перші засади побудови нової системи органів реєстрації прав власності на нерухоме майно, а саме наказом Міністерства юстиції України № 7/5 від 07.02.2002 р. затверджене Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно. З 2003 року функціонує комп’ютерна база даних «Реєстр прав власності на нерухоме майно».

1 серпня 2004 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень». Цей законодавчий акт змінювався та доповнювався з метою створення державної системи реєстрації прав власності на нерухоме майно.

Згідно з Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» № 1085/2010
від 09.12.2010 р. в Україні створено Державну реєстраційну службу, до повноважень якої віднесено реалізацію державної політики у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Бюро технічної інвентаризації з 1 січня 2012 року припиняють діяльність з реєстрації прав власності на нерухоме майно. Відтоді державна реєстрація речових прав на нерухоме майно здійснюватиметься Державною реєстраційною службою.

Слід наголосити, що технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна та державна реєстрація речових прав на нерухоме майно є складовими однієї й тієї само діяльності.

Одним із важливих аспектів будівництва системи органів реєстрації речових прав на нерухоме майно є необхідність технічної інвентаризації. Адже єдиним об’єктивним та достовірним носієм історії нерухомого майна з моменту його будівництва є матеріали технічної інвентаризації. Лише технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна надає можливість визначення об’єктивного технічного стану об’єкта, його поліпшень та зносу.

Визначення поточної інвентаризації як необов’язкової може завдати невідновлюваної шкоди охоронюваним державою інтересам та правам фізичних і юридичних осіб, територіальних громад або держави.

Відсутність незалежного періодичного контролю технічного стану об’єктів нерухомого майна може призвести до їхнього руйнування. Саме під час проведення поточних інвентаризацій виявляються факти реконструкції об’єктів нерухомого майна, що здійснюється без належних дозволів.

Подеколи БТІ звинувачують у корисливості, корупційності. Однак не слід у всій системі бюро технічної інвентаризації вбачати злочинну структуру.

Можливо, нормативно-правові акти, котрі регулюють порядок технічної інвентаризації, потребують удосконалення, як і система бюро технічної інвентаризації. Проте її руйнація призведе до хаосу, недотримання будівельних норм, а також до втрати найважливішого – кваліфікованих фахівців.

Автор: Неоніла СЕПП