№20, жовтень 2011

Феномен політичної влади в сучасній Україні*

Проблема політичної влади постійно перебуває в центрі уваги зарубіжних та вітчизняних теоретиків. Проте ґрунтовних монографічних досліджень, у яких розкривався б увесь комплекс проблем, пов'язаних зі становленням та організацією влади, зокрема в Україні, бракує ще й досі. У цьому сенсі монографія Бориса Дем'яненка «Розвиток кратологічних знань в Україні», яка щойно вийшла друком, значною мірою заповнює наявну прогалину.

 

*Резенція на книжку:

Дем’яненко Б. Л. Розвиток кратологічних знань в Україні: Монографія. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2011. – 794 с.

Ця монографічна робота має значну науково-теоретичну цінність. У ній усебічно аналізуються теоретико-методологічні засади дослідження феномену влади взагалі, а також сутність політичної влади та особливості її здійснення в незалежній Українській державі. Одним із переконливих свідчень високого науково-теоретичного рівня монографії є небезуспішні спроби її автора вдосконалити понятійно-категоріальний апарат досліджуваної проблематики, визначити та уточнити такі базові категорії, як «влада», «державна влада», «політична влада» тощо. Оскільки «влада» є одним із ключових понять політичної науки, увага автора зосереджується саме на політичних аспектах цієї проблеми.

У дослідженні послідовно з'ясовується низка інших важливих науково-теоретичних питань, серед яких – загальні та спеціальні функції влади в умовах політичних систем різних типів, особливості здійснення державної влади в країнах, політичні системи яких відповідають критеріям західної моделі демократії, специфіка політичної влади в колишній Українській РСР тощо.

Належна увага приділяється історіографії проблеми, питанням історичної еволюції уявлень про політичну владу як у зарубіжних країнах (із найдавніших часів до наших днів), так і в Україні, починаючи з періоду Київської Русі й до сьогодення.

У монографії також докладно аналізуються наявні концепції влади, здійснюється їхній теоретичний синтез із урахуванням досягнень сучасної політичної філософії, соціології та політології.

Заслуговує на увагу й дослідження процесів формування та вдосконалення політичної влади в сучасній Україні, яка кваліфікується автором як боротьба посттоталітарних та демократичних ціннісних орієнтацій. У роботі представлено генезис проблеми розмежування владних повноважень між законодавчою, виконавчою та судовою владою, а також між владними структурами різних рівнів, що є основною перешкодою для становлення й розвитку політичної системи сучасної України. Автором виявлено сталі, незламні пострадянські стереотипи, котрі ще й досі властиві українській владі, показано роль і місце суб'єктів вітчизняної політики у становленні та розбудові Української держави.

У роботі з належною повнотою аналізуються досвід демократичного розвитку України в період незалежності, модель існуючої системи владних повноважень, особливості організації та здійснення політичної влади на різних етапах становлення Української держави, виявляються успіхи та прорахунки її політичного керівництва. 

Особливу цінність становить авторський аналіз конституційно-правових засад політичної реформи в Україні, зміни форми політичного правління та наслідків реалізації таких заходів.

 Автором переконливо доведено, що в умовах перехідного періоду стабільність суспільства здатна забезпечити тільки та політична влада, до якої має довіру народ, а стратегічний курс України в сучасних умовах полягає в тому, щоб розбудовувати державу не якогось прошарку, регіону, частини населення, а всіх громадян України.

Авторська позиція підсилюється тим, що питання організації і функціонування влади в Україні досліджуються не автономно, а в контексті  зарубіжного досвіду. У роботі з належною повнотою вивчено й узагальнено закордонний, зокрема європейський, досвід організації державної влади та місцевого самоврядування. Спираючись на нього, у свою чергу, вдалося глибше проаналізувати та зрозуміти політико-правову систему сучасної України.

Усебічне дослідження проблеми привело автора до справедливого висновку: політична влада – це надзвичайно складний, суперечливий та унікальний за своєю природою соціальний феномен.

Теоретичний рівень опублікованої праці значно підвищується завдяки застосуванню у ній різноманітних загальнонаукових та сучасних політологічних методів дослідження.

Забезпеченню високої якості дослідження також сприяло використання багатої джерельної бази. Розглядаючи наявні підходи до осмислення феномену політичної влади і демократичного правління, Б. Дем'яненко як методологічну базу обрав ту модель політичного процесу, котра заснована на оцінках політичного життя держави і суспільства, які, у свою чергу, вважаються динамічною системою. Спираючись на значний масив наукових доробків своїх попередників, аналізуючи відповідні документи, зокрема й законодавчі та інші нормативно-правові акти, широко використовуючи соціологічні та статистичні матеріали, він виявив і всебічно дослідив нові аспекти феномену політичної влади, її характерні особливості, напрями української політики.

Робота має не лише теоретичне, а й неабияке прикладне значення. Зважаючи на те, що вітчизняна політична наука нині здійснює пошук оптимальних шляхів становлення політичної системи, цінними є саме ті наукові дослідження, які містять пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України, підвищення ефективності функціонування вітчизняних інститутів влади, досягнення загальнонаціональної злагоди. Пропозиції автора, що містяться в роботі, є його важливим особистим внеском у розвиток політичної практики.  

Загалом робота Бориса Дем'яненка справляє позитивне враження. Обширні історичні екскурси, надмірна деталізація під час інтерпретації окремих політичних подій та фактів (що подекуди трапляється в монографії) не знижують її високого науково-теоретичного рівня і практичної значущості.

Тобто монографію можна кваліфікувати як сучасне узагальнююче системне наукове дослідження проблем політичної влади та особливостей її здійснення в незалежній Українській державі, за допомогою якого автор робить вагомий внесок у розвиток вітчизняної політології. Положення, узагальнення та висновки, що містяться в роботі, сприятимуть поглибленому розумінню суті феномену політичної влади в Україні.

Монографія знайде свого читача в наукових та політичних колах, серед студентства і пересічних громадян, які цікавляться історією політичної думки, теоретичними питаннями політології та політичного розвитку нашої держави на сучасному етапі.

Автор: Олексій ШУБА

Архів журналу Віче

Віче №4/2016 №4
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата
Останні новини

Рекордна партія зброї з Британії, новини щодо допомоги США, МЗС обмежує "ухилянтів": новини дня Сьогодні, 24 квітня

Зеленський і Сунак обговорили найбільший військовий пакет від Британії Вчора, 23 квітня

Знайти в США зброю для України на всю суму допомоги ЗСУ може бути проблемою – посол Вчора, 23 квітня

Туск: Польща не передасть Patriot Україні, але допоможе іншими засобами Вчора, 23 квітня

Кулеба пояснив, чому консульства України зупинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку Вчора, 23 квітня

Зеленський заявив про домовленість щодо ATACMS для України Вчора, 23 квітня

Тонкощі використання клейових сумішей для армування плит пінополістиролу Вчора, 23 квітня

Союзники назвали дату нової зустрічі щодо зброї для ЗСУ у форматі "Рамштайн" 22 квітня

Кулеба розказав міністрам ЄС, що ще є можливість запобігти гіршим сценаріям 22 квітня

Норвегія приєднається до ініціативи з забезпечення України засобами ППО 22 квітня