№15, серпень 2011

Відкриті для співпраці. В інтересах громадян і державиВідкриті для співпраці. В інтересах громадян і держави

Досить велика територія (31,9 тис. кв. км) і відносно невисока щільність населення (34,4 особи на кв. км) визначили й структуру органів місцевого самоврядування Придесення. В районі працюють 22 районні ради, 525 – сільських,
28 – селищних і тільки 16 – міських.

У сільських радах у середньому по три населені пункти. Але є й такі, що мають на своїх територіях по 10–12 сіл. Іноді відстань між ними до 10 і більше кілометрів. Є села, де залишилося 2–3 хатини, в яких мешкають 5–6 престарілих жителів. І всі вони потребують уваги, турботи місцевої влади.

Після виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів у 2010 році та формування органів місцевого самоврядування в новому складі взаємодія Чернігівської обласної ради з обласною державною адміністрацією й місцевими радами набула нового змісту. Вона ґрунтується на тому, що ділимо не владу, а роботу.

Співпраця облради та облдержадміністрації особливо відчутна в організаційному напрямі їхньої діяльності: спільне планування заходів і їх проведення, обмін інформацією, спільні засідання колегії облдержадміністрації та президії облради.

Робота постійних комісій, підготовка питань до розгляду на сесіях ради – також добрий приклад плідної співпраці та взаємодії.

Своє завдання ми вбачаємо в тому, щоб сконцентрувати зусилля на забезпеченні спільних дій органів місцевого самоврядування й виконавчої влади задля пошуку та впровадження сучасних форм і методів управління, вдосконалення взаємодії між ними. У цій роботі облрада відкрита для співпраці з усіма силами, які представляють місцеве самоврядування.

Сільські, селищні, міські ради районного значення – найчисленніша група представницьких органів місцевого самоврядування – всього 9579 депутатів. Керівний склад цих органів нині презентують представники 12 політичних партій: 205 – від Партії регіонів, 56 – Народної партії, 17 – ВО «Батьківщина», 11 – Комуністичної партії, 8 – партії «Сильна Україна», 4 – партії «Сила і честь», 3 – Української народної партії (УНП), по 2 – відповідно від «Фронту змін» і «Нашої України», по одному – від Української соціал-демократичної партії (УСДП) і Соціал-демократичної партії України (СДПУ).

В облраді 100 депутатів. На сьогодні створено вісім депутатських фракцій. Найчисленнішу має Партія регіонів – 45 депутатів. Фракція політичної партії ВО «Батьківщина» представлена 19 депутатами. До фракції Соціалістичної партії України входить 11 депутатів. Комуністична партія в раді представлена 5-ма депутатами, Фронт змін – 4-ма, політична партія «Удар» – 3-ма, фракції Народної партії та партії «Сила і честь» відповідно мають по 2 депутати.

Повноваження депутатів, як правило, реалізуються через їхню діяльність у постійних комісіях. Усього в місцевих радах області діють майже 1800 таких комісій. Щодо обласної ради, то в нас працюють 11 постійних комісій.

Особливо хотів би відзначити, що робота постійних комісій, яка раніше сприймалася як суто внутрішня, «радівська», нині набуває дедалі глибшого й предметнішого змісту та суспільного резонансу, адже їхні засідання проводяться не лише в сесійній залі, а й у виїзному режимі, де практично розв’язується немало назрілих місцевих проблем.

До речі, форма проведення засідань комісій у виїзному режимі нашим депутатам до вподоби, бо дає можливість вивчити конкретні проблеми безпосередньо в районах і вжити дієвих заходів.

Для забезпечення ефективної роботи постійних комісій розпорядженням голови облради за ними закріплені відповідальні працівники виконавчого апарату, які надають організаційно-методичну допомогу в їх діяльності.

Активізації депутатської роботи та поінформованості населення краю значно сприяє «Єдиний день депутата». Його суть: раз на місяць увесь депутатський корпус виїздить в округи, де звітує перед виборцями про свою діяльність, інформує про економічну та соціальну ситуацію в регіоні. У нинішньому скликанні він проходить водночас із «Єдиним днем інформування» органами виконавчої влади трудових колективів і населення. Поєднання цих заходів дало можливість значно розширити кількість учасників, збільшити чисельність аудиторій, вирішити немало проблемних питань.

Відбулися організаційні засідання, й активно долучилися до роботи обласна асоціація «Ради Чернігівщини», регіональне відділення Асоціації міст України та регіональне відділення Асоціації сільських і селищних рад України.

Окрім того, при голові облради створено Консультативно-дорадчу раду з питань місцевого самоврядування, до складу якої ввійшли міські та селищні голови населених пунктів області, що є районними центрами. На засіданнях ради обговорюються найактуальніші питання фінансового забезпечення, ефективного використання земельних ресурсів, сприяння зайнятості населення, розвитку житлово-комунального господарства в містах та селищах міського типу Придесення.

Серйозні вимоги ставимо перед виконавчими апаратами місцевих рад. З метою вдосконалення їхньої роботи проводимо наради та семінари із заступниками голів районних рад, секретарями міських рад, завідувачами відділів районних рад.

До речі, нині у виконавчому апараті облради працюють 39 посадових осіб (8 відділів). У виконавчих апаратах райрад, як правило, 7–8 працівників.

Одним із головних напрямів діяльності органів місцевого самоврядування є вивчення передового досвіду роботи. З цією метою ми практикуємо проведення виїзних днів відділів обласної ради в районах області. За період нинішньої каденції матимемо змогу провести ці заходи в кожному районі області.

Проведення дня відділів у районах постійно вдосконалюємо, дослухаємося до всіх пропозицій, спільно працюємо над форматом цього заходу. На порядок денний намагаємося виносити питання, які хвилюють місцеві територіальні громади. Під час виїздів у райони надаємо радам методичну й організаційну допомогу щодо вирішення нагальних питань.

Для того, щоб існував зворотний зв’язок, за кожним районом області розпорядженням голови облради закріплені заступники голови облради, а за всіма районами – куратори – відповідальні працівники виконавчого апарату. У районних радах існує відповідне закріплення за сільськими, селищними радами.

У постійному полі зору апаратів рад і районних державних адміністрацій – проведення сесій районних, сільських, селищних, міських рад.

Жодна сесія місцевої ради, інша громадсько-політична подія на місцях не відбувається без допомоги та участі депутатів, відповідальних працівників рад вищого рівня, органів виконавчої влади.

Одним із основних принципів місцевого самоврядування є гласність і прозорість у роботі. Саме тому для широкого висвітлення діяльності облради та органів місцевого самоврядування створено офіційний веб-портал облради, що дає змогу оперативно, того самого дня, коли подія відбулася, надати про неї інформацію в інтернет-ефір.

До речі, за підсумками дослідження Інституту громадського суспільства, 2009 року наш офіційний сайт визнано найкращим серед веб-порталів обласних рад України.

Під особливим контролем перебувають питання управління об’єктами комунальної власності області. Для виконання цих завдань ще 2005 року створено управління комунального майна як окрема юридична особа. Управління уповноважене здійснювати регіональну політику у сфері забезпечення ефективного користування майновими правами облради. Цей структурний підрозділ також опікується роботою 17 потужних комунальних підприємств облради.

Це, звичайно, аж ніяк не повний перелік пріоритетних завдань, над якими працюють органи місцевого самоврядування області.

Попереду ще багато роботи, адже час визначає для нас дедалі нові завдання. Переконаний, що практична діяльність депутатів, сільських, селищних, міських голів, усього корпусу посадовців місцевого самоврядування й надалі спрямовуватиметься на те, щоб соціально-економічна та політична ситуація як у регіонах, так і в Україні постійно й динамічно поліпшувалися. Іншого шляху в нас немає, бо всі ми повинні служити справі задоволення життєвих інтересів кожного громадянина та держави загалом.

Автор: Анатолій МЕЛЬНИК

Архів журналу Віче

Віче №5/2016 №5
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата